1. yle.fi
 2. Uutiset
 3. kuntatalous

Kouvolassa tehtiin vuoden tärkeimpiä, kuntalaisten palveluihin vaikuttavia päätöksiä: veroprosentti nousee, Valkealan ja Elimäen lukiot suljetaan – Yle seurasi hetki hetkeltä

Kouvolassa päätettiin maanantaina isoista säästöistä ja veronkorotuksesta huonon taloustilanteen korjaamiseksi.

kuntatalous
Kouvolan kaupungin historian tärkeimmässä kokouksessa päätetään isoista säästöistä
Kouvolan kaupungin historian tärkeimmässä kokouksessa päätetään isoista säästöistä

Kouvolan kaupupunginvaltuusto teki maanantai-iltana vuoden tärkeimpiä kuntalaisia koskevia päätöksiä. Kokous kesti yli puolen yön.

Valtuusto päättää palveluverkoista ja veronkorotuksesta.

Tuloveroprosenttia korotetaan 0,5 prosenttiyksikköä. Veroprosentti on ensi vuonna 21,25. Valtuusto päätti, että Ummeljoen koulu lakkautetaan ensi vuonna, Valkealan ja Elimäen lukiot puolestaan vuonna 2021. Tehtaanmäen koulu lakkautuu, kun Inkeroisten uuden yhtenäiskoulun ratkaisu on valmis. Anjalaan ei rakenneta uutta koulua.

Uimahallien osalta päätettiin, että neljä Kouvolan omaa uimahallia jatkavat toimintaansa nykyisellään. Uimahalleihin tehdään kuitenkin vain kaikkein välttämättömimmät korjaukset, ei suuria investointeja. Korian uimahallin sopimus irtisanotaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kouvolan taloustilanne on huono. Taloutta pitäisi tasapainottaa 20 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden tulos on jäämässä 30 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vielä tähän vuoteen lähdettäessä kaupungilla oli taseessaan noin 10 miljoonaa euroa ylijäämää, joka tämän vuoden tilinpäätöksessä tulee syödyksi.

Seurasimme valtuuston kokouksen etenemistä tässä artikkelissa.

Klo 0.23 Ylen Hetki hetkeltä -seuranta päättyy.

Klo 0.22 Kaupunginvaltuusto päättää nostaa tuloveroja 0,5 prosenttiyksiköllä. Ensi vuonna tuloveroprosentti on 21,25.

Klo 0.21 Veronkorotuksesta äänestetään.

Klo 0.17 Suninen (s-ks) esittää, että tuloveroprosenttia ei koroteta. Saman esityksen olisi tehnyt Lindholm (kok.), joten hän päätyy kannattamaan Sunisen esitystä. Kaupunginhallituksen pohjaesitys on, että tuloveroja korotetaan 0,5 prosenttiyksikköä.

Klo 0:14 Valtuusto päättää, että kokousta jatketaan rytinällä loppuun. Seuraavaksi siis veroprosenteista päättäminen.

Klo 0.13 Pykälän käsittely on päättynyt.

Klo 0.10 Myös lukioiden osalta kaupunginhallituksen pohjaesitys tulee valtuuston päätökseksi. Valkealan ja Elimäen lukiot lakkautetaan 2021 elokuussa. Uusia opiskelijoita ei enää ensi syksynä oteta.

Klo 0.06 Peruskoulujen osalta valtuusto päättää kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisesti. Muutosesitykset hylätään.

Klo 0.00 Puoliyö. Valtuusto on kokoustanut kuusi tuntia. Nyt neuvotellaan äänestysjärjestyksestä peruskouluja koskevissa esityksissä.

Klo 23.48 Varhaiskasvatuksen osalta hyväksytään kaupunginhallituksen pohjaehdotus silllä muutoksella, että poistetaan lause Ummeljoen päiväkodin lakkauttamisen tarkastelusta. Päätös tehdään yksimielisesti, ilman äänestystä.

Klo 23.45 Puheenvuorot lukioista on käytetty. Nuorisopalveluista keskustelua ei käydä, joten keskustelu kasvatus- ja opetustoimialan palveluverkosta päättyy.

Klo 23.40 Karvonen (kok.) suhtautuu epäileväisesti Nybergin esitykseen. Hän epäilee, pystytäänkö lukuvuonna 2021-22 opiskeleville abiturienteille siltikään järjestämään kursseja Elimäen tai Valkealan kiinteistöissä, jos muita opiskelijoita ei enää ole. Tämä peilaten siihen oletukseen, että uusia opiskelijoita ei enää näihin lukioihin oteta.

Klo 23.36 Nyberg (sd.) tekee esityksen: Elimäen ja Valkealan lukiot lakkautettaisiin elokuussa 2022, jotta siellä jo aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa tutkintonsa loppuun. Pohjaesitys on, että lukiot suljettaisiin vuotta aiemmin, vuonna 2021.

Klo 23.33 KD tekee esityksensä: lukioita ei suljettaisi.

Klo 23.31 Perusopetuksen osalta keskustelu on käyty. Nyt puhutaan lukiokoulutuksesta.

Klo 23.26 Tauon jälkeen Lindholm (kok.) muuttaa esitystään. Hän muuttaa Elimäen yhtenäiskoulun siirtoa Korialle koskevan esityksen siten, että koko ratkaisu siirrettäisiin käsiteltäväksi viimeistään vuonna 2022. Lisäksi hän muuttaa Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulun muotoon Inkeroisten yhtenäiskoulu.

Klo 22.51 Byman (vas.) kysyy virkamiehiltä, koska Inkeroisten yhtenäiskoulu olisi valmis, jos se päätettäisiin tehdä. Opetusjohtaja: Jos päätös tehdään, koulun suunnittelu alkaa heti. Varovainen arvio on, että kahden vuoden päästä olisi uusi koulu. Byman esitti aiemmin, että Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulua kutsuttaisiin enemmin Inkeroisten yhtenäiskouluksi.

Klo 22.37 Laakso (ps.) penää selkärankaa Anjalan koulun rakentamisen suhteen. Koulu on jo luvattu. Inkeroisiin rakennettavassa yhtenäiskoulussa ei sinänsä vikaa, mutta se maksaa 20 miljoonaa enemmän kuin koulurakennuksen rakentaminen Anjalaan.

Klo 22.34 Lindholm (kok.) tekee keskustelun aikana kannatetun muutosesityksen, joka on pitkälti kaupunginjohtajan säästöesityksen mukainen: Kaipiaisten koulu, Pilkanmaan koulu, Voikaan koulu, Ummeljoen koulu ja Tehtaanmäen koulu lakkautettaisiin ensi vuoden elokuussa. Lisäksi Elimäen yhtenäiskoulu siirrettäisiin Korialle. Kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisesti Lindholm olisi hyväksymässä uuden yhtenäiskoulun rakentamisen Inkeroisiin.

Klo 22.12 Seuraavaksi käydään keskustelua kasvatuksen ja opetuksen palveluverkoista.

Klo 22.10 Liikunnan ja kulttuurin palveuverkkoesitys on loppuunkäsitelty.

Klo 22.09 Rouvari vetää esityksensä 5 prosentin leikkauksista kolmelta kulttuurilaitokselta pois.

Klo 22.01 Sitten uimahallit. Lindholmin esitys tulee kaupunginvaltuuston päätökseksi uimahallien osalta. Kaupungin omia uimahalleja ei suljeta, mutta niihin ei myöskään investoida isosti, vain välttämättömimmät pienet korjaukset tehdään. Korian uimahallin sopimus irtisanotaan. Sihvakan uimapaikan ylläpito lopetetaan.

Klo 21.46 Voittanut esitys äänestytetään pohjaesitystä vastaan. Kaupunginhallituksen pohjaesitys on JAA, joka saa 1 äänen, Lindholmin/Hyytiäisen esitys on EI, se saa 58 ääntä. Muutosesitys tulee voimaan.

Klo 21.44 Hyytiäisen ja Lindholmin esitys saa 53 JAA-ääntä, Laakson esitys saa 6 EI-ääntä. Lindholmin ja Hyytäisen esitys voittaa.

Klo 21.40 Ensin äänestetään liikuntapaikkojen varausmaksuista. Muutosesitykset: Lindholm esitti, että kaikilta ryhmiltä korotetaan maksuja niin, että tulot lisääntyvät 400 000 euroa vuodessa. Saman suuntaisen esityksen on tehnyt myös Hyytiäinen. Laakso puolestaan esitti, että alle 18-vuotiaiden varausmaksu minimivaraus on tunti, sen jälkeen 15 minuutin välein.

Klo 21.39 Keskustelu päättyy. Muutosesityksiä on tehty useita, joista nyt äänestetään.

Klo 21.18 Pyydettyjä puheenvuoroja ei enää liikunnan ja kulttuurin palveluverkosta ole. Ryhmät pitävät nyt 10 minuutin neuvottelutauon.

Klo 21.09 Sinikka Rouvari (kok.) tekee muutoesityksen: Kolmen kulttuurilaitoksen avustuksiin tehtäisiin vain 5 prosentin leikkaus 10 prosentin sijaan.

Klo 21.01 SDP:n Jukka Nyberg kertoo, että neuvottelun tuloksena hän kannattaa Lindholmin (kok.) esitystä. Se sisälsi muun muassa esityksen siitä, että neljä nykyistä uimahallia säilytetään, mutta niihin ei investoida. Nyberg pitää tärkeänä, että lähdetään selvittämään kokonaan uutta uimahallia, joka korvaisi aikanaan Kuusankosken ja Urheilupuiston uimahallit.

Klo 20.53 Vihreät tekee muutosesityksen aikaisempaan. He esittävät edelleen kaupunginjohtajan alkuperäisten säästöesitysten hyväksymisetä, mutta ottavat siihen mukaan Lindholmin (kok.) esityksen siitä, että liikuntapaikkojen varausmaksuja korotetaan niin, että tuloja tulee vuosittain 400 000 euroa lisää.

Klo 20.44 Sitoutumattomien Matti Norppa esittää, että Kuusankosken kallioluolan kuntosalia ei suljettaisi vuonna 2026.

Klo 20.41 Sheikki Laakso (ps.) esittää muutosta esitykseen liikunnan varausmaksuista alle 18-vuotiaille. Hän esittää, että maksu peritään ensimmäiseltä tunnilta ja sen jälkeen jokaiselta alkavalta 15 minuutilta.

Klo 20.32 Kokous jatkuu. Puheenvuoropyyntöjä liikunnan ja kulttuurin säästöistä riittää vielä.

Klo 20.15 Puheenjohtaja Leppänen huomauttaa, että kaksi tuntia on kulunut kuin siivillä, ja määrää valtuuston vartin tauolle.

Klo 20.09 Korpivaara tekee toisen muutosesityksen, ja ehdottaa, että Poikilo-museoiden rahoituksesta leikattaisiin.

Klo 20.00 Kokoomuksen Lindholm tekee muutosesityksen, joka poikkeaa kaupunginhallituksen pohjaesityksestä. Yksi muutoksista on, että uimahalleihin ei investoitaisi enää, vaan ne ajettaisiin loppuun nykyisessä kunnossa.

Klo 19.58 Nuorisovaltuuston Maria Palmroos kertoo nuorten innostuneen kauppakeskuskirjastoideasta. Hän toivoo, että siihen palataan, kun talous antaa myöten.

Klo 19.57 Tilapalvelujohtaja vastaa: 2025 olisi Kuusankosken uimahallin takaraja. Peruskorjausvuosi olisi siis 2025 ja se maksaisi 4,2 miljoonaa euroa.

Klo 19.53 Huhtala (vihr.) painottaa jälleen, että päätösten on oltava vastuullisia. Hänen mielestään neljä uimahallia on liikaa. Hän ei kuitenkaan pidä Koriaa parhaana sijoituspaikkana, viitaten Seppälän aikaisempaan esitykseen. Huhtala kysyy Kuusankosken uimahallin peruskorjauksen hintalappua ja sitä, koska se pitäisi tehdä.

Klo 19.51 Sinikka Rouvari (kok.) toteaa, että idea kauppakeskuskirjastosta on jouduttu toistaiseksi hautaamaan. Kouvolan pääkirjaston siirtämisestä kauppakeskus Manskiin keskusteltiin alkusyksystä.

Klo 19.50 Kokoomuksen Birgit Koskela nostaa esiin Kouvolan teatterin, Kymi Sinfoniettan ja Pohjois-Kymen musiikkiopiston avustuksiin suunnitellun 10 prosentin leikkaukset. Hän pitää leikkausesitystä suurena lovena.

Klo 19.47 Perussuomalaisten Aimo Rautiainen puolustaa Kuusankosken uimahallin säilyttämistä.

Klo 19.42 Kirsi Seppälä (kesk.) esittää, että uimahallien osalta jatketaan Korian uimahallin sopimusta, mutta suljetaan Kuusankosken ja Urheilupuiston uimahallit. Ehdotus saa muilta valtuutetuilta osakseen hymähdyksiä ja naureskelua.

