1. yle.fi
  2. Uutiset

Paikallinen sopimus puuttui – Eksote on maksanut työntekijöilleen työehtosopimuksen vastaista palkkaa

Työtuomioistuimen mukaan Eksote alensi kahden työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa sekä yhden työntekijän henkilökohtaista lisää ilman paikallista sopimusta. Ratkaisulla voi olla laajempiakin vaikutuksia Eksoten talouteen.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
Käteistä
Eksote muutti kolmen työntekijän palkkausta työehtosopimuksen vastaisesti.Yle

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on maksanut työntekijöilleen työehtosopimuksen vastaisia palkkoja usean vuoden ajan.

Asia tuli ilmi kesällä, kun työtuomioistuin katsoi Eksoten alentaneen kahden työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa sekä yhden työntekijän henkilökohtaista lisää ilman paikallista sopimusta. Näin ei olisi saanut tehdä.

Työtuomioistuimen ratkaisuun voi perehtyä tarkemmin täällä (siirryt toiseen palveluun).

Henkilöiden palkkamuutokset tulivat voimaan vuoden 2016 alussa. Palkka-asian vei työtuomioistuimeen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Eksoten mukaan paikallinen sopimus oli olemassa

Palkkausjärjestelmä on ollut Eksotessa voimassa jo vuodesta 2011 alkaen.

Eksoten näkemyksen mukaan paikallinen sopimus oli olemassa. Se muodostui Eksoten mukaan henkilöstöryhmien kanssa käytyjen neuvottelujen pöytäkirjoista sekä paikallisesta palkkausjärjestelmää koskevasta ohjeesta.

Työtuomioistuin kuitenkin katsoi, ettei asiakirjoja voida pitää kirjallisesti tehtynä paikallisena sopimuksena.

JUKO vaati, että työtuomioistuin velvoittaisi Eksoten maksamaan kolmelle työntekijälle puutteellisiksi jääneitä palkanosia. Ensimmäisen kohdalla puhutaan noin 605 euron, toisen kohdalla noin 650 euron ja kolmannen kohdalla 2400 euron saatavasta.

Työtuomioistuin ei tutkinut vaatimuksia palkkasaatavien maksamisesta, sillä niiden käsittely kuuluu käräjäoikeudelle.

Järjestöt neuvottelevat palkoista

Työtuomioistuimen ratkaisulla voi olla euromääräisesti merkittävä vaikutus Eksoten talouteen. Samanlainen palkkausjärjestelmä on voimassa kaikilla kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä teknisten sopimusten piirissä olevilla työntekijöillä.

Eksoten henkilöstöjohtajan Merja Hokkasen mukaan tarkkoja laskelmia taloudellisista vaikutuksista ei ole Eksotessa vielä tehty. Selvittäminen vaatii käytännössä jokaisen työntekijän palkan läpikäymisen.

Kuntatyönantajat ja Eksoten pääsopijajärjestöt käyvät palkka-asiasta parhaillaan neuvotteluja, joita Eksote seuraa tässä vaiheessa.

Lue seuraavaksi