Pitäisikö valtion käyttää omistajaohjausta vaelluskalojen ohitusreittien kuntoon laittamiseen? – Yle kysyi Lapin kansanedustajilta, näin he vastasivat

Kansanedustajien enemmistön mukaan valtion tulee periaatteessa määrätä yhtiötä rakentamaan reitit, mutta ei käytännössä.

Kemijoki Oy
Kemijoessa on viisi voimalaa ennen Ounasjokisuuta
Tällä kartalla näkyvät vain Kemijoen alajuoksun voimalat Ounasjoen suulle asti. Taivalkosken voimalaitos on merkitty kartassa punaisella, mutta sinne on vasta valmistunut hydraulinen kalatie, joka otetaan virallisesti käyttöön kesällä 2020.Teemo Tebest / Yle

Kemi- ja Ounasjoen vaelluskalojen ohitusreiteistä on puhuttu suurin piirtein yhtä kauan kuin Kemijoki on ollut valjastettu eli koko sotienjälkeinen aika. Lohi ja muut vaelluskalat pääsevät kalatietä pitkin vain Kemijoen alimman voimalaitoksen ohi Isohaarassa (siirryt toiseen palveluun).

Kemijoki Oy on rakennuttanut "ohitusratkaisun" (siirryt toiseen palveluun) seuraavallekin padolle Taivalkoskella (siirryt toiseen palveluun), mutta siitä eteenpäin lohia nousee tällä hetkellä vain Ounasjoelle ja nekin pienessä mittakaavassa autokuljetuksilla.

Perinteisesti "jokiyhtiö" on vastustanut kalateitä, koska ne maksavat rahaa niin rakennusvaiheessa kuin sen jälkeenkin. Kemijoen 21 voimalaitosta tuottavat noin kolmanneksen Suomen vesivoimasta, ja Kemijoki Oy omistaa niistä 16.

Tänään keskiviikkona kello 11 alkaa Yle Areenassa Kemijokea koskeva erikoislähetys, jossa keskustellaan lohen paluusta Kemijokeen ja siihen liittyvistä kiistoista. Mukana lähetyksessä muun muassa kala-aktiivi Jasper Pääkkönen, ympäristöministeri Krista Mikkonen ja Kemijokiyhtiön johtoa.

Pitäisikö valtion velvoittaa?

Yle kysyi maakunnan kansanedustajilta, pitäisikö valtion velvoittaa omistajaohjauksella Kemijoki Oy:tä rakentamaan ohitusreitit kaikkiin Kemijoen voimalaitoksiin, jotta kalat pääsisivät nousemaan omin avuin Kemi- ja Ounasjoen latvoille asti joitakin yksittäisiä sivuhaaroja lukuun ottamatta.

Vain yhdellä sanalla sanottuna kansanedustajien mielipiteet olivat omistajaohjauksen puolesta 4 – 2. Ministeri Katri Kulmuni ei vastannut Ylen kyselyyn.

Heikki Autto (kok.)

Kyllä

Kaisa Juuso (ps.)

Kyllä

Katri Kulmuni (kesk.)

Mikko Kärnä (kesk.)

Kyllä

Markus Lohi (kesk.)

Ei

Markus Mustajärvi (vas.)

Kyllä

Johanna Ojala-Niemelä (sd.)

Ei

Kysymys on kuitenkin monimutkainen

Vaikka kansanedustajien lyhyet vastaukset menevät enemmistönä kyllä-osastoon, perusteluissa tulee esille kuitenkin kysymys siitä, onko tällainen ohjaus käytännössä mahdollista.

Esimerkiksi omistajaohjauksen puolesta äänestänyt Mikko Kärnä sanoo, että ei ole olemassa sellaista poliittista mekanismia, jolla tällainen omistajaohjaus voitaisiin toteuttaa.

– Kemijoki Oy:n tehtäväksi on määritelty tuottaa mahdollisimman edullista sähköä. Hallitusohjelmassa on kuitenkin vahva kirjaus vaelluskalakantojen palauttamisesta, ja Kemijoki Oy:n johdon tulisi huomioida se.

Vaelluskalareittejä kannattaa myös Markus Lohi vaikka äänestikin tässä omistajaohjausta vastaan. Lohen mukaan Kemijoki Oy on vain osittain valtion omistama yhtiö eikä valtio omista yhtään sähköntuotantoon oikeutettua osaketta.

– Siksi [Kemijoki Oy:n] ohjauksessa tulee noudattaa normaaleja, hyvään omistajaohjaukseen kuuluvia käytäntöjä. Niihin kuuluu muun muassa se, ettei 51 prosentin ääniosuudella valtio sanele päätöksiä muiden osakkeenomistajien vahingoksi.

Lapin kansanedustajat: Toimenpiteitä tarvitaan, vaikka ei määrättäisi

Kaikki kyselyyn vastanneet Lapin kansanedustajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että vaelluskaloille tulisi saada nousureitti Kemi- ja Ounasjokeen.

Jokiyhtiölle annettavaa suoraa määräystä vastustava Johanna Ojala-Niemelä korostaa, että vapaaehtoiset ja yhteistyöhön perustuvat toimet ovat nopein tapa edistää vaelluskalojen palauttamista.

Heikki Autto puolestaan kannattaa valtion väliintuloa. Hän korostaa tutkimustiedon merkitystä.

– Tutkimustoiminnan ja uuden teknologian kautta on löydettävissä käytännön ratkaisuja, joilla tämä on toteutettavissa. Kalliita näennäistoimenpiteitä ei kannata tehdä, vaan tarvitaan vaikuttavia toimenpiteitä tutkitun tiedon pohjalta.

Pitäisikö mielestäsi valtion puuttua enemmän vaelluskalojen ohitusreitteihin? Keskustele aiheesta kello 22 saakka.

Korjattu 6.11.2019 klo 10:28 Taivalkoskella on otettu jo koekäyttöön hydraulitoiminen "Kalasydän".

Lue lisää:

Ka­las­tus­alueet vas­tus­ta­vat lohen yli­siir­to­ja Ke­mi­joel­la – kan­nan­oton al­le­kir­joit­ta­neet eivät usko lohen pa­lau­tu­mi­seen (siirryt toiseen palveluun) (Lapin Kansa 2019)

Ennätyskesä toi villilohia Kemijoen alajuoksulle – Lohijokitiimi perää lisää tutkimusta nousukkaiden käyttäytymisestä (Yle 2018)

Järjestöt esittävät: Lakimuutos kalateiden rakentamisen vauhdittamiseksi (Yle 2017)

Kemijoki Oy ei aio rakentaa ELY-keskuksen toivomia kalateitä: "Kohtuuton esitys" (Yle 2017)

Lapin ELY vaatii Kemijokeen kalateitä ja siirtoistutuksia – kalatalousvelvoite halutaan ajan tasalle (Yle 2017)

Harjus ja lohi lisääntyvät hyvin suojellussa Ounasjoessa (Yle 2017)

Lohien ylisiirto onnistunut yli odotusten – kesän aikana siirretty 1000 kalaa (Yle 2015)