Aluehallintovirasto: Rovaniemen seudun kehitysyhtiön toimitusjohtaja on toiminut epäasiallisesti jo toistamiseen

Rovaniemen Kehitys Oy:n johtamisongelmat ovat jatkuneet pitkään, sanoo osa työntekijöistä. Toimitusjohtaja ei kommentoi.

Arkistokuva. Kuva: Tiina Jutila / Yle

ROVANIEMI Lapin aluehallintovirasto sanoo, että Rovaniemen seudun kehitysyhtiön toimitusjohtaja on käyttäytynyt epäasiallisesti alaistaan kohtaan. Aluehallintoviraston tekemän työsuojelutarkastuksen mukaan Rovaniemen Kehitys Oy on myös viivytellyt työntekijän tekemän valituksen käsittelyä tavalla, joka rikkoo työturvallisuuslakia.

Se kehottaa yhtiötä selvittämään työyhteisön sosiaaliseen toimintaan liittyvät ongelmat niin, että häirintä loppuu.

Avin lausunto liittyy viime kesänä tehtyyn valvontapyyntöön, jonka mukaan kehitysyhtiön toimitusjohtaja Juha Seppälä olisi kohdellut epäasiallisesti yhtä työntekijää eikä asiaa ole käsitelty yhtiössä pyynnöstä huolimatta.

Toimitusjohtaja Juha Seppälä kiisti valvontapyynnössä esitetyt väitteet häirinnästä vastauksessaan aville. Kehitysyhtiön hallituksen puheenjohtaja Esko Määttä taas vastasi aville, että asian hoidossa on ollut puutteita sekä kehitysyhtiön johdon että valituksen tekijän osalta.

Osa työntekijöistä sanoo työilmapiirin olleen heikko pitkään

Esko Määtän mukaan kehitysyhtiön hallitus on tehnyt toimenpiteitä jo keväästä alkaen tarkastuskertomuksen osoittamien puutteiden korjaamiseksi. Määttä ei kuitenkaan suostunut kertomaan Ylelle, millaisiin toimiin hallitus on turvautunut.

Määtän mukaan selvityspyyntö on myös jakanut mielipiteitä yhtiön sisällä voimakkaasti puolesta ja vastaan.

Ylen saamien tietojen mukaan osa Rovaniemen Kehitys Oy:n työntekijöistä katsoo, että toimitusjohtajan epäasiallinen toiminta on jatkunut pitkään ja koskenut useampiakin henkilöitä kuin kahta valituksen tehnyttä työntekijää.

Toimitusjohtaja sai avilta moitteita vuonna 2014 vastaavasta asiasta. Silloinkin työntekijä vei asian aluehallintoviraston selvitettäväksi, kun Rovaniemen Kehitys ei itse ratkaissut ongelmaa kohtuullisessa ajassa.

Yle ei ole saanut kommenttia toimitusjohtaja Seppälältä useista pyynnöistä huolimatta.

Työsuhdekiista ei ole avin ratkaistavissa

Avi otti kantaa samassa yhteydessä myös saman työntekijän työsuhteeseen. Työntekijän työsuhteen määräaikaisuudessa ei ollut avin mukaan mitään sellaista, jota voitaisiin pitää syrjintänä.

Työntekijän vaati Rovaniemen kehitystä vakinaistamaan hänen työsuhteensa, mutta avin mukaan se ei ole oikea paikka ratkaista tällaista työsuhteeseen liittyvää riita-asiaa.

Rovaniemen Kehitys Oy on Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan omistama yhtiö, jonka tehtävä on kehittää alueen elinkeinoelämää. Se on tarkoitus lakkauttaa vuodenvaihteessa, jolloin liiketoiminta siirtyy Rovaniemellä osaksi kaupungin toimintaa.

Lue lisää