Pohjalaisjoet yhä happamampia – tilanne huonoin vuosiin

Pienten pohjalaisjokien happamuusongelmat ovat kärjistyneet pahimmiksi vuosikausiin Pohjanmaan rannikolla.

vesistöt
Kruunupyynjoen koskia on kunnostettu esimerkiksi Teerijärvellä. Kuva on Furuforsista.Sami Lindblad / YLE

Lokakuun lopulla alkaneet ongelmat ovat koko 2010-luvun vaikeimmat, kertoo Ely-keskus.

Erityisesti joet kärsivät Vaasan eteläpuolelta Kokkolan pohjoispuolelle ulottuvalla alueella, muun muassa Kälviän- ja Kruunupyynjoki.

Niiden happamuutta kuvaavat arvot ovat olleet todella alhaisia ja alueella on havaittu myös kalakuolemia.

Näin voimakas happamuus on erittäin haitallista vesiluonnolle, esimerkiksi kaloille.

Happamuus on Pohjanmaan jokivesien suurin vesiensuojeluongelma. Perussyy on happamassa maaperässä. Sateet voivat huuhtoa kuivan kauden aikana muodostuneet happamat metallit ja yhdisteet liikkeelle vesistöihin. Syksyn sateet ovat varsinkin Kokkolan seudulla huuhtoneet näitä yhdisteitä jokiin.