Valtaosa Pohjois-Savon järvistä hyvässä kunnossa, mutta parannettavaakin on

Viideosa maakunnan järvistä on ely-keskuksen arvion mukaan tyydyttävässä tai välttävässä tilassa. 

järvet
Kallavesi.
Ely-keskuksen tuoreen arvion mukaan noin 80 prosenttia Pohjois-Savon järvistä on hyvässä tai erinomaisessa kunnossa, loput tyydyttävässä tai välttävässä. Kuvituskuva Kallavedeltä.Juha Vauhkonen / Yle

Suurin osa Pohjois-Savon järvistä on hyvässä tai erinomaisessa kunnossa, kertoo ely-keskuksen tuore arvio. Pohjois-Savon ely-keskuksen luokittelussa mukana olleista järvistä lähes 80 prosenttia kuuluu tähän ryhmään. Viideosa järvistä puolestaan on tyydyttävässä tai välttävässä tilassa.

Esimerkiksi Suonenjoella, Tervossa ja Rautavaaralla kaikkien järvien ja jokien tila oli vähintään hyvä. Suhteellisesti eniten parannustarpeita on Iisalmen, Kiuruveden ja Siilinjärven alueilla.

Järvien tilaan vaikuttavat paitsi ihmisen toiminta, kuten maatalous ja teollisuus, myös järvien tyyppi. Esimerkiksi Iisalmen reitillä on paljon matalia järviä, jotka ovat herkkiä kuormitukselle ja toipuvat hitaasti.

Tänä syksynä valmistunut pintavesien ekologisen tilan luokittelu on järjestyksessään kolmas. Pohjois-Savon järvien tila on hyvin lähellä koko valtakunnan tasoa.

Pohjois-Savon ely-keskuksen limnologi Taina Hammarin mukaan vesistöjen tilassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia edelliseen, vuonna 2013 tehtyyn luokitteluun verrattuna.

Lukumääräisesti suurimmat muutokset johtuivat luokittelu- ja mallinnustyökalujen tarkentumisesta.

– Täsmentyneen tiedon perusteella heikosti tunnettujen vähäkuormitteisten järvien tila arvioitiin aiempaa paremmaksi, mikä johti suurempaan määrään erinomaiseksi luokiteltuja järviä, Hammar kertoo.