Nykyiset radat kuntoon ennen Itärataa - osa kaakon kansanedustajista korjaisi ensin vanhaa ja rakentaisi sitten vasta uutta

Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero kannattaa itäistä rantarataa.

rautatieliikenne
Pendolino kulkee peltojen välissä
Monet kaakkoissuomalaiset kansanedustajat olisivat valmiit asettamaan nykyisten ratojen kunnostamisen etusijalle verrattuna kokonaan uuden Itäradan rakentamiseen.Pyry Sarkiola / Yle

Nykyisen rataverkon kunto huolestuttaa kaakkoissuomalaisia kansanedustajia. Ylen kyselyssä monet edustajat olisivat valmiit asettamaan nykyisten ratojen kunnostamisen etusijalle verrattuna kokonaan uuden Itäradan rakentamiseen.

Voimakkaimmin Kaakkois-Suomen vaalipiirin kunnostamisen puolesta puhuvat perussuomalaisten edustajat Jani Mäkelä Lappeenrannasta sekä Sheikki Laakso Kouvolasta. Tosin saman puolueen Ano Turtiainen Juvalta kallistaa vaakakupin ensisijaisesti Itäradan rakentamiselle.

Uutta itärataa ja sen suunnittelua vauhdittaisivat myös kokoomuksen kouvolalainen Ville Kaunisto sekä sdp:tä edustava imatralainen Niina Malm.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet kansanedustajat näkevät painotuksistaan huolimatta uuden itäradan osana rataverkon kunnostamista.

Näin kansanedustajat vastasivat

Kyllä:

Sirpa Paatero (sd.), Kotka (kunta- ja omistajaohjausministeri)

Ensisijaisesti kannattaa pitää jo olemassa oleva rataverkko kunnossa ja sen lisäksi keskittää rakentaminen alueille, joilta raiteet puuttuvat täysin, itäinen rantarata, jotta raideliikennettä voidaan lisätä yritysten kuljetusten ja ihmisten liikkumiseen

Sheikki Laakso (ps.), Kouvola:

Olen ollut koko sektorin sidosryhmien kanssa puheissa ja ylivoimaisesti enemmistö on vanhan verkon kunnostamisen kannalla. Sen kannalla tuntuu olevan aika moni kaakon kansanedustajakin.

Ari Torniainen (kesk.), Lappeenranta:

Itärata -hanke on tulevaisuuden tärkeä eteenpäin vietävä hanke, jonka suunnittelu on saatava käyntiin. Se tulee toteuttaa esimerkiksi hankeyhtiön toimesta.

Ennen sen rakentamista on tärkeää toteuttaa nykyisen rataverkon (Karjalan- ja Savonradan) parannus. Esimerkiksi Karjalanradan kaksoisraiteen koko parannus on saatava toteutettua lähivuosina. Näin saadaan myös nopeutettua junaliikennettä ko. rataosuuksilla.

Anneli Kiljunen (sd.), Lappeenranta:

Vanhan radan kunnostaminen on osa Itärataa, joten ne ovat yksi kokonaisuus, niitä ei voi laittaa vastakkain. Me tarvitsemme Itäradan, johon luonnollisesti liittyy nykyisen rataverkon ja yhteyksien kunnostaminen ja parantaminen.

Jani Mäkelä (ps.), Lappeenranta

Ennen yhdenkään uuden ratahankkeen aloittamista sen enempää Turkuun, Tampereelle kuin itäänkään, rataverkon kunto ylipäänsä on korjattava. Nyt radan ja ohjauslaitteiden huono kunto aiheuttaa jatkuvia myöhästymisiä pysähdysten ja nopeusrajoitusten muodossa. Tilanne ei ole kestävällä pohjalla.

Hanna Holopainen (vihr.), Lappeenranta

Molemmat tärkeitä. Itäinen rataverkko on erittäin häiriöherkkä, koska liikennettä on paljon. Pienetkin tekniset ongelmat ruuhkauttavat liikenteen.

Uudet ratahankkeet ovat pitkä projekti. Päätöksistä on pitkä aika siihen, että uudet raiteet ovat liikennöitävässä kunnossa. Kunnostus- ja perusparannustoimenpiteisiin on löydyttävä rahaa sillä välin, mitä pikimmiten. Se nopeuttaa ja sujuvoittaa liikennettä ja edistää tavarakuljetusten ja matkustajien siirtymistä kumipyöriltä raiteille.

Samalla on kaikin keinoin edistettävä koko kaakkoista ja itäistä Suomea hyödyttävää uutta ratahanketta, jotta se saadaan toteutukseen muiden hankkeiden rinnalla.

Suna Kymäläinen (sd.), Ruokolahti

Kysymys on haastavasti aseteltu. Jos on välttämätöntä valita, niin vastaan kyllä.

