Hyppää sisältöön

Loppuuko seksuaalirikollisten auttaminen? Veikkauksen peliautomaattien karsiminen iskee voimalla järjestöjen toimintaan

Monien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustukset voivat vähentyä jopa puolella vuodesta 2021 alkaen.

Veikkauksen avustuksesta riippuvainen Serita-hanke pyrkii ennaltaehkäisemään seksuaalirikoksia. Muun muassa tällaisia havainnollistavia kortteja käytetään apuna keskusteluissa asiakkaiden kanssa. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Useiden sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminta saattaa kaventua tai jopa loppua tulevaisuudessa kokonaan Veikkauksen rahapeliautomaattien vähenemisen myötä.

Veikkaus aikoo vähentää ensi vuonna 3 500 rahapeliautomaattia ja ottaa käyttöön pelaajien tunnistautumisen. Vuoteen 2025 mennessä automaattien määrä vähenee yhteensä 8 000 kappaleella.

Toimenpiteiden arvioidaan vähentävän Veikkauksen tulovirtaa 150–200 miljoonalla eurolla vuodessa.

– Osa järjestöistä rahoitetaan täysin niillä tuotoilla. Mitä pienempi järjestö, sitä riippuvaisempi se on rahoituksesta, Sote-järjestöjen kattojärjestö SOSTE:n pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa.

Monet seksuaalirikolliset saavat apua vain sote-järjestöstä

Oulun ensi- ja turvakodin hankevastaava Paula Mällinen odottaa jännityksellä, saako heidän täysin Veikkauksesta riippuvainen Serita-hankkeensa jatkoa. Hankkeella pyritään ennaltaehkäisemään seksuaalirikoksia.

Mällinen toimii Seritan psykoterapeuttina ja seksuaalikasvattajana. Hän ottaa vastaan seksuaalirikostaustaisia ihmisiäsekä potentiaalisia seksuaalirikoksen tekijöitä.

Tarkoituksena on keskustelun ja erilaisten tehtävien kautta auttaa asiakkaita tunnistamaan vääristymät omassa ajattelussaan, ja muokkaamaan sitä kautta heidän käyttäytymistään. Mällinen on huomannut työssään, että hankkeen avulla on onnistuttu ehkäisemään seksuaalirikosten syntymistä.

Havainnollistavien korttien tarkoituksena on helpottaa puheeksiottoa ja herättää keskustelua seksuaalisuuden rajoista. Paula Mällinen käyttää kortteja työssään psykoterapeuttina. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Tällä hetkellä Seritassa käy paikan päällä Oulussa 75 asiakasta. Heistä osa saapuu Utsjoelta ja Vantaalta saakka, koska palvelua ei ole missään muualla Suomessa.

Rahoituksen mahdollinen päättyminen huolestuttaa Mällistä, koska se tietäisi asiakkaiden jättämistä oman onnensa nojaan.

– Toivoisin, että sellaiset hankkeet saisivat jatkoa rahoitukselle,jotka tuottavat palvelua ainoina Suomessa.

Nykyinen rahoitusmalli ei hänen mielestään ole ylipäätään kestävä.

– Valtion tulisi rahoittaa tällainen apu ja sitä tulisi olla saatavilla joka paikkakunnalla. Meidän asiakaskuntaamme on olemassa kaikkialla, mutta palveluja heille ei juurikaan ole.

Apu voi vähentyä mielenterveystyöstä, lapsilta tai vanhuksilta

Yksittäiset ihmiset tai yritykset eivät ole kiinnostuneita rahoittamaan Serita-hankkeen kaltaista toimintaa. Siksi se ei saa lainkaan lahjoitusvaroja.

– Seksuaalirikolliset ja seksuaalirikoksen mahdolliset tekijät eivät ole kohderyhmä, joka herättäisi myötätuntoa ihmisissä, Oulun ensi- ja turvakodin hankevastaava PaulaMällinen sanoo.

Veikkauksen tuotoilla rahoitetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi nuorisotyötä, kulttuuria, taidetta, tiedettä ja liikuntaa.

SOSTE:n pääsihteeri Vertti Kiukas arvioi, että jos Veikkauksen tuotto vähenisi edes 100 miljoonaa, se tarkoittaisi noin 35 miljoonan euron leikkauksia sosiaali- ja terveysjärjestöiltä. Avustukset voivat siis pienentyä jopa tuplasti enemmän.

Kiukas uskoo rahoitusta vähennettävän tasaisesti kaikilta, mutta näkee Seritan kaltaisten hankkeiden olevan erityisen uhattuina.

– Viime kädessä sosiaali- ja terveysministeriö päättää, onko avustus pois mielenterveystyöstä, lapsilta vai vanhuksilta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA valmistelee järjestöjen hakemusten perusteella sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen, missä päätetään avustuksen saajat.

Tänä vuonna sote-järjestöt ovat saaneet Veikkaukselta avustuksia 362 miljoonaa euroa, ja ensi vuodelle on valmistelussa 380 miljoonan euron edestä avustusehdotuksia. Seuraavalle vuodelle summa siis mahdollisesti nousee, mutta sen jälkeen sote-järjestön rahavirrat voivat pienentyä tuntuvasti.

STEA:n johtaja Kristiina Hannulan mukaan Veikkauksen tulovirran pieneneminen vaikuttaa jaettavaan avustusmäärään siis vasta vuodesta 2021 alkaen. Hän ei vielä lähde arvioimaan vähennysten vaikutusta sote-järjestöihin.

Rahojen loppuminen veisi työpaikkoja

Oulun ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Timo Peltovuori suhtautuu Veikkauksen suunnittelemiin toimenpiteisiin ymmärtäväisesti. Hänen mielestään pelihaittojen ehkäiseminen on ensisijaista, vaikka se voi kirpaista sote-järjestöjä.

– Toivon mukaan pelaaminen oikeasti vähenee, eikä valu ulkomaisiin peliyhtiöihin, joista järjestöt vielä vähemmän hyötyvät, Peltovuori sanoo.

Kilpailuviranomaisen tekemää ehdotusta sote-järjestöjen rahoituksen siirtämisestä valtion budjettiin hän ei katso hyvällä, koska tämä vaikeuttaisi järjestöjen pitkäjänteistä kehittämistyötä.

– Siinä oltaisiin liian alttiita taloudellisille ja poliittisille suhdanteille. Sen jälkeen avustuksia ei kyllä näkyisi tällaisessa kansalaisjärjestötoiminnassa.

Peltovuori on huolissaan erityisesti matalan kynnyksen palveluiden kohtalosta, joihin uskoo leikkurin etulinjassa iskevän. Niihin on Peltovuoren mukaan vaikea saada rahoitusta muuta kautta.

– Oulussa sote-järjestöjen palveluissa on tuhat perhettä, ja matalan kynnyksen palveluissa useita satoja. Kyllähän tämä on niiltä asiakkailta pois.

Sote-järjestöissä työskentelee noin 45 000 ihmistä, joista Veikkausvaroilla on palkattu vajaa 10 000 ihmistä. Rahoituksen väheneminen voi tietää etenkin pienissä järjestöissä työntekijöiden vähentämistä.

Esimerkiksi Kainuun näkövammaiset ry:n toiminnasta 90 prosenttia rahoitetaan Veikkauksen tuella.

– Avustuksella maksetaan muun muassa kahden vakituisen työntekijän palkat. Jos avustukset muuttuvat ratkaisevasti, niin se totta kai vaikuttaa meidän toimintaan, yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Anja Koskelo kertoo.

Keskustele aiheesta kello 22:een saakka!

Lue seuraavaksi: