Kohu Nuasjärven happikadosta johtui väärinymmärryksestä: tutkijat keskittyivät syvänteisiin, viranomaiset koko järveen tilaan

Sotkamolaiset halusivat selvittää kahden eri näkemyksen taustat.

järvet
Nuasjärven rantaa Terrafamen purkuputken kohdalta.
Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan Terrafamen purkuputkella ei ole ollut suurta vaikutusta järvien pintaosiin, mutta sen pohjaosissa putken lähettyvillä vaikutus onkin ollut iso. Kuvassa poistoputken lähettyvillä olevaa rantaa vuodelta 2016.Jarmo Nuotio / Yle

Sotkamon Nuasjärven tilasta noussut kohu johtuu tutkijoiden ja ely-keskuksen näkökulmaeroista. Asiaan on tullut kuitenkin nyt selvyys, kertoo Sotkamon kalatalousalueen puheenjohtaja Petri Komulainen.

Sotkamossa pidettiin 8. marraskuuta yleisötilaisuus, jossa Helsingin yliopiston tutkijat esittelivät yleisölle tekemänsä tutkimuksen ja selvensivät myös tutkimusmenetelmiään. Komulainen sanoo, että esitys on selkeyttävä.

Komulaisen mukaan ristiriidat johtuivat siitä, että tutkijat ja ely-keskus olivat käsitelleet asiaa eri näkökulmista. Tutkijat korostivat järven syvänteissä olevaa happikatoa, kun taas Kainuun ely-keskus on puhunut järvestä kokonaisuutena.

– Nyt voimme todeta, että purkuputkella on ollut vaikutuksia järven syvänteisiin, mutta vaikutukset rajautuvat tietylle alueelle. Kokonaisuudessaan Nuasjärven tila on hyvä, Komulainen sanoo.

Helsingin yliopiston tutkija Jan Weckström ihmettelee väärinkäsitystä.

– Olemme selkeästi todenneet, että pohjanläheinen tila purkuputken lähistöllä kuvastaa saastuneen järven tilaa ja on siten ollut selkeästi purkuputken vaikutuksen alaisena.

Ely-keskus tai mikään muukaan taho ei ole kiistänyt Helsingin yliopiston tutkimustuloksia, mutta Kainuun ely-keskuksen ylitarkastajan Kimmo Virtasen mukaan Helsingin yliopiston ensimmäinen ulostulo antoi väärän kuvan tilanteesta.

– Se viesti antoi liian synkän kuvan. Omalla vastineella halusimme tuoda esiin sitä, että meillä järveä on tarkasteltu kokonaisuutena. Tokihan yliopiston tutkimuksessakin todettiin, että havaitut ongelmat keskittyivät purkuputken läheisyyteen, Virtanen kertoo.

– Nuasjärven tila on virallisen luokituksen perusteella hyvä ja sitä näkemystä tukevat myös Terrafamen tarkkailutulokset, sanoo Terrafame Oy:n kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

"Kukaan ei tätä löydöstämme kiistänyt"

Helsingin yliopiston tutkijat havaitsivat purkuputken asennuksen jälkeen pohjanläheisen hapen vähentyneen selvästi putken lähellä sijaitsevissa näytepisteissä. Kauempana, usean kilometrin päässä putkesta sijainneissa näytteissä ei havaittu merkittävää happitilanteen heikkenemistä.

– Viime perjantain tilaisuudessa kukaan ei tätä löydöstämme kiistänyt, sanoo Jan Weckström.

Weckströmin mukaan keskustelua käytiin siitä, kuinka hyvin velvoitetarkkailun tarkkailupisteet ja menetelmät kattavat purkuputken läheiset syvänteet.

– Olimme myös yksimielisiä, että negatiivinen vaikutus syvänteisiin on selkeä, mutta päällysvesi on vielä hyvässä kunnossa.

Kalatalousalueen puheenjohtajan Petri Komulaisen mukaan paikalla oli 60 henkeä, mikä oli hyvä määrä, vaikka lisääkin väkeä olisi paikalle mahtunut. Komulainen kertoo, että yleisökeskustelussa keskeisimmäksi asiaksi nousi se, mitä purkuputkien vaikutukset ovat olleet ja miten niiden vaikutuksia voitaisiin vähentää tai poistaa kokonaan.

Keskusteluissa purkuputken uutta sijaintia hahmoteltiin Kajaanin Petäisenniskan tunnelivoimalalle, jossa purkuputken vesi sekoittuisi vesistöön Nuasjärveä paremmin. Tämä vaihtoehto oli esillä jo purkuputken suunnitteluvaiheessa.

Purkuputkea ei olla siirtämässä

Purkuputken vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja on tutkittu muun muassa virtaus- ja vedenlaatumallien avulla. Tehtyjen selvitysten perusteella purkupaikan siirtämiselle ei ole löydetty perusteita, sanoo Terrafame Oy:n kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Hillan mukaan tutkimustulokset tai niistä aiheutunut keskustelu eivät aiheuta toimenpiteitä. Yhtiö jatkaa edelleen ympäristön tilan seurantaa viranomaisen hyväksymällä tarkkailuohjelmalla ja viestii avoimesti tarkkailun tuloksista.

Tilaisuudessa esitettiin myös, voisiko ympäristövaikutusten tutkimuksissa lisätä uuden näytteenottopisteen purkuputken vierelle. Ely-keskuksen Virtanen ei tyrmää ajatusta, mutta ei näe pisteelle suurta kiirettä.

– Terrafamella on uusi ympäristölupa käsittelyssä, ja mikäli lupa myönnetään, tarkkailuohjelma päivitetään. Muutoksia voidaan tehdä siinä yhteydessä ja muutenkin tarvittaessa, Virtanen toteaa.

Virtanen haluaa tarkentaa, että muutokset pohjaeläinyhteisöissä eivät johdu saasteista, vaan sulfaattipitoisen veden painavuudesta, mikä aiheuttaa sen, ettei vesi pääse kiertämään ja hapettumaan riittävästi.

– Nämä vaikutukset johtuvat pohjan happitilanteesta, eikä mistään myrkyllisistä haitta-aineista. Pohjasyvänteiden hapettomuus ei ole mitenkään ainutlaatuinen ilmiö, Virtanen sanoo.

Lue lisää:

Tuore tutkimus: Terrafamen jätevesi pilannut Nuasjärven pohjaa poistoputken ympäriltä

Kainuun ELY-keskus eri mieltä yliopistotutkimuksen kanssa: Terrafamen jätevedet eivät pilaa Nuasjärven pohjaa

Nuasjärven tilaa puidaan Sotkamossa – "Asiaan pitää saada selvyys"