Kannus uusii ydinkeskustaansa: uusia asuntoja, paremmat liikenneolot ja lisää viihtyisyyttä

Nykyisistä rakennuksista osa on vanhoja, tyhjää asfalttikenttää on paljon eikä joki ole tarpeeksi iso osa keskustakuvaa.

Kannus
Kannuksen keskusta ilmakuvassa.
8,5 hehtaarin alue rajautuu pohjoisessa valtatiehen, idässä jokeen, etelässä rautatiehen ja lännessä Valtakatuun.Plandea Oy / Kannuksen kaupunki

Kannuksen ydinkeskusta pesee kasvonsa lähivuosina. Asemakaavamuutostyö on alkanut, ja nähtävillä on kolme ideasuunnitelmaa siitä, miltä Kannus voisi tulevaisuudessa näyttää.

Muutoksen kokee alue, joka rajautuu valtatie 28:aan, Lestijokeen, rautatiehen ja Valtakatuun.

Tavoitteena on lisätä alueen houkuttelevuutta sekä asuinpaikkana että liikekeskuksena. Jokimaisema halutaan nykyistä isommaksi osaksi kaupunkikuvaa ja parempaan käyttöön virkistysalueena. Pysäköintiä pitää selkeyttää ja katuja parannella.

Kannuksen keskustan rakennuskanta on osittain vanhaa ja huonokuntoista. Keskustassa on myös vähän asuntoja, minkä vuoksi siitä on tullut paikka, josta vain haetaan palveluja. Pienen ydinkeskustan alueella on myös paljon avointa asfalttikenttää.

Alueen suunnittelu pohjaa siihen, että runsaan kymmenen vuoden kuluttua keskusta-alueella asuisi satoja ihmisiä enemmän kuin nyt.

Mikä on paras paikka torille?

Suunnittelutoimisto Plandea on laatinut kolme suunnitelmaa, joissa esimerkiksi torille on useita vaihtoehtoja. Osassa tori jakautui kauppa- ja tapahtumatoriin, ja yhdessä suunnitelmista on myös pieni rantatori. Voit tutustua suunnitelmiin Kannuksen kaupungin sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Radanvarteen esitetään suunnitelmissa kerrostaloja.

Asemakaavassa määritellään, mitä alueella säilytetään ja mitä ja mihin saa rakentaa. Junaradan aiheuttama melu ja tärinä otetaan huomioon, samoin lähellä olevat kirkko ja arvokas kulttuuriympäristö.

Seuraavaksi kuulostellaan suunnitelmien herättämiä ajatuksia. Kaava voisi olla valmis ensi keväänä, ja ensimmäiseksi työn alle päätyvät katualueet ja liikennejärjestelyt, kertoo mittausteknikko Matti Salmela.