Klo 19.39 Toinen muutosesitys. Sen tekee Pekka Korpivaara (kok.). Hän haluaa, että ratsastuskeskuksen tilanne säilyisi nykyisellään.

Klo 19.34 Vihreät pitää kaupunginjohtajan alkuperäistä esitystä vastuullisena, ja esittää muutosesityksenään, että myös liikunnan ja kulttuurin osalta palveluverkosta päätettäisiin kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Klo 19.32 Nyt keskustellaan liikunnan ja kulttuurin palveluverkkoesityksestä.

Klo 19.30 JAA-ääniä annetaan 51 (kaupunginhallituksen pohjaesitys) ja EI-ääniä 8 (vihreiden muutoesitys). Täten kaupunginhallituksen pohjaesitys tulee päätökseksi. Yksityistieavustukset pidetään ennallaan, niitä maksetaan 580 000 euroa vuosittain. Lisäksi jalkakäytävien kunnossapito siirretään taloyhtiöille, venepaikkoja ja leikkipaikkoja vähennetään,

Klo 19.28 Keskustelu pykälästä päätyy. Yksi muutosesitys on tehty. Vihreiden kannatettu esitys on, että asiasta päätetään kaupunginjohtajan esityksen mukaan. Se poikkeaa kaupunginhallituksen pohjaesityksestä vain yksityistieavustusten osalta. Asiasta äänestetään.

Klo 19.20 Kokoomuksen Jukka Silén on myös sitä mieltä, että kaupunginhallituksen esityksen takana voi seistä, eikä yksityistieavustuksiin koskettaisi.

Klo 19.15 Myös Janne Wall (kesk.) säilyttäisi yksityisteiden avustukset ennallaan. Yhtenä syynä hän mainitsee sen, että Kymsote on muuttamassa toimintaansa siihen suuntaan, että yhä enemmän palveluja viedään koteihin.

Klo 19.11 Jenny Hasu (kesk.) puolustaa kaupunginhallituksen pohjaesitystä, ja puolustaa muun muassa sitä, että yksityisteiden avustuksista ei leikattaisi kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Kaupunginjohtaja on esittänyt yksityistieavustuksiin vähintään 300 000 euron leikkausta.

Klo 19.07 Hyytiäinen (vihr.) tekee muutosesityksen. Hän ehdottaa, että asumisen ja ympäristön palveluverkosta päätettäisiin kaupunginjohtajan alkuperäisen esityksen mukaan.

Klo 19.05 Seuraavaksi käsitellään ensimmäistä palveluverkkoesitystä. Se koskee asumisen ja ympäristön toimialaa. Se sisältää säästöjä leikkipaikoista, venepaikoista ja puistojen hoitotasosta.

Klo 19.01 Päivi Kossila (sd.) kritisoi sitä, että kaikki palveluverkot on päätetty käsitellä yhdessä kokouksessa. Hänen mielestään isoja kokonaisuuksia olisi voinut palastella pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Tänään päätöksiä on kuitenkin nyt tehtävä.

Klo 18.56 Puheenjohtaja muistuttaa, että edelleen käsitellään esityslistan kohtaa 6. eli Perlaconin esitystä. Listalla ei ole edetty vielä varsinaisiin palveluverkkopykäliin 8-10.

Klo 18.54 Keskustelussa leikitään kielikuvilla. Jukka Silen (kok.) vertaa kolme tuntia jatkunutta keskustelua pitkäksi lämmittelykierrokseksi. Yhtään muutosesitystä ei esimerkiksi ole vielä tehty. Larikan puheenvuorossa Kouvolan päätöksentekoa verrataan jalkaan, joka on mätä ja pitäisis amputoida, mutta jalka päätetään aina amputoida mädän alapuolelta.

Klo 18.26 Kokous jatkuu. Sitä jatketaan puheenvuoroilla. Pyyntöjä on tällä hetkellä jonossa 7.

Klo 18.05 Valtuusto pitää kahvitauon.

Klo 18.04 Markku Pakkanen (kesk.) nostaa esille henkilöstön, ja kuinka sieltä on löydettävissä vielä säästöjä, vaikka merkittäviä henkilöstösäästöjä on jo laskettu mukaan budjettiesitykseen.

Klo 17.56 Keskustelu jatkuu. Vihreiden Juha Huhtala painottaa kipakkaan sävyyn, että jos nyt ei saada säästöjä aikaiseksi, valtuusto on taas vuoden päästä samassa tilanteessa nostamassa veroja.

Klo 17.39 Jari Larikka (kok.) esittää kaupunginjohtaja Toikalle kysymyksen: onko 0,5 prosenttiyksikön korotus tuloveroon enää riittävä, huomioiden muutokset, jotka tehtiin kaupunginhallituksessa viime viikolla? Toikan mukaan ei, sillä karkeasti laskettuna budjettiesitys jää siten alijäämäiseksi.

Klo 17.22 Ryhmäpuheenvuorot on käyty läpi. Puheenvuoropyyntöjä jonossa kymmenkunta. Niissä kommentoidaan etupäässä Laesterän alustavaa raporttia.

Klo 17.14 Ääneen pääsevät myös nuorisovaltuuston edustajat. He kritisoivat sitä, että opiskelijoita ei ole kuultu, kun päätösesityksiä on tehty nopealla aikataululla. Siksi nuoret osoittivat aiemmin tänään mieltään kaupungintalon edustalla. Nuorisovaltuusto kiittää esitystä siitä, että kouluja lakkautettaisiin vasta, kun korvaavat, pysyvät tilat ovat selvillä.

Klo 17.10 Seuraavaksi vuorossa Sinisten ryhmäpuheenvuoro. Sen pitää Jari Lindström. Lindström ei halua jättää tuleville päättäjille raskasta taakkaa. Kannattaa kaupunginjohtajan alkuperäisiä esityksiä, tai hyviä, rinnasteisia vaihtoehtoja, mutta ei mutu-esityksiä. "Meillä ei ole varaa nykyisen kaltaisiin palveluverkkoihin." Lindström ei kannata veronkorotuksia.

Klo 17.00 Suur-Kouvolan sitoutumattomien Jouni Suninen kyseenalaistaa, miksi kaupunki tukee kärkihankkeena huviveneilyä, kun se samalla esittää, että liian laaja palveluverkko olisi syypää taloustilanteeseen.

Klo 16.58 Vasemmistoliitto haluaa nostaa esiin sen, että alakoulun tulee olla lähipalvelu. Lukioiden osalta tässä taloustilanteessa voidaan mennä eteenpäin kahden lukion mallilla.

Klo 16.45 Kristillisdemokraatit ovat valinneet arvokseen sen, että säästöt toteutetaan niin, että ne voitaisiin kokea mahdollisimman oikeudenmukaiseksi. KD puoltaa tuloveroprosentin korotusta 0,5 prosenttiyksiköllä. Myös KD painottaa, että kouluja tulisi lakkauttaa vasta, kun on selvillä, minne lapset siirretään. KD tulee tekemään Elimäen ja Valkealan lukiot säilyttävän muutosesityksen. Korvaavat säästöt he ottaisivat professoriyhteistyön määrärahoista.

Klo 16.44 Perussuomalaiset ja Jari Käki. Hän uskoo, että valtuustossa äänestetään tänään useasti. Perussuomalaiset ovat päättäneet puolustaa lähipalveluita talouttakin uhmaten. Käen mukaan on oltava muitakin toimenpiteitä löytää säästöjä kuin nyt esitetyt ratkaisut. Hän painottaa, että perussuomalaisten ryhmä ei ole kaikista esityksistä yksimielinen.

Klo 16.38 Vihreät pitävät kaupunginjohtajan esittämiä säästötoimenpiteitä erittäin hyvinä ja kannatettavina.

Klo 16.36 Vuorossa vihreät. Sari Hyytiäinen kritisoi puheessaan, sitä kuinka Kouvolassa on useaan kertaan aiemmin pyydetty ulkopuolista asiantuntijaa, mutta kaupungin tilannetta ei ole uskottu. Vihreät vaativat, että viimein uskotaan Perlaconin ja Laesterän esityksiä.

Klo 16.32 Keskusta painottaa puheenvuorossaan, että on myönnettävä, että kaikilla Kouvolan eri alueilla eivät toimi samat kikat. On tehtävä enemmän, jotta jokainen kokee kuuluvansa tähän kaupunkiin.

Klo 16.27 Lindholmin mukaan Kokoomus tulee tänään tekemään kasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoon samansuuntaisen muutosesityksen kuin mikä kaupunginjohtaja Toikan esitys on ollut.

Klo 16.22 Lindholm sanoo puheessaan, että kaupunginhallitus ei tarttunut vaadittavalla pieteetillä säästöesityksiin viikko sitten. "Alijäämä ei katoa maton alle lakaisemalla."

Klo 16.20 Seuraavana Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro, jonka pitää Matti Lindholm.

Klo 16.17 Tärkeimpänä SDP korostaa, että ennen kuin kouluja lakkautetaan, pitää korvaavien tilojen olla asianmukaiset tai uusi koulurakennus olemassa.

Klo 16.14 Hovi (sd.) kannattaa puheenvuorossa veronkorotusta. "Sopeutuminen niukkuuteen ei voi olla ainoa vaihtoehto. Pidämme tärkeänä, että jokainen voi käydä koulua turvallisissa tiloissa, turvallisen koulumatkan päässä."

Klo 16.12 Ryhmäpuheenvuorot taloustilanteesta ja palveluverkoista alkavat. Ensimmäisenä SDP:n Henna Hovi.

Klo 16.11 Kaupunginhallitus aloittaa talouden tasapainottamiseen liittyvien pykälien käsittelyn. Ensimmäiseksi annetaan tiedoksi raportti konsulttiyritys Perlaconin Eero Laesterän alustavista havainnoista kaupungin sopeutustyöstä.

Klo 16.06 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen esittelee kaupunkilaisten jättämiä vetoomuksia. Esimerkiksi Kuusankosken uimahallin puolesta on luovutettu 907 ihmisen allekirjoittama adressi.

Klo 16.01 Kokous alkaa. Tervetuloa seuraamaan uutisointiamme. Kerromme valtuustoillan etenemisestä tässä artikkelissa. Jos klikkaat pääkuvaa, pääset seuraamaan suoraa videolähetystä valtuustosalista.

Klo 15.36 Lukiolaiset järjestivät mielenosoituksen Elimäen ja Valkealan lukioiden säilyttämisen puolesta. Anjalalaiset puolestaan vaativat, että Anjalan oppilaille saadaan uudet tilat. He kokoontuivat kaupungintalon portaille tunti ennen kokouksen alkua.

Mielenosoitus Kouvolan kaupungintalolla
Ihmiset kokoontuivat Kouvolan kaupungintalon edustalle ennen kaupunginvaltuuston kokouksen alkua puolustaakseen Elimäen ja Valkealan lukioiden säilyttämistä sekä vaatiakseen väistötiloissa kouluaan käyville Anjalan koululaisille uudet tilat.Pyry Sarkiola / Yle

Pitkä lista säästöjä

Kaupunginhallitus esitää valtuustolle muun muassa seuraavaa:

 • Veroja korotetaan 0,5 prosenttiyksikköä. Kuntavero nousisi ensi vuonna 21,25 prosenttiin.
 • Valkealan ja Elimäen lukio lakkautetaan elokuussa 2021.
 • Ummeljoen alakoulu lakkautaan kuluvan lukuvuoden jälkeen.
 • Anjalaan ei rakenneta uutta koulua. Sen sijaan Inkeroisiin ryhdytään suunnittelemaan uutta yhtenäiskoulua, jonne tulisi tilat myös muun muassa päiväkodille ja kirjastolle.
 • Yhtenäiskoulu säilyy Elimäellä, eikä sitä siirretä Korialle.
 • Sopimus Korian uimahallista irtisanotaan ensi vuoden lopussa.
 • Kouvolan neljä muuta uimahallia pidetään auki. Kuusankosken ja Urheilupuiston uimahallit voidaan sulkea, kun kokonaan uusi uimahalli valmistuu.
 • Jäähallien toiminta jatkuu entisellään, eikä Valkealan ja Inkeroisten jäähalleja suljeta.
 • Yksityisteiden avustuksiin ei tehdä muutoksia.
 • Kulttuuriavustuksiin muun muassa Kouvolan teatterille, Kymi Sinfoniettalle ja Pohjois-Kymen musiikkiopistolle esitetään leikkauksia.

Kaupunginjohtaja Marita Toikka ehdotti huomattavasti tuntuvampaa palveluverkon karsintaa, mutta kaupunginhallitus hylkäsi suuren osan ehdotuksista. Kaupunginvaltuusto tekee näistä asioista lopulliset päätökset klo 16 alkavassa kokouksessa.

Lue lisää: Kouvolan kaupunginhallitus kokousti 9 tuntia – ei saanut aikaan tarvittavia säästöjä: "Oli halua poimia rusinat pullasta"

Lue seuraavaksi