Kokkolan ympäristöpäällikkö vapautui rikosepäilyistä – tutkintapyynnön asiassa teki alainen

Esitutkinnan kohteena oli pääasiassa se, päätyivätkö ympäristöpäällikön hankinnat kaupungin hyväksi vai menikö osa hänen omaan käyttöönsä.

esitutkinta
Kokkolan kaupungintalo syksykuvassa
Kokkolan kaupungintaloRaila Paavola / Yle

Syyttäjä on päättänyt jättää nostamatta syytteet Kokkolan kaupungin ympäristöpäällikköä vastaan. Tätä epäiltiin virka-aseman väärinkäyttämisestä ja törkeästä kavalluksesta.

Hänen epäiltiin tehneen vuosina 2012–2014 pieniä hankintoja omaan käyttöönsä yli 11 000 euron arvosta. Lisäksi hänen epäiltiin hankkineen ilman viranhaltijapäätöstä runsaan 2 000 euron merikontin omaan käyttöönsä ja teettäneen kaupungin omistaman mökin katon kunnostuksen ystävillään, joille olisi maksettu työstä ylihintaa.

Epäilty on kiistänyt syyllisyytensä ja sanonut, että hänellä on ollut kaikkiin hankintoihin oikeus virka-asemansa perusteella eivätkä ostokset ole menneet hänen omaan käyttöönsä.

Syyttäjän pitäisi voida yksilöidä, miltä osin hankinnat olisivat menneet ympäristöpäällikön omaan käyttöön. Esitutkinnassa ei ole saatu tästä näyttöä, joten pienhankinnossa ei ole todennäköisiä syitä epäillä rikosta.

Tutkintapyynnön asiassa teki ympäristöpäällikön silloinen alainen. Epäillyn mukaan hänen ja alaisen välit ovat olleet tulehtuneet.

Kokkolan kaupungilla ei ole ollut asiassa rangaistus- tai korvausvaatimuksia.

Esitutkinnassa on käyty läpi hankintoja yksityiskohtaisesti. Osassa tapauksista on pystytty osoittamaan, että hankitut tavarat ovat menneet kaupungin käyttöön. Osassa taas todistaja on kommentoinut, ettei pidä kertomusta kaikilta osin uskottavana, mutta sen vääräksi osoittamiseen ei työnantajalla ole mahdollisuuksia.

Kahden ostoskerran osalta on jäänyt epäselväksi, miten hankinnat liittyvät ympäristötoimeen. Jos rikoksen tunnusmerkistö niissä täyttyisi, kyse olisi kuitenkin niin lievästä rikoksesta, että sen syyteoikeus olisi jo vanhentunut.

Syyteoikeus vanheni osittain

Omana lukunaan esitutkinnassa oli runsaan 2 000 euron merikontin hankinta kaupungin laskuun. Sitä oli säilytetty aluksi ympäristöpäällikön sukulaisen omistamalla tontilla tilanpuutteen takia.

Hankinnasta oli joidenkin todistajien mukaan keskusteltu etukäteen. Epäilty oli käynyt tarkastamassa kontin työntekijöiden kanssa sukulaisen tontilla. Syyttäjän mukaan tämä puhuu sitä vastaan, että epäilty olisi hankkinut kontin omaan käyttöönsä. Ei siis ole syytä epäillä hänen syyllistyneen kavallukseen.

Epäilty ei tehnyt viranhaltijapäätöstä merikontin hankkimisesta tai katon kunnostustyöstä. Niiltä osin ja kunnostustyön epäillyn ylihinnan osalta menettely voisi syyttäjän mukaan täyttää virka-aseman väärinkäyttämisen tai virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön. Syyteoikeus on kuitenkin vanhentunut tämän vuoden touko–kesäkuussa.