Hyppää sisältöön

Avotoimistojen ongelmia paikataan nyt luomalla uudenlaisia työympäristöjä – “Kun tänne tulee, muu maailma häviää ympäriltä”

Monitilatoimistoissa työntekijällä on mahdollisuus valita sopiva tila työskentelyyn.

Sähkönmyyntiyhtiö Väreen markkinointipäällikkö Kati Huumo työskentelee toisinaan keskellä toimistoa sijaitsevassa äänieristetyssä moduulitilassa. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Avotoimistoista tuttuja ongelmia ratkotaan muuttamalla niitä entistä enemmän monitoimitiloiksi.

– Avotoimiston heikkoutena on tyypillisesti se, että siellä yritetään tehdä monenlaista työtä samaan aikaan. Tällöin syntyy häiriöitä ja keskeytyksiä työntekijöille, Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki kertoo.

Monitilatoimisto on muunneltava ja joustava tilakonsepti, joka ihannetapauksessa muuntautuu yrityksen ja työntekijöiden tarpeisiin.

– Käytännössä monitilatoimisto ei ole koskaan valmis. Sykli ei ole sellainen, että kerran 15 vuodessa laitetaan kaikki nurin ja tehdään uusiksi, moduulitilaratkaisuja valmistavan Frameryn Suomen myynnistä vastaava Tapani Laitila kertoo.

Monitilatoimistossa työskennellään avoimessa työtilassa, mutta lisäksi valittavana on esimerkiksi hiljaisia vetäytymistiloja ja vapaamuotoisia kohtaamispaikkoja. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Monitilatoimiston ideana on, että tilan voi valita aina työtehtävän mukaan. Työpaikka jakaantuu ikään kuin erilaisiin vyöhykkeisiin. Keskittymistä vaativaa työtä varten voi vetäytyä hiljaiseen tilaan ja palaverit hoitaa vaikka äänieristetyissä moduuleissa.

Ruohomäen arvioiden mukaan yhä useampi työpaikka siirtyy monitilatoimistoksi, mutta työntekijät tarvitsevat vielä totuttelua uudenlaiseen työympäristöön.

Vaikutuksista työsuoritukseen tarvitaan tieteellistä näyttöä

Alun perin monitilatoimistot kehitettiin teknologia-alan yrityksille, joissa tehdään monipaikkaista ja liikkuvaa työtä.

– Nyt näyttää siltä, että myös muunlaisessa työssä on otettu monitilaratkaisut käyttöön, mutta niiden toimivuudesta tarvitaan tieteellistä näyttöä esimerkiksi vaikutuksista työsuoritukseen tai hyvinvointiin, Virpi Ruohomäki kertoo.

Taloushallintoyhtiö Monetra Pohjois-Savo muutti monitilatoimistoon lokakuun alussa.

– Kun aikaisemmin on oltu omissa huoneissa, on selvää, että työkaverin lähellä oleminen vaatii sopeutumista. Tuntuu, ettei vielä olla edes hoksattu mitä kaikkia tiloja on käytettävissä, Monetra Pohjois-Savon toimitusjohtaja Satu Keskitalo-Makkonen kertoo.

Monetra Pohjois-Savon toimitusjohtajan Satu Keskitalo-Makkosen mukaan uusissa työtiloissa riittää vielä opettelua. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Uusissa tiloissa on avoimen työskentelytilan lisäksi valittavana on muun muassa hiljaisia vetäytymistiloja ja vapaamuotoisia kohtaamispaikkoja.

Monetra Pohjois-Savon työskentelevä Katja Eskelinen kertoo sopeutuneensa hyvin uudenlaiseen työympäristöön.

– Aiempi työpaikka oli avotoimisto, joten en ole kokenut tätä muutosta mitenkään suurena. Avoimessa työtilassa on tärkeätä tottua ääniin ja niiden poissulkemiseen omassa työssään.