Nykyisestä omaisuudesta on pidettävä huolta. Korjausvelkaa on purettava, eikä uutta saisi synnyttää. Korostan kuitenkin, että nämä eivät ole vaihtoehtoisia, eivätkä saa sulkea pois toisiaan. Itä-rata on tulevaisuusinvestointi. Kehitysvelkaakaan ei saisi tehdä. Itä-rata ei poista nykyisen Karjalanradan tai Savonradan korjaus-/nopeuttamistarpeita.

Juho Eerola (ps.), Kotka (eduskunnan toinen varapuhemies)

Vanha rataverkko, erityisesti Kotkan ja Kouvolan väli, on tärkein. Itärata on tärkeämpi vain jos se tehdään rannikkoa pitkin, Helsingistä Kotkan ja Haminan kautta Lappeenrantaan.

Ei:

Niina Malm (sd.),Imatra

Itäradan suunnittelun aloittaminen on saatava alkuun, jotta Suomen vienti voi jatkossa olla elinvoimaista ja tavara saadaan liikkumaan reippaasti Suomessa. Ei voi olla niin, että teollisuus joutuu odottamaan sadan kilometrin matkaa viikon, että saadaan tuotteet rajan yli.

Myös Pelkolan raja-aseman avaaminen kansainväliselle rataliikenteelle on tärkeää, jotta tuotteet ja matkailijat saadaan kumipyöriltä kiskoille. Ilmastotavoitteet on muistettava.

Ville Kaunisto (kok.), Kouvola

En näe tarvetta vastakkainasettelulle. Vanha rataverkko tarvitsee jatkuvaa huoltoa, mutta nyt olisi oleellista saada Itäradan kokonaisuus ratkaistua ja käyntiin. Itäradan valmistuminen tulee kestämään pitkään. Samalla voi hyvin vahvistaa vanhaa verkkoa.

Ano Turtiainen (ps.), Juva

Itärata tarvitaan, se on selvä asia. On varsinkin tälle alueelle elinehto, että pääkaupunkiseudulta pääsee sujuvasti liikkumaan tänne. Pitäisi perehtyä asiaan vieläkin tarkemmin. On selvää, että nykyisetkin radat on pidettävä kunnossa. Silti kallistun ensisijaisesti uuden Itäradan puolelle.

En osaa sanoa:

Paula Werning (sd.), Kouvola:

Itärata on tärkeä tulevaisuuden hanke. Se ei voi poissulkea huolenpitoa nykyisestä rataverkosta ja sen kunnosta. Ratojen tulee vastata nykyisten kalustojen tarpeita.

Kokoomuksen lappeenrantalainen Jukka Kopra ei valitse tarkkaa kannanottoa väittämän puolesta tai vastaan, mutta ei myöskään vaihtoehtoa “en osaa sanoa”.

– Molemmat ovat tärkeitä, toteaa Kopra lyhyesti.

Myös kokoomusta edustava mäntyharjulainen Antti Häkkänen jätti valitsematta vaihtoehdoista “kyllä”, “ei” tai “en osaa sanoa”. Hänen mielestään nykyisen rataverkon kunnostaminen ja Itärata eivät ole vastakkain. Uusille ratahankkeille rakennetaan uusia rahoitusmalleja, ja olemassa olevan rataverkon parantamiseen tarkoitetut rahat tulevat Häkkäsen sanoin “eri korista”.

Hän myös korostaa kaikkien uusien ratahankkeiden merkitystä koko Suomelle.

– Suuret ratahankkeet idän, lännen ja pohjoisen suuntaan ovat kansallisia hankkeita, joilla Suomen elinvoimaa vauhditetaan. Yritystoiminnan ja työllisyyden näkökulmasta tarvitsemme alueellemme nykyisen rataverkon parantamista ja mahdollisen itäradan tuomaa nopeutta idän suuntaan.

Uuden radan suunnitteluun jo tällä hallituskaudella?

Uusi mahdollinen Helsingistä itään suuntautuva ratayhteys on ollut tämän vuoden aikana runsaasti julkisuudessa sen jälkeen kun alustava selvitys radan toteutusvaihtoehdoista ja kustannuksista julkaistiin keväällä.

Radan linjausvaihtoehtoja on ollut esillä kolme. Yksi vaihtoehto on Helsingistä lentokentän sekä Porvoon ja Kouvolan kautta itään. Toinen vaihtoehto veisi raiteet pitkin etelärannikkoa Porvoosta Loviisan ja Kotkan kautta Lappeenrantaan.

Myös Lahden ja Mikkelin välistä uutta rataa on linjattu kartoille. Kaikkien vaihtoehtojen hintalappu on miljardiluokkaa, 1,5 miljardista yli kahteen miljardiin.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu uuden radan yleissuunnitelman aloittaminen tällä hallituskaudella.

Rautatieliikenteessä on ollut häiriöitä etenkin viime päivinä. Lokakuun lokakuun lopulla turvalaitevika ja ratavauriot häiritsivät matkustajien liikkumista tai keskeyttivät junaliikenteen samana päivänä sekä rantaradalla että Karjalan radalla.

Juttua täydennetty ti 5.11. klo 14.20 Juho Eerolan vastauksella.