Mitä pidempi perhevapaa, sitä enemmän eläke kärsii: “Näistä pitäisi puhua jo neuvolassa”

Naiset pitävät edelleen valtaosan perhevapaista. Se näkyy paitsi palkassa myös eläkkeessä.

tasa-arvo
Annica Moore
Vanhemmuuden kustannukset jakautuisivat tasaisemmin, jos perhevapaat jakautuisivat niin, että molemmat vanhemmat olisivat kotona yhtä pitkän ajan, sanoo Mothers in Business -verkoston puheenjohtaja Annica Moore. Studio Torkkeli

Lasten hoito kotona näkyy naisen rahapussissa vielä sittenkin, kun lapset ovat jo aikuisia.

Naisten eläkkeet ovat pienemmät kuin miehillä. Suureksi osaksi se johtuu naisten pienemmistä palkoista. Sen lisäksi naisen eläkettä kaventaa lasten hoitaminen kotona, muistuttaa STM:n tuore raportti (siirryt toiseen palveluun).

Harva miettii pienen lapsen hoitoa järjestäessä omaa eläkettään, vaikka ehkä kannattaisi. Helppoa se ei ole, sillä kaikkea ei voi mitata rahassa, sanoo uraäitiverkosto Mothers in Businessin puheenjohtaja Annica Moore.

– Hoivatyö on ihanaa ja lapsi on parasta, mitä minulle on tapahtunut. Mutta kotonaolo kostautuu eläkkeessä, ja se vaikuttaa pitkään.

Siksi perhettä perustaessa täytyisikin joko neuvotella, miten sen tuomat kustannukset jaetaan, Moore sanoo.

Mitä suuremmat tulot, sitä suurempi kavennus eläkkeeseen

Mothers in Business -verkoston jäsenille tehdyssä epävirallisessa kyselyssä viidennes vastasi, ettei ollut tullut edes ajatelleeksi, että perhevapaa voisi kaventaa eläkettä.

Aluksi se ei sitä teekään. Eläke karttuu ansiosidonnaisella vanhempainpäivärahakaudella samaan tapaan kuin työssä ollessa. Päivärahaa saa noin kymmenen kuukauden ajan. Sen jälkeen moni vanhempi jää vielä kotiin lapsen kanssa ja saa kotihoidontukea.

Kotihoidon tuki on yleensä vanhempainpäivärahaa huomattavasti pienempi summa. Eläkettä se kerryttää saman verran kuin hieman yli 700 euron bruttopalkka. Mitä pidempään vanhempi on kotona, sitä enemmän eläkettä jää kertymättä.

Kolme vuotta kotona leikkaa eläkettä kymmenillä euroilla
Työssäkäyvälle karttuu kolmessa vuodessa yli 100 euroa työeläkettä 2 400 euron bruttopalkalla. Saman ajan perhevapailla olleen kertymä on puolet pienempi. Seppo Suvela / Yle

Kotihoidon tukea saa, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Jos bruttotulot ovat 2 400 euroa kuukaudessa, kolme vuotta kotona lasta hoitaneen eläkekarttuma on vain noin puolet verrattuna siihen, että vanhempi olisi mennyt vanhempainpäivärahakauden jälkeen töihin, Sosiaali- ja terveysministeriön tuoreessa raportissa lasketaan.

Kotihoidon tuelle jääminen nakertaa eläkettä sitä enemmän, mitä suuremmat palkkatulot ovat.

Ennen vuotta 2005 perhevapaista kertyi eläkettä vielä huomattavasti vähemmän. Tämän paikkaamiseen pääministeri Antti Rinne (sd.) ehdotti viime viikolla naisten saamien pienimpien työeläkkeiden korottamista (siirryt toiseen palveluun) (HS). Ehdotus tyrmättiin pikaisesti (siirryt toiseen palveluun) (HS).

Rahapuhetta neuvolaan?

Yksi keino jakaa vanhemmuuden kustannuksia olisi pitää perhevapaat niin, että molemmat vanhemmat olisivat kotona yhtä pitkän ajan, Annica Moore neuvoo.

