Kokemäen rautakautinen löytö palkitsi tutkijat – alueelta löytyi rakennusten jäänteitä ja esineistöä

Villiönsuvannon arkeologisissa kaivauksissa löytyi muun muassa sirpiksi epäilty rautaesine ja jäänteitä muinaisesta asutuksesta.

muinaisjäännökset
Villiönsuvannon muinaisjäännöksiä Kokemäellä
Villiönsuvannon arkeologisissa kaivauksissa löytyi muun muassa paalurakennuksen pohja.Muuritutkimus Oy

Kokemäen Villiönsuvannon arkeologisissa kaivauksissa on löytynyt runsaasti merkkejä muinaisesta asutuksesta.

Lokakuussa peltoalueella tehtiin kaikkiaan 2600 neliömetrin laajuiset kaivinkoneavusteiset kaivaukset. Alueelta löytyi muun muassa kymmenen suurikokoista liesirakennetta tai muuta muinaisesta asutuksesta kertovaa likamaakuoppaa.

Niistä saatiin talteen rautakaudelle ajoittuvaa keramiikkaa ja esimerkiksi yksi kaareva rautaesine, todennäköisesti sirppi. Myöhemmin tehtävä konservointi tuo asiaan varmuuden.

Lisäksi liesien maakerroksista löydettiin suurikokoisia kotieläinten palaneita luita ja kymmeniä hiiltyneitä viljan jyviä, joista pääosa on ohraa. Analyysit ovat vasta alkuvaiheissa.

Tutkimukset jatkuvat keväällä

Merkittävä löytö on myös paalurakennuksen pohja.

Suorakaiteen muotoisessa rakennuksessa oli kulmissa isommat kuopat ja pitkillä seinillä

Villiönsuvannon alue Kokemäellä.
Villiönsuvannon alueelle on nousemassa tulevaisuudessa uusia asuinrakennuksia.Muuritutkimus Oy

useita kahden vierekkäisen paalun ryhmiä. Paalut ovat pitäneet aikanaan pystyssä rakennuksen seiniä ja kattoa.

Alueen arkeologisia tutkimuksia jatketaan Villiönsuvannossa keväällä 2020. Ne pyritään saamaan valmiiksi samanaikaisesti kadunrakennuksen kanssa juhannukseen mennessä, jolloin ensimmäiset tontit luovutetaan talonrakentajille.