Katja Eskelinen kertoo sopeutuneensa hyvin uudenlaiseen työympäristöön. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Yhteiset pelisäännöt ovat kuitenkin olleet työpaikalla tarpeen, jotta työrauha säilyy avoimessa työskentelytilassa.

Erityisesti liian koviin äänenvoimakkuuksiin on kiinnitetty huomiota. Työntekijöiden yhteisiä keskusteluja varten on tehty erillisiä tiloja, ettei puheensorina häiritse vieressä olijoita.

"Kun tänne tulee, muu maailma häviää ympäriltä"

Puhemelu aiheuttaa tutkitusti stressiä ja häiritsee työntekoa. Tähän ongelmaan monitilatoimistoihin on kehitetty esimerkiksi erillisiä äänieristettyjä moduuleita, joihin voi vetäytyä pitämään palavereita tai puhumaan puhelimessa.

Erilaisissa moduulitilaratkaisuissa voi esimerkiksi pitää palavereita tai soittaa puheluita. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Sähkönmyyntiyhtiö Väreen monitoimitiloissa äänieristetyt moduuliratkaisut on sijoitettu työpisteiden välittömään läheisyyteen. Työskennellä voi muiden keskellä, mutta omassa rauhassa.

– Kun tänne tulee, muu maailma häviää ympäriltä. Mielestäni on hyvä asia, kun nämä ovat läpinäkyviä, niin näkee sitä toimiston muuta elämää täältä käsin, Väreen markkinointipäällikkö Kati Huumo kertoo.

Työtilojen suunnittelulla on tärkeä rooli ylimääräisen hälinän häivyttämisessä. Akustisia ratkaisuja haetaan muun muassa tekstiilimatoilla ja erilaisilla pinnoilla.

Erilaisilla akustisella ratkaisuilla pyritään vähentämään ylimääräistä hälinää. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Työterveyslaitoksen vanhemman tutkijan Virpi Ruohomäen mukaan monitilatoimiston toimivuus lähtee hyvästä suunnittelusta.

– Aluksi täytyy tutustua työhön ja sen vaatimukseen. Pitää ymmärtää millaista työtä tiloissa tullaan tekemään, Ruohomäki kertoo.

Yhtä oikeaa mallia ei ole, vaan monitilatoimisto pitää rakentaa aina vastaamaan kunkin työpaikan tarpeita.

Omat työhuoneet jäämässä historiaan

Muutos kohti monitilatoimistoja on tapahtunut vähitellen samalla, kun työn tekemisen tavat ovat muuttuneet.

– Kaikki työ ei ole sidoksissa aikaan tai paikkaan. Työtä voidaan tehdä tieto- ja viestintäteknologian avulla eri paikoissa ja monenlaisissa työympäristöissä. Etätyö on selkeästi lisääntynyt Suomessa, Virpi Ruohomäki kertoo.

Väreen toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu uskoo, että monitilaratkaisut työpaikoilla ovat tulevaisuutta. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Suunta on kuitenkin selkeä: omiin työhuoneisiin ei näillä näkymin ole enää paluuta.

– Jos muistelen noita vanhoja aikoja, kun kaikilla oli työhuoneet, niin se oli aika yksinäistä ja tiedon kulun kannalta huonompi ratkaisu Monitilaratkaisuilla pystytään löytämään kuhunkin toimenkuvaan sopivat tavat tehdä töitä, Väreen toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu sanoo.

Miten haluaisit kehittää omaa työtilaasi? Voit keskustella aiheesta klo 22:een saakka.

Aiheesta lisää:

Suomalaistutkimus: Puhemelu aiheuttaa stressiä ja häiritsee työntekoa

Koodarit heräsivät aivojen työkuormaan: "Avotoimiston hälyisyys on salakavala aika- ja energiasyöppö"

Suomalaiset sullotaan monitilatoimistoihin, vaikka kaikille se ei sovi – "Titteli ei kerro minkälaisen työtilan ihminen tarvitsee"