Keskustan ja vihreiden välillä leimahti taas – Eduskunnan valiokunta keskeytti kokouksensa, kun alkoi vääntö autoilu-sanasta

Puolueet vahtivat toisiaan, ettei mikään kirjaus ilmastopolitiikasta poikkea siitä, mitä hallitusohjelmassa on sovittu.

polttoainevero
Liikenne- ja viestintävaliokunta Eduskunta.
Vihreiden Mirka Soinikoski (vas.) ja Jenni Pitko sekä keskustan Ari Torniainen ja Joonas Könttä liikenne- ja viestintävaliokunnan kokouksessa lokakuussa.Hanne Salonen / Eduskunta

Keskusta ja vihreät ovat jälleen kiistelleet ilmastopolitiikasta. Tällä kertaa poikkeuksellinen välikohtaus koettiin eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa.

Hallituspuolueiden edustajat vetäytyivät torstaina kesken kokouksen sovittelemaan näkemyserojaan kirjauksesta, joka koski polttoaineverojen korotusta ja ilmastopolitiikkaa.

Ylen tietojen mukaan kysymys oli viime kädessä yhden virkkeen muotoilusta valiokunnan lausunnossa.

Tapaus kertoo, kuinka tarkasti hallituspuolueet vahtivat toisiaan itselleen tärkeissä asioissa. Nyt kysymys oli hallituksen sopimista bensiinin ja dieselin verokorotuksista.

Hallituspuolueiden keskinäistä kiistelyä valiokunnan kokouksessa ja vielä opposition nähden on tulkittu noloksi tapaukseksi.

Kiistely alkoi, kun liikenne- ja viestintävaliokunta viimeisteli lausuntoaan hallituksen budjettiesityksestä ja julkisen talouden suunnitelmasta. Hallitus aikoo korottaa raakaöljyyn perustuvien bensiinin ja dieselin veroa 250 miljoonaa euroa vuositasolla ensi elokuusta alkaen.

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun keskusta ja vihreät kiistelevät ilmastopolitiikasta.

"Kiista naurettava yksityiskohta", "Juupas-eipäs -keskustelua"

Keskustan ja vihreiden kiistelyä valiokunnassa kuvattiin Ylelle "loppujen lopuksi pieneksi ja naurettavaksi yksityiskohdaksi".

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi torstaina lausunnon (siirryt toiseen palveluun), jossa todettiin polttoaineveron korotuksesta seuraavasti:

  • Polttoaineveron korotusesityksen vaikutukset näkyvät voimaan astuessaan sekä kansalaisten ja kuluttajien lisääntyvinä kuluina että kuljetusalan ja elinkeinoelämän lisäkuluina ja kilpailukyvyn heikkenemisenä.
  • Valiokunta kiinnittää valtiovarainvaliokunnan huomiota polttoainekustannusten korotusten kielteisiin vaikutuksiin ja pitää erittäin tärkeänä, että harkitusti ja selvityksiin perustuen valmistellaan liikenteen osalta verotuksen kokonaisuudistus kansalaisten liikkumisen ja kuljetusalan toimintaedellytykset huomioon ottaen.

Keskusta ehdotti, että kyseisen kohdan loppuun voitaisiin lisätä myös maininta autoilusta.

Autoilu-sanan lisääminen viritti valiokunnan kokouksessa kiistelyn keskustan ja vihreiden kesken. Vihreitä lukuunottamatta muut hallituspuolueet olisivat hyväksyneet ehdotuksen.

Keskustan lisäysehdotuksen jälkeen vihreät tarjosi omaa lisäystään lausuntoon seuraavasti: "Korotus noudattaa saastuttaja maksaa -periaatetta ja on linjassa Suomen ilmastotavoitteiden kanssa."

– Kokouksessa oli hetki juupas-eipäs -keskustelua, yksi lähde kuvaa tilannetta Ylelle.

Muut hallituspuolueet eivät hyväksyneet vihreiden lisäysehdotusta.

liikenne- ja viestintävaliokunta Eduskunta.
Puheenjohtaja Suna Kymäläinen keskeytti valiokunnan kokouksen, jotta hallituspuolueet saivat neuvottelutauon kiistansa ratkomiseen.Hanne Salonen / Eduskunta

Puheenjohtaja: Kokouksessa tilanne vaikutti jumittuvan

Valiokunnan puheenjohtaja, SDP:n Suna Kymäläinen kuvaa, että kokouksessa tilanne vaikutti jumittuvan.

– Oli parempi, että hallituspuolueet keskustelevat keskenään, ei koko valiokunnan kanssa. Oli tarve puhua toimintatavoista ja etsiä kompromissia, Kymäläinen kertoo.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen (kesk.) muistuttaa, että lausunto on lopulta hallituspuolueiden yksimielinen näkemys sekä hallitusohjelman ja asiantuntijakuulemisten mukainen. Torniainen oli keskustan muutosehdotuksen tekijä.

