Teollisuusliiton ja Kemianteollisuuden työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät

Työntekijäpuoli ei hyväksynyt työnantajan esitystä jäsenmaksuperinnän lopettamisesta. Kemianteollisuus ei kommentoi keskeneräisiä neuvotteluita.

Teollisuusliiton kemian sektorin työehtosopimusneuvotteluissa neuvotellaan muun muassa öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden työehtosopimuksista. Kuva: Petri Lassheikki / Yle

Teollisuusliiton kemian sektoria koskevat työehtosopimusneuvottelut työnantajien Kemianteollisuuden kanssa ovat keskeytyneet tuloksettomina. Teollisuusliitto kertoo katkaisseensa neuvottelut "työnantajapuolen törkeän menettelyn" vuoksi.

Teollisuusliiton mukaan Kemianteollisuus on esittänyt jäsenmaksuperinnän vaiheittaista lopettamista, mitä työntekijäpuoli ei hyväksy. Monilla aloilla työnantajat pidättävät palkasta ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksun ja tilittävät sen liitoille. Teollisuusliitto ei aio palata neuvottelupöytään ennen kuin kyseinen esitys on vedetty pois.

Teollisuusliiton kemian sektorin johtajan Toni Laihon mukaan neuvotteluiden keskeyttäminen oli monen tekijän summa, mutta kamelin selän katkaisi kysymys jäsenmaksuperinnän lopettamisesta.

Liiton mukaan uhkana on, että jos työnantajan suorittamasta jäsenmaksuperinnästä luovutaan, työntekijöiden järjestäytymisaste voi laskea.

– Jäsenmaksuperintä vaikuttaa järjestäytymisasteeseen ja isossa kuvassa koko neuvottelujärjestelmän toimivuuteen. Tasavertainen neuvotteluasema tarkoittaa sekä työntekijöiden että työnantajien korkeaa järjestäytymisastetta ja sitä tukevia toimintamalleja, Laiho sanoo.

Laihon mukaan Teollisuusliitto on valmis palaamaan neuvottelupöytään, jos työnantajapuoli luopuu jäsenmaksuperinnän lopettamisesta.

– Pallo on nyt työnantajalla, ja meidän vaatimuksemme ehdoton. Tämän esityksen ollessa pöydällä meillä ei ole mahdollisuutta jatkaa neuvotteluita. Työnantaja joutuu sen asian kanssa tekemään päätöksen, ja heti sen jälkeen meillä on valmiudet jatkaa, Laiho toteaa.

Kemianteollisuus ei kommentoi

Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä ei kommentoi neuvottelujen sisältöjä julkisuudessa. Etu-Seppälä toteaa, että työnantaja olisi valmis jatkamaan neuvotteluita, mutta on muuten niukkasanainen tilanteesta.

– Meille on tänään toimitettu ilmoitus, että neuvottelut ovat keskeytyneet. Meillä olisi sinänsä ollut neuvotteluhalukkuutta ja on edelleen. Sopimuskautta on edelleen jäljellä. Sen enempää kommentoitavaa ei ole, Etu-Seppälä sanoo.

Etu-Seppälä ei myöskään avaa työantajapuolen kantaa työntekijöitä hiertävästä jäsenmaksuperinnän lopettamisesta.

– Neuvottelujen aikaiset asiat kuuluvat neuvottelupöytään. Osapuolet ovat omilla tavoitteillaan liikkeellä ja niistä käydään keskustelua neuvottelupöydässä.

Noin 17 000 työntekijän sopimukset katkolla

Jumiutuneiden kemian alan neuvotteluiden piirissä on noin 17 000 työntekijää. Moni nykyisistä työehtosopimuksista päättyy marraskuun lopussa.

Teollisuusliitto neuvottelee kemian alojen lisäksi myös teknologia-, puutuote- ja erityisalojen sektoreiden työehtosopimuksista. Teknologiasektorilla on tällä hetkellä voimassa oleva ylityökielto, jota Teollisuusliitto ilmoitti perjantaina laajentavansa. Kemian sektorin aloja ylityökielto ei kosketa.

Päivitys 9.11. klo 16.13: Lisätty Kemianteollisuuden Minna Etu-Seppälän kommentit.