Yllätyskäänne: oikeus kieltäytyy kuulemasta Erdoğanin kunnianloukkauksesta syytettyä kaksoiskansalaista – perusteena ihmisoikeudet ja sananvapaus

Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan oikeusavun myöntäminen olisi ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Suomen perustuslaissa turvatun sananvapauden periaatteen kanssa.

Turkki on vuoden 2014 jälkeen haastanut tuhansia kansalaisiaan oikeuteen presidentti Recep Tayyip Erdoğanin loukkaamisesta. Kuva: Justin Lane / EPA

Pirkanmaan käräjäoikeus ei kuule tamperelaista Tomas Vurunbigia. Turkin tasavalta on esittänyt Suomelle oikeusapupyynnön miehen kuulemiseksi.

Käräjäoikeus perustelee päätöksessään, että oikeusavun myöntäminen olisi ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Suomen perustuslaissa turvatun sananvapauden periaatteen kanssa.

Laki antaa oikeudelle mahdollisuuden kieltäytyä oikeusavusta, jota Pirkanmaan käräjäoikeus nyt siis päätti käyttää. Käräjäoikeuden mukaan Vurunbigiä kohtaan Turkissa nostettua syytettä voidaan näissä olosuhteissa pitää poliittisena rikoksena.

Oikeuden päätös liittyy tapaukseen, jossa Suomessa asuva Turkin kaksoiskansalainen on asetettu Turkissa syytteeseen reilut kolme vuotta sitten julkaistusta Facebook-tilapäivityksestä. Turkki esitti Suomelle virka-apupyynnön miehen kuulemiseksi.

Puolustus tyytyväinen päätökseen

Vurunbigin asianajaja Kaarle Gummerus on tyytyväinen oikeuden päätökseen.

– Tämän kaltaiselle poliittiselle painostukselle ei voida antaa tilaa.

Käräjäoikeus arvioi päätöksessään, että kirjoituksen moitittavuudesta huolimatta tekoa ei ole sen poliittinen ulottuvuus huomioon ottaen pidettävä erityisen moitittavana. Käräjäoikeuden mukaan kirjoituksessa ei ole kannustettu väkivaltaisuuksiin taikka uhattu ketään.

Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan kirjoitusta ei voida sen poliittisen luonteen vuoksi pitää sellaisena, että sen rajoittaminen tai siitä rankaiseminen olisi välttämätöntä kirjoituksen kohteena olevien poliittisten ja julkisuudessa esiintyvien henkilöiden tai instituutioiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi tai demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi.

Oikeus huomauttaa, että oikeusapupyynnön liitteenä olevista asiakirjoista ei ilmene, onko kirjoitukset julkaistu avoimessa vaiko suljetussa Facebook-profiilissa.

Lisäksi asiakirjoista ei myöskään ilmene, miten epäillyn rikoksen tutkinnassa on päädytty siihen, että kirjoituksen olisi todellisuudessa julkaissut Vurunbigi.

Lue lisää: