Tyksin lastenpäivystys aloitti toimintansa U-sairaalassa – kokemukset vastaavista hyviä: "Parantaa hoitoa"

Porissa lastenpäivystys on toiminut pian kaksi vuotta.

Päivystävä sairaala / terveyskeskus
Edvin Andersson ja Katri-Maria Hirvonen odottelevat Tyksin lastenpäivystyksessä.
Edvin Andersson ja Katri-Maria Hirvonen odottelivat päivystyksen aulassa perjantaina. Paula Collin / Yle

Turun yliopistollisen keskussairaalan uusi lasten ja nuorten päivystys on aloittanut toimintansa. Jatkossa kaikki alle 16-vuotiaiden päivystyspalvelut löytyvät U-sairaalasta lastenklinikalta.

Aiemmin siellä on ollut vain lasten erikoissairaanhoidon päivystys ja muut lapsipotilaat ovat asioineet yhteispäivystyksessä aikuispotilaiden joukossa T-sairaalassa.

– Perusajatus on se, että kun lapsi sairastuu, vanhemman ei tarvitse miettiä, minkä tasoista hoitoa lapsi tarvitsee. Hän voi ottaa yhteyttä, ja me teemme arvion, sanoo vt. osastonylilääkäri Anna-Maija Kujari.

Vuositasolla Tyksin lastenpäivystyksessä hoidetaan arviolta 12 000–15 000 alle 16-vuotiasta lasta.

Kokemukset hyviä

Tyksissä uskotaan, että uusi päivystys parantaa hoidon laatua. Tästä on kokemusta Porissa, jossa lastenpäivystys on toiminut pian parin vuoden ajan. Ensimmäisen vuoden aikana päivystyksessä hoidettiin 11 000 pikkupotilasta.

– Ylivoimaisesti merkittävin hyvä kokemus on se, että lasten saama hoito on parantunut. Se johtuu siitä, että lapsia hoitavat ihmiset, jotka ovat tottuneet tekemään töitä heidän kanssaan, sanoo ylilääkäri Samuli Ylitalo Satasairaalan lastenpäivystyksestä.

Ylitalon mukaan myös vanhemmilta saatu palaute on ollut hyvää. Päivystyksessä on vähemmän asiakkaita ja odotustiloissa on rauhallisempi tunnelma kuin isossa yhteispäivystyksessä. Myös odotusajat ovat lyhentyneet.

Sairaalaklovnit juhlivat Tyksin lasten ja nuorten päivystyksen avajaisissa
Tyksin lasten ja nuorten päivystys avattiin vauhdikkaasti sairaalaklovnien avustuksella.Paula Collin / Yle

Kokonaisvaltaista hoitoa

Porin ja Turun lisäksi erillisiä lastenpäivystyksiä on viime vuosina noussut muuallekin. Taustalla on viime vuonna voimaan tullut päivystysasetus, jossa määritellään päivystyksen järjestämisestä lapsille. Esimerkiksi odotustilojen tulee olla lapsille sopivia ja sekä hoidon että hoidon tarpeen arvion lapsiin perehtynyttä.

Näitä asioita on mietitty myös Tyksissä. Vt. osastonylilääkäri Anna-Maija Kujari kertoo, että lastenpäivystyksessä on panostettu henkilökunnan kokemukseen ja siihen, että lapsiperheet saavat kaiken avun kerralla.

– Kaikki täällä työskentelevät ovat lapsiin perehtyneitä ja osaavat ottaa perheen tilanteen kokonaisvaltaisesti huomioon. Kun ensiarvio on tarpeeksi ammattitaitoinen, ei tarvita niin paljon jatkokäyntejä ja selvittelyjä, Kujari sanoo.

Hän nostaa esille Suomen ensimmäisen lastenpäivystyksen Kokkolassa, jossa päivystys on tuonut mukanaan myös kustannussäästöjä. Kujari kertoo, että vaikka päivystyksen käyntimäärät ovat ensin kasvaneet, lasten terveydenhuollon kokonaismenot ovat vähentyneet. Se johtuu siitä, että asiat on saatu kerralla kuntoon.

Porissa vaivaa lääkäripula

Sekä Turun että Porin lastenpäivystyksissä on käytössä puhelinpalvelu, johon vanhempien toivotaan soittavan ennen kuin saapuu päivystykseen. Puhelimeen vastaavat sairaanhoitajat, jotka tekevät ensiarvion tilanteesta. Aina päivystystä ei lopulta tarvita lainkaan.

– Iso osa voidaan hoitaa kotona tai seuraavana päivänä omassa lääkärissä tai neuvolassa, Samuli Ylitalo Satasairaalasta sanoo.

Turussa potilaille on varattu kiireaikoja seuraavalle aamulle. Niitä voidaan varata päivystyspuhelimen kautta. Näillä keinoilla saadaan varattua päivystyksen resurssit niille, jotka oikeasti tarvitsevat apua välittömästi.

Vt. osastonylilääkäri Anna-Maija Kujari Tyksin lastenpäivystyksestä kävelee käytävällä.
Tyksin lasten ja nuorten päivystyksen vt. osastonylilääkäri Anna-Maija Kujari uskoo, että lapsipotilaiden saama hoito tulee paranemaan. Paula Collin / Yle

Vaikka Satasairaalan kokemukset lastenpäivystyksestä ovat hyviä, vaivaa päivystystä oma ongelmansa: lääkäripula. Ylilääkäri Samuli Ylitalo kertoo, että lääkärivajetta on ollut koko sen ajan kuin päivystys on ollut toiminnassa.

– Se on valtakunnallinen ongelma, eikä koske pelkästään meitä. Potilaat ovat hoituneet, mutta vajaita vuoroja on, Ylitalo sanoo.

Lue lisää:

Tyks siirtää lasten ja nuorten sairaalapäivystyksen uuteen paikkaan – tarkoitus nopeuttaa lasten hoitoon pääsyä

Porin uudessa lasten päivystyksessä hoidettu 11 000 pikkupotilasta: "Moni ymmärtänyt päivystyksen idean väärin"

Kolmen lapsen äiti: Pahin painajaiseni on, että Kokkola lopettaisi lasten päivystyksen