Sote-kuntayhtymä Essoten yt-neuvotteluiden seuraukset tarkentuvat –​ 400 työntekijää lomautetaan kahdeksi viikoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän lomautettavien määrä on pienentynyt aiemmasta laskelmasta, jossa lomautetuksi olisi joutunut 600 työntekijää.

yhteistoimintamenettely
Mikkelin keskussairaalan kyltti sairaalan pihalla.
Esa Huuhko / Yle

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena sote-kuntayhtymä Essote lomauttaa 400 työntekijäänsä kahdeksi viikoksi. Lakkaavia tehtäviä on noin 25. Noin kymmenen työntekijää irtisanotaan. Aiemmin Essote kaavaili 600 työntekijän lomauttamista.

– Lukuihin tulee vielä tarkennuksia, koska tehtävämuutoksia on paljon ja niiden sovittaminen yhteen vie aikaa, kertoo yhteistoimintaneuvottelut Essotessa vetänyt muutosjohtaja Sami Sipilä.

Lomautukset toteutetaan joulukuun ja ensi vuoden toukokuun välisenä aikana. Yt-neuvottelujen ja lomautusten ulkopuolelle rajattiin neuvottelujen aikana suorassa asiakas- ja potilastyössä toimivat lääkärit, lähihoitajat, sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät.

– Lomautusten kohteena olevien määrittelyssä on tehty kokonaisarvio ja pyritty minimoimaan toiminnalle ja asiakkaille tai potilaille aiheutuva haitta. Lomautusten kohteina olevia yksiköitä tai henkilöitä emme tässä yhteydessä avaa julkisuuteen, Sipilä kertoo.

Essoten yhteistoimintaneuvotteluilla on tarkoitus saavuttaa noin 9 miljoonan euron säästöt. Lopputulokseen vaikuttavat eläköitymiset, vakituisten ja määräaikaisten tehtävien täyttämättä jättäminen sekä irtisanomiset että irtisanoutumiset. Luvassa on myös ostopalveluista luopumisia ja pienempiä yksittäisiä säästötoimia.

Eläköitymisten, vakituisten ja määräaikaisten täyttämättä jätettävien tehtävien, irtisanoutumisten ja irtisanomisten yhteisvaikutus on koko kuntayhtymän tasolla noin 110 henkilötyövuotta.

Hallinto- ja tukipalveluista vähenee 60 henkilötyövuotta vuosien 2019-2021 aikana.