Pohjavesialueita halutaan suojella aiempaa paremmin – Hämeen ELY-keskus selvittää pohjavesiolosuhteita

Kanta-Hämeessä tutkimuksia tehdään Hausjärven Umpistenmaalla ja Janakkalassa Turengin sokeritehtaan pohjavesialueella.

pohjavesi
Pohjavesialue kyltti.
Selvityksen myötä esimerkiksi rakentamista ja kaavoitusta voidaan ohjata alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.Kalle Niskala / Yle

Kanta-Hämeessä selvitetään pohjavesialueiden geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita. Tutkimusalueilla maata kairataan kallioperään saakka ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket.

Pohjavesialueiden maaperän rakenneselvityksen avulla hankitaan uutta tietoa muun muassa pohjaveden virtaussuunnista, pohjaveden korkeustasoista ja maaperän kerrosrakenteista.

Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan jatkossa hyödyntää maankäytön suunnittelussa ja pohjavesien suojelussa. Esimerkiksi rakentamista ja kaavoitusta voidaan ohjata alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Tutkimuksia tehdään Hausjärven Umpistenmaalla ja Janakkalassa Turengin sokeritehtaan pohjavesialueella. Hankkeen maastotyöt alkoivat jo marraskuun 2019 alussa ja koko rakenneselvitystyö valmistuu tammikuun 2020 loppuun mennessä.

Tutkimukset tehdään niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle.