1. yle.fi
  2. Uutiset

Koulutusalan ammattilaisten kritiikki puri – Viron opetusministeriö luopuu vanhanaikaiseksi moititusta päiväkotien opetussuunnitelmasta

Uuden opetussuunnitelman kehittäminen alkaa joulukuussa.

Viro
Johannes, Lisete-Elize, Sofia, Henri Kristjan ja Iris pelaavat tallinnalaisessa Tammetõrun päiväkodissa.
Johannes, Lisete-Elize, Sofia, Henri Kristjan ja Iris pelaavat tallinnalaisessa Tammetõrun päiväkodissa.Stanislav Moškov

TallinnaViron opetusministeriö kokoaa uuden työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaksi, kertoo Viron yleisradio ERR (siirryt toiseen palveluun).

Uusi varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma ei tule perustumaan aiemmin tänä syksynä julkaistuun, voimakkaasti kritisoituun työversioon.

Syys-lokakuun vaihteessa julkaistu opetussuunnitelman työversio (siirryt toiseen palveluun) sai Virossa aikaan negatiivisen palauteryöpyn. Niin tutkijat, lastentarhanopettajat kuin lasten vanhemmatkin ovat kritisoineet suunnitelmaa vanhanaikaiseksi ja epätieteelliseksi.

Työversio muun muassa korostaa tyttöjen ja poikien aivojen kehityksen eroja ja katsoo monikielisyyden olevan uhka lapsen kielen kehitykselle. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset pitävät väitteitä nykytutkimuksen vastaisina.

Kasvatustieteilijät Tallinnan ja Tarton yliopistoista lähettivät lokakuun lopussa Viron opetusministeriölle kirjeen, jossa he ilmaisivat tyytymättömyytensä opetussuunnitelman työversioon ja kutsuivat sitä ihmisoikeuksien vastaiseksi. (siirryt toiseen palveluun)

"Työversio sisältää näkemyksiä, jotka rikkovat ihmisoikeuksia ja lapsen oikeuksia ja syrjivät kaksikielisiä ja monikielisiä perheitä", kirjeessä todettiin.

Ministeriö otti ammattilaisten kritiikin vakavasti

Viron opetusministeriön koulutus-, kieli- ja nuorisopolitiikasta vastaava alivaltiosihteeri Kristi Vinter-Nemvalts kertoi eilen keskiviikkona ERR:lle, että yliopistoilta tullut kritiikki on otettu ministeriössä vastaan vakavasti.

Vinter-Nemvaltsin mukaan nykyinen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman työversio ei johda viralliseen lakiesitykseen.

– Ei varmasti. Keräämme tällä hetkellä erilaisia ehdotuksia ja havaintoja ja kokoamme ne yhteen, hän kertoo.

Kommentteja ja ehdotuksia kerätään 18. marraskuuta saakka. Tämän jälkeen ministeriö perehtyy niihin noin kahden viikon ajan.

Vinter-Nemvaltsin johtama uusi työryhmä aloittaa toimintansa joulukuun puolivälissä.

Työryhmän ehdotuksen uudeksi opetussuunnitelmaksi on tarkoitus valmistua toukokuussa. Sen jälkeen sitä on vielä mahdollista muokata ja kommentoida.

Vinter-Nemvaltsin mukaan menee ainakin vuosi, ennen kuin uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön Viron päiväkodeissa.

Kyseessä jo kolmas työryhmä

Perusteilla oleva työryhmä on lyhyen ajan sisällä jo kolmas varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaa kehittävä ryhmä.

Vuosi sitten opetusministeriö kutsui koolle joukon varhaiskasvatuksen ammattilaisia, joiden oli tarkoitus uudistaa ja parannella nykyistä, kymmenen vuotta vanhaa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaa.

Ryhmä jätti ehdotuksensa ministeriölle tämän vuoden kesäkuussa.

Yllättäen lokakuussa ryhmä kuitenkin löysi opetusministeriön kotisivuilta uuden varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman työversion, jonka oli koonnut täysin toinen työryhmä.

Toisen ryhmän laatimassa työversiossa ei ollut ensimmäisen ryhmän kehitystyöstä jälkeäkään.

Opetusministeriö on perustellut toisen ryhmän perustamista sillä, että ensimmäisen ryhmän tekemät runsaat muutos- ja lisäysehdotukset eivät olisi mahtuneet nykyiseen opetussuunnitelmaan. Toisen työryhmän tehtävänä oli opetusministeriön mukaan myös yhtenäistää varhaiskasvatusta niin, että opetus olisi mahdollisimman samankaltaista ympäri Viron.

Nyt perusteilla olevassa kolmannessa työryhmässä tulee olemaan jäseniä sekä ensimmäisestä että toisesta työryhmästä. Lisäksi mukaan kutsutaan uusia asiantuntijoita sekä Tallinnan että Tarton yliopistoista.

Viron opetusministeriön viestintäosaston johtaja Tarmu Kurm kommentoi eilen keskiviikkona Postimees-lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että sekä ensimmäisen että toisen ryhmän asiantuntijoilla on voimakas halu päästä yhteisymmärrykseen.

Nähtäväksi jää, kuinka ensimmäisen ja toisen työryhmän vahvasti toisistaan poikkeavat näkemykset on mahdollista sovittaa yhteen.

Lue lisää:

Viron opetusministeriö pitää monikielisiä perheitä ongelmana, Suomen päiväkodeissa ollaan eri mieltä: "Se on etuoikeus"

Tytöillä ja pojilla on erilaiset aivolohkot ja roolileikit ovat vaarallisia – Esitys uudeksi opetussuunnitelmaksi suututti koulutusalan ammattilaiset Virossa

Lue seuraavaksi