Pohjois-Karjalassa saa esimerkillistä palliatiivista hoitoa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on palkinnut Siun soten palliatiivisen keskuksen kunniakirjalla.

saattohoito
Puinen enkeli sairaalan pöydällä.
Palliatiivisessa hoidossa keskeisintä on oireita lievittävä hoito ja potilaan mahdollisimman hyvän elämänlaadun turvaaminen. Kimmo Hiltunen / Yle

Pohjoiskarjalaiset ja heinävetiset saavat hyvää palliatiivista hoitoa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on palkinnut Siun soten palliatiivisen keskuksen kunniakirjalla esimerkillisestä, alueellisesti kattavasta ja kokonaisvaltaisesta palliatiivisen ja saattohoidon järjestämisestä.

Keskus on perustettu vuoden 2018 alussa. Palliatiivisessa hoidossa keskeisintä on oireita lievittävä hoito ja potilaan mahdollisimman hyvän elämänlaadun turvaaminen viimeisiin hetkiin saakka.

Tämä edellyttää monien eri alojen ammattilaisten sekä potilaan ja hänen läheistensä tiivistä yhteistyötä. Toiminta kattaa kaikki terveydenhuollon vaiheet lähipalveluista erikoissairaanhoitoon saakka.

Tiivis yhteistyö ensihoidon kanssa turvaa myös haja-asutusalueilla asuvien potilaiden hoitoa.

Siun soten palliatiivinen keskus on valtakunnallisesti ensimmäisiä, joka täyttää sosiaali- ja terveysministeriön suositukset saatto- ja palliatiivisen hoidon järjestämisestä.

Keskuksella on myös palliatiivisen lääketieteen koulutusoikeudet ja se järjestää palliatiivisen hoidon koulutusta kaikille maakunnan terveydenhuollon ammattilaisille.