Markkinaoikeus kumosi Kemin hankintapäätöksen: Pajarinrannan päiväkodin rakennusurakka on kilpailutettava uudestaan

Markkinaoikeuden mukaan kilpailutuksessa tehtiin virhe, jonka vuoksi tarjouksia ei voitu vertailla asianmukaisesti.

kilpailuttaminen
Kemiin suunnitellun päiväkodin paikka ilmasta
Pajarinrannan päiväkotia on suunniteltu keskustan tuntumaan, kaupungin eteläpuolelle.Antti Ullakko / Yle

Kemin kaupunki joutuu järjestämään uuden tarjouskilpailun Pajarinrannan päiväkodin rakentamisurakasta. Markkinaoikeuden mukaan hankinnan kilpailutuksessa tehtiin virheitä, joiden korjaamiseksi ainoa keino on kilpailuttaa rakentamisurakka uudelleen, jos päiväkoti aiotaan rakentaa.

Markkinaoikeus kumosi nyt Kemin kaupungin teknisen lautakunnan syyskuussa 2018 tekemän hankintapäätöksen päiväkodin rakentamisesta.

Oikeus kieltää 450 000 euron sakon uhalla kaupunkia tekemästä hankintasopimusta tuon päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön.

Viime vuoden lokakuussa markkinaoikeus oli jo antanut asiassa väliaikaisen toimeenpanokiellon, minkä vuoksi Kemin kaupunki ei ole voinut aloittaa päiväkodin rakennuttamista.

Vertailutiedoissa oli puutteita

Nyt antamassaan ratkaisussa markkinaoikeus katsoo, että kaupungin hankintayksikkö on tehnyt tarjouspyyntöä laatiessaan virheen, jonka vuoksi yksikkö ei ole voinut vertailla kokonaistaloudellista edullisuutta kaikkien vertailuperusteisiin nähden.

Virhe koski yhtä kilpailutuksen kuudesta vertailuperusteesta.

Kemin kaupungin lakimies Santeri Lindholm kertoo, että tarjouspyynnön kunnossapitokustannusosion liitteistä puuttui lomake, jolla arvioitavat tiedot olisi pitänyt ilmoittaa. Myös huollettavuuden ja siivottavuuden arvioinnin perusteluissa oli puutteita.

Lindholmin mukaan kunnossapitokustannukset on virheen vuoksi jätetty kokonaan huomioimatta kilpailutuksessa.

– Markkinaoikeuden mukaan menettely oli kuitenkin virheellinen eikä sitä voi korjata muuten kuin järjestämällä kilpailutus kokonaan uudelleen, Lindholm toteaa.

Päiväkodin rakennusurakan kilpailutuksen voitti Siklatilat Oy. Valituksen markkinaoikeuteen teki päiväkodin rakennusurakan kilpailutuksessa hävinnyt kemiläinen rakennusliike M. Kurtti Oy.

Kaupunki maksaa 15 000 euroa valittajan oikeuskuluja

Markkinaoikeus velvoitti Kemin kaupungin korvaamaan rakennusliike M. Kurtti Oy:n oikeudenkäyntikuluja 15 000 eurolla viivästyskorkoineen.

Kaupungin lakimies Santeri Lindholm sanoo, että valittajan sijoittuminen kilpailussa ei olisi muuttunut, vaikka virheellisesti toteutetusta vertailukohdasta olisi tullut valittajalle täydet pisteet ja Siklatilat olisi jäänyt pisteittä.

– Tämän vuoksi markkinaoikeus lienee tuominnut valittajan oikeudenkäyntikuluistakin vain 2/3 kaupungin maksettavaksi, vaikka kaupunki hävisi asian, Lindholm arvioi.

Pajarinrannalle kaavailtuun päiväkotiin on suunniteltu tilat lähes 200 lapselle. Päiväkodilla korvattaisiin Peurasaaren, Ruutin sekä Kaivolinnan päiväkotien toiminta. Rakentamisen hinnaksi on arvioitu 4,7 miljoonaa euroa.

Lisää aiheesta:

Markkinaoikeus määräsi toimeenpanokiellon – Kemin uutta päiväkotia ei ehkä päästä rakentamaan vuosiin

Kemin kaupunki yrittää nopeuttaa Pajarinrannan päiväkodin rakentamista – hakee valituslupaa ja pyytää oikeutta kiirehtimään

Kemin Pajarinrannan päiväkotiurakka pysyy toimeenpanokiellossa

Kemin Pajarinrannan päiväkotiurakasta valitus markkinaoikeuteen – rakentaminen voi viivästyä jopa vuosilla