Eduskunnassa käytäntö on, että valiokuntaneuvos virkamiehenä kirjoittaa lausunnon pohjaehdotuksen, johon valiokunnassa voi esittää muutoksia.

Muutosten esittäminen ja tekeminen on tavanomaista. Hallituspuolueiden keskinäinen kiistely ja kokoustauon tarve käsittelyn loppuvaiheessa on poikkeuksellista.

liikenne- ja viestintävaliokunta Eduskunta.
Neuvottelutauon aikana hallituspuolueet pääsivät sopuun. Sekä keskusta että vihreät peruivat lausunnon muutosehdotuksensa.Hanne Salonen / Eduskunta

Kiistellen ulos kokouksesta, yksimielisenä takaisin

Kiistan selvittämiseen hallituspuolueet tarvitsivat puolen tunnin neuvottelutauon.

Raimo Piirainen, SDP:n varajäsen valiokunnassa, pyysi asian pöydälle. Hallituspuolueiden kansanedustajat marssivat ulos kokouksesta lähistöllä olleeseen tyhjään huoneeseen neuvonpitoon.

Puolen tunnin kuluttua hallituspuolueiden edustajat palasivat kokoukseen yksimielisinä.

Keskustan ja vihreiden edustajat peruivat ehdotuksensa, kuten valiokunnan pöytäkirjasta (siirryt toiseen palveluun) näkyy.

Autoilu-sana jäi pois valiokunnan lausunnosta. Myöskään vihreiden ehdotusta ei otettu lausuntoon.

Sen sijaan lausuntoon lisättiin maininta kansalaisten liikkumisesta. Niinpä kiistelty kohta lopulta kirjattiin muotoon "valmistellaan liikenteen osalta verotuksen kokonaisuudistus kansalaisten liikkumisen ja kuljetusalan toimintaedellytykset huomioon ottaen".

Valiokunta siis arvosteli sitä, että polttoaineveron korotus lisää kustannuksia ja ehdotti, että hallitus aloittaisi liikenteen verotuksen kokonaisuudistuksen.

Vihreät kiistää draaman: Palaveri toimintatavasta

Torstain valiokuntakiistalle on annettu useita tulkintoja.

Sitä on pidetty jälleen osoituksena keskustan ja vihreiden eri näkemyksistä ilmastopolitiikasta ja epäilty vihreillä olevan paineita saada ilmastonmuutoksen torjunta näkymään paremmin. Lisäksi on pohdiskeltu vihreiden uusien kansanedustajien vähäistä kokemusta valiokuntatyöskentelystä.

Vihreiden valiokuntavastaava, kansanedustaja Mirka Soinikoski kiistää, että kyse olisi ollut vihreiden kokemattomuudesta. Soinikosken mukaan kyse oli keskustelusta, miten liikenne- ja viestintävaliokunta toimii.

– Ei siinä ollut sen kummempaa draamaa. Se oli toimintatapapalaveri eikä kyse ollut vihreistä, Soinikoski sanoo.

Lausunto on liikenne- ja viestintävaliokunnan näkemys valtiovarainvaliokunnalle, joka tekee lopullisen päätösehdotuksen eli mietinnön koko eduskunnalle. Kysymys on siitä, millaisessa muodossa hallituksen budjettiesitys lopulta hyväksytään.

Perussuomalaiset ja kokoomus jättivät lausuntoon eriävät mielipiteet. Perussuomalaiset suhtautuivat erittäin kriittisesti polttoaineveron korotuksiin. Kokoomus vaatii, että polttoaineveron korotukset on peruttava.

Viime vaalikaudella eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oli myös silloisten hallituspuolueiden kesken kiistoja sotesta eli sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta. Juha Sipilän (kesk.) hallitus erosi kesken kauden eikä sotea syntynyt.

LUE LISÄÄ:

Analyysi: Keskusta ja vihreät ruokasodassa – lihavero jakoi puolueita jo Ylen vaalikoneessa

Haavisto keskustan ja vihreiden jatkuvasta ilmastonokittelusta: "Juuri on päästy Säätytalolta, jossa tavoitteet tehtiin yhdessä"

Pääministeri Antti Rinne keskustan ja vihreiden nokittelusta ympäristöpolitiikassa: "Asiat pitää vain klaarata porukalla kuntoon"

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto hallituksen budjettiesityksestä (siirryt toiseen palveluun)

Liikenne- ja viestintävaliokunnan pöytäkirja 7.11.2019 (siirryt toiseen palveluun)