Rautavaara korottamassa asukkaiden vuokria

Kunnan mukaan nykyiset vuokrat eivät riitä vuokratalojen ylläpitokustannuksiin.

Rautavaara
Läheltä
Yle

Rautavaaran kunta aikoo nostaa vuokria omistamissaan asunnoissa. Kunnan mukaan sen ja kunnan omistaman vuokrataloyhtiön omistamissa kiinteistöissä vuokra ei riitä ylläpitokustannuksiin.

Kunta suunnittelee korottavansa vuokria viisi prosenttia, mikä tarkoittaa neliövuokran nousevan hieman alle seitsemän euron ja runsaan kahdeksan euron välille.

Rautavaaran kunnan suoraan omistamissa asunnoissa vuokria aiotaan korottaa useana vuonna peräkkäin. Rautavaaran Vuokratalojen omistamissa ARA-asunnoissa puolestaan korotus tehdään yhdellä kertaa.

Rautavaaran kunnan mukaan tällä hetkellä asuinkiinteistöjen ylläpitoon ja korjausinvestointeihin ei kerry riittävästi puskurirahastoa, minkä vuoksi vuokrataso tulisi nostaa edes omakustannusperiaatetta vastaavalle tasolle.

Omakustannusperiaate tarkoittaa sitä, että vuokralaisilta saa periä vuokraa enintään sen verran kuin tarvitaan muiden tuottojen lisäksi kattamaan asuntojen ja asumista palvelevien tilojen rahoitusmenot ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot.

Kunnan mukaan järkevästi määritelty vuokrataso on myös toiminnan jatkumisen kannalta ehdottoman tärkeää.

Rautavaaran kunnan suoraan omistamien asuntojen vuokrataso on tällä hetkellä noin 6,5–8 euroa neliöltä. Tilastokeskuksen vuoden 2017 julkaiseman taulukon mukaan 20 000 asukkaan kunnissa neliövuokra on keskimäärin noin 9,5 euroa.