Hovioikeus tuomitsi Tullin ex-pääjohtajan sakkoihin – Hartikainen syyllistyi huolimattomuuteen

Helsingin käräjäoikeus katsoi aiemmin, että Tullin entisen pääjohtajan Antti Hartikaisen menettely oli tahallinen.

virkavirheet
Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen.
Tullin entinen pääjohtaja Antti Hartikainen haki jatkokautta tehtävään, mutta häntä ei valittu uudelleen viime keväänä. Jarno Kuusinen / AOP

Helsingin hovioikeus on tuominnut Tullin entisen pääjohtajan Antti Hartikaisen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 1 000 euron sakkorangaistukseen.

Hovioikeuden mukaan Hartikainen syyllistyi huolimattomuuteen, kun hän ei poistunut kokoustilasta vaikka oli jäävännyt itsensä asian käsittelystä. Kokouksessa käsiteltiin asiaa, jolla oli vaikutusta Hartikaisen vaimon työsuhteen jatkumiseen.

Tullin johtoryhmän kokouksessa marraskuussa 2015 päätettiin jatkaa alkoholin laittoman maahantuonnin tehostettua valvontaa ja panna määräaikaiset tehtävät hakuun.

Hartikaisen vaimo työskenteli tuolloin Viinaralli-operaatiossa määräaikaisena tullitarkastajana. Kokouksessa ei päätetty, keitä virkoihin valitaan.

Oikeus: pääjohtajalla ei ollut aikaa harkita

Hovioikeus katsoi Hartikaisen syyllistyneen käräjäoikeuden aiemmasta ratkaisusta poiketen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Hovioikeus katsoi, että pääjohtaja ei ollut tahallaan menetellyt virkavelvollisuutensa vastaisesti.

Hovioikeus otti huomioon, että Viinarallin jatkaminen oli otettu johtoryhmässä käsiteltäväksi asialistan ulkopuolelta eikä Hartikaiselle kerrottu asiasta etukäteen.

Oikeuden mukaan Hartikaisella ei siten ollut juurikaan aikaa harkita esteellisyyttään, vaan hän oli joutunut tekemään päätöksen välittömästi.

Hartikainen oli arvioinut, että hänen ei ollut välttämätöntä poistua kokoustilasta. Hän katsoi, että pidättäytyminen asian käsittelyyn osallistumisesta oli ollut riittävää.

Hovoikeus huomauttaa, että asia käsiteltiin suhteellisen nopeasti eikä Viinarallin jatkamisesta ollut erimielisyyttä.

Virhe ei ollut vähäinen: päätöksenteon puolueettomuutta voitiin epäillä

Hovioikeus ei kuitenkaan pitänyt Hartikasen menettelyä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä pääjohtajan aseman vuoksi.

Oikeus korostaa, että pääjohtajan läsnäolo viraston korkeinta päätösvaltaa käyttävänä henkilönä voi vaarantaa päätöksenteon puolueettomuutta eri tavoin kuin alemmassa asemassa olevan henkilön läsnäolo.

Vaikka oikeuden päätöksen mukaan tässä tapauksessa ei ollut aihetta arvioida Hartikaisen läsnäolon vaikuttaneen johtoryhmän päätöksiin, hänen läsnäolonsa oli kuitenkin voinut antaa aiheen epäilyksiin.

Käräjäoikeuden tuomitsemaa lievää kymmenen päiväsakon sakkorangaistusta ei hovioikeuden mukaan ollut syytä alentaa.

Hartikainen kiisti hovioikeudessa syyllistyneensä rikokseen ja vaati käräjäoikeuden toukokuussa 2018 antaman tuomion kumoamista.

Syyttäjä ei valittanut käräjäoikeuden tuomiosta.

Lue myös:

Tullin entinen pääjohtaja Antti Hartikainen johtamaan EU:n Ukraina-operaatiota

HS: Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen jättää tehtävänsä

Tullin pääjohtaja ei tyydy tuomioonsa – valittaa tonnin sakoista hovioikeuteen

Virkavelvollisuuden rikkomisesta tuomittu Tullin pääjohtaja ei saa potkuja

Tullin pääjohtaja virkarikostuomiostaan: "Olen suuresti yllättynyt" – Käräjäoikeuden mukaan ei piitannut lainsäädännöstä