1. yle.fi
  2. Uutiset

OECD: Elintasosairauksien yleistyminen on lähes pysäyttänyt eliniän pitenemisen – Suomessa huolettavat ylipaino ja krooniset sairaudet

Terveydenhuollon taso on noussut, mutta kustannukset nousevat nopeasti

terveys
Vanhusta avustetaan sairaalassa Egerissä Unkarissa.
OECD:n raportin mukaan terveydenhuollon taso kehittyy kaiken aikaa, mutta samaan aikaan elintasosairaudet yleistyvät.Peter Komka / EPA

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on julkaissut laajan katsauksen (siirryt toiseen palveluun)38 jäsen- ja kumppanimaansa terveydenhuollon tilaan.

Raportin keskeinen sisältö on, että terveydenhuollon taso kehittyy kaiken aikaa, mutta samaan aikaan elintasosairauksien yleistyminen on pysäyttänyt kansalaisten odotettavissa olevan eliniän pitenemisen.

– Meillä on ehkä liian helppo elämä ja liikuntaa ei ole tarpeeksi. Ruokatottumuksissa on parantamisen varaa. Mikä on positiivista että tupakointi vähenee. Tupakointi on kaikkialla OECD-maissa vähentymässä, mutta sitten alkoholinkulutuksessa on erilaisia trendejä, sanoo raporttiin jo sen laatimisvaiheessa kesällä tutustunut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Mika Gissler.

Suomi on monella mittarilla OECD-maiden terveystilastojen kärkijoukoissa, mutta huomattavaksi ongelmaksi on noussut ylipainoisten ihmisten suuri osuus.

Tänä vuonna syntyvien OECD-maan kansalaisten eliniänodote on lähes 81 vuotta. Eräissä maissa on havaittu eliniänodotteen kääntyneen jopa laskuun.

Verenpaineen mittausta työpaikalla.
Verenpaineen mittausta työpaikalla.Jeff gilbert / AOP

Kroonisia sairauksia

Käänteen on aiheuttanut kroonisten sairauksien kasvu, joka taas on seurausta elintapojen muuttumisesta. OECD-maista Suomessa ja Saksassa elää eniten ihmisiä, joilla on vähintään kaksi kroonista sairautta.

Grafiikka
Ilkka Kemppinen / Yle

Yli puolet OECD-maiden aikuisväestöstä on ylipainoisia tai lihavia, toisin sanoen heidän painoindeksinsä ylittää arvon 25.

Suomessa ylipainoisia on jopa kaksi kolmasosaa aikuisväestöstä. OECD:n vertailussa on listattu myös hedelmien ja vihannesten kulutusta, joka Suomessa on asukasta kohti laskettuna OECD-maiden heikoimpia.

Sen sijaan liikuntaa harrastaa suomalaisista 70 prosenttia, mikä on OECD-vertailussa hyvää tasoa. Kaikkien muiden Pohjoismaiden asukkaat ovat tosin Suomea edellä liikuntaharrastuksen yleisyydessä.

OECD-maissa alkoholia kulutetaan keskimäärin 8,9 litraa aikuista henkilöä kohti vuodessa. Määrä vastaa lähes sataa viinipulloa.

Yllättäen Suomen tilastoitu alkoholinkulutus ei yllä edes OECD:n keskiarvoon.

Ylipaino, huonot ruokailutottumukset ja alkoholi ovat suurimpia syitä diabeteksen yleistymiseen, mikä taas on merkittävä tekijä eliniänodotteen nousun hidastumiseen. Eräissä maissa, kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa, Ruotsissa ja Virossa tähän on johtanut myös opioidihuumeiden yleistyminen.

Tuntemus omasta terveydestä

Tutkimusten mukaan OECD-maiden asukkaista noin yksi yhdeksästä kokee oman terveytensä olevan huono. Tässä oli eri maiden välillä suuria eroja, sillä eteläkorealaista näin tunsi peräti 17 prosenttia, kun taas uusiseelantilaisista vain 2,3 prosenttia.

Lasta rokotetaan Sao Paulossa Brasiliassa.
Lasta rokotetaan Sao Paulossa Brasiliassa.AOP

Suomi oli keskiarvolla mitaten OECD:n kärkimaita. On kuitenkin huomattava, että vastauksissa oli hyvin suuri ero sen mukaan, oliko henkilö hyvin vai huonosti ansaitseva. Pienituloisista vain runsas puolet tunsi itsensä terveiksi, kun varakkaista näin koki yli 80 prosenttia.

Grafiikka
Ilkka Kemppinen / Yle

Suomessa pienituloisten on myös havaittu lykkäävän hoitoon menoa, vaikka keskimääräinen hoitoonpääsyaika esimerkiksi lonkkaleikkauksissa on Suomessa kohtalaisen lyhyt.

Kustannusten kasvu

Terveydenhoitomenot vievät tällä hetkellä vajaan kymmeneksen maiden bruttokansantuotteesta. OECD arvioi osuuden kasvavan suhteellisen nopeasti ainakin seuraavat kymmenen vuotta. Tämä tuo haasteita valtioiden taloudelliselle kestokyvylle.

Suomessa menojen arvioidaan kymmenessä vuodessa nousevan 11,6:een prosenttiin, Gissler kertoo.

– Se kuvaa sitä, että ensinnäkin meillä on ikääntyvä väestö ja ikääntyvällä väestöllä on enemmän sairauksia, joita sitten hoidetaan, Gissler sanoo.

Kustannuksissa on valtavia maakohtaisia eroja. OECD-maista vähiten rahaa käytetään Meksikossa, vain 1 150 Yhdysvaltain dollaria asukasta kohti vuodessa.

Grafiikka
Ilkka Kemppinen / Yle

Yhdysvalloissa kulut ovat lähes kymmenen kertaa suuremmat, mutta silti noin kymmenesosa väestöstä ei ole minkään terveyspalvelun piirissä.

Suomen terveydenhoitomento ovat hyvin lähellä OECD:n keskiarvoa, eli noin 4 000 dollaria per asukas.

Lue seuraavaksi