Jyväskylässä Alvajärven ja Palokkajärven vesi on samentunut tietöiden takia

Projektipäällikkö Jarmo Niskanen Väylävirastosta kertoo, että poikkeuksellisen sameasta vedestä on tullut kaupunkilaisilta kyselyjä.

Jyväskylä
Laahajoessa puomi estämässä tietyömaalta tulevan kiintoaineksen pääsyä veteen.
Laahajokeen on tehty suodattimet veden mukana olevan kiintoaineksen pysäyttämiseksi.Väylävirasto

Jyväskylässä Alvajärven ja Palokkajärven vesi on samentunut tietöiden vuoksi.

Syksyn aikana on aloitettu valtatie 4:n moottoritietyöhön liittyen Kirri-Tikkakoski (siirryt toiseen palveluun) (vayla.fi) välillä Makkarajoen ja Laahajoen siltojen rakentaminen.

Vesien samentumista aiheuttaa siltojen maamassojen vaihtamisen kaivuutyöt, kertoo Väylävirasto.

Veden mukana liikkuva kiintoaines jää pääosin suodatinkankaisiin, mutta kaikkein hienoin ja vettä värjäävä aines pääsee suodatinkankaista läpi Alvajärveen ja osin myös Palokkajärveen.

Uoman kaivaminen on välttämätöntä moottoritien rakentamiselle.

Väyläviraston mukaan sameus ei aiheuta vaaraa vesieliöstölle. Jokien veden tilaa seurataan viikottain otettavilla näytteillä.

Samentunutta vettä Laahajoessa.
Väylävirasto

Ympäristösuojelupäällikkö Pasi Huotari Jyväskylän kaupungilta toteaa, että veden samentumishaitan laajuus on yllättävän suuri.

– Samentumishaitta on näkyvissä silmämääräisesti Alvajärven alapuolisella jokialueella Pappilanjoella ja Palokkajärvessä asti. Normaalistikin vesi on ruskeaa Alva- ja Palokkajärvessä ja samentumisen vuoksi veden näkösyvyys on alentunut entisestään.

Huotari pitää hyvänä, että siltatyön aiheuttamat haitat kohdistuvat varsinaisen virkistyskauden ulkopuolelle.

– Ollilan avantouimapaikalta on otettu vesinäyte, jonka mukaan veden mikrobiologinen tila ei estä uimista, mutta veden sameuden vuoksi uiminen tällä hetkellä ei ole miellyttävää, Huotari sanoo.

Siltojen kaivuutyöt saadaan päätökseen todennäköisesti viikolla 46. Töiden päätyttyä myös veden väri palaa vähitellen ennalleen. Kirkastuminen saattaa kestää viikoista jopa kuukausiin.

Makkarajoen ja Laahajoen yli rakennetaan kaksikaistaiset sillat molempiin suuntaan.

Makkarajoen sillasta tulee 37 metriä pitkä jännitetty betoninen ulokepalkkisilta. Laahajoen ylittävä silta on puolestaan 29,4 metriä pitkä ja malliltaan jatkuva teräsbetoninen laattasilta.