Se olisi nykyisessä perhevapaajärjestelmässä hyvin mahdollista, sillä vain pieni osa vapaista on jyvitetty äidille. Silti isät hoitavat lapsiaan huomattavasti äitejä vähemmän. Se näkyy erityisesti kotihoidontuessa, josta maksettiin viime vuonna 95 prosenttia naisille.

Vanhempainpäiväraha ja kotihoidontuki
Miesten perhevapaiden käyttö on lisääntynyt, mutta luvut viime vuodelta näyttävät, että isät pitävät edelleen vain pienen osan perhevapaista.Seppo Suvela / Yle

Isille korvamerkitystä hieman yli kahden kuukauden vapaasta käytetään keskimäärin vain vähän yli puolet. Vanhempainvapaasta, jota voisi käyttää kumpi vain, isien osuus on vain kolme prosenttia.

Kotihoidon tuen vaikutuksesta eläkkeeseen pitäisi puhua jo neuvolassa, Moore ehdottaa. Lisäksi Kelan sivuilla voisi olla myös esimerkkejä siitä, miten vanhempainvapaita voisi jakaa, hän sanoo.

Työttömälle tarjolla noidankehä

Valtaosa perheistä käyttää kotihoidon tukea enintään 12 kuukautta. Pitkiä kotihoidontukijaksoja käyttävät erityisesti vähemmän koulutetut naiset.

Erityisesti jos perheessä on monta alle kouluikäistä lasta ja vaihtoehtona on työttömän peruspäiväraha, kotihoidon tuki on taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Näin muodostuu noidankehä, koska pitkä poissaolo töistä voi vaikeuttaa työnsaantia entisestään.

“Miehiltä voisi kysyä, koska jäät perhevapaalle”

Perhevapaita pitävät naiset, koska Suomessa äitejä pidetään edelleen isiä parempina lapsen hoitajina, STM:n raportissa todetaan. Kaavamaiset käsitykset miesten ja naisten rooleista ja tehtävistä tulevat jo varhaiskasvatuksesta, Annica Moore sanoo. Tytöt ja pojat saatetaan ohjata tekemään eri asioita. Toiset ovat reippaita, toiset kilttejä.

isä näyttää lapselle kuvakirjaa
Isän kotonaolo on tärkeää myös kiintymyssuhteen ja vanhemmuuden takia, sanoo Annica Moore.Tiina Jutila / Yle

Myöskään miesten perhevapaat eivät vielä ole kaikilla työpaikoilla osa tavallista arkea. Työyhteisössä ei ole miehelle välttämättä esimerkkiä, vaan moni kotiin jäävä isä toimii pioneerina, Annica Moore sanoo. Tätä voisi parantaa esimerkiksi kiinnittämällä huomiota siihen, miten asioista puhutaan.

– Jos ylimmästä johdosta lähtien olisi kannustava ilmapiiri, ja kysyttäisiin että koska jäät perhevapaalle, eikä että jäätkö ylipäätään.

"Varhaiskasvatukseen enemmän resursseja"

Mothers in Business on kampanjoinut isälle suuremman osan perhevapaasta kiintiöivän uudistuksen puolesta. Isälle jyvitetty vapaa viestittäisi sitä, että isänkin paikka on kotona, opettelemassa arjen pyörittämistä, Moore sanoo.

Myös varhaiskasvatuksen laadulla on merkitystä. Moni vanhempi pelkää, ettei opettajien ja hoitajien aika riitä aivan pienen lapsen hoitamiseen.

– Tarvitaan rohkea perhevapaauudistus niin, että molemmat vanhemmat voivat olla yhtä pitkään lapsen kanssa kotona ja parannetaan varhaiskasvatusta niin, että alle yksivuotiaan voi huoletta viedä hoitoon, Moore vaatii.

Tasa-arvoisemmasta perhevapaiden jaosta hyötyisivät kaikki. Myös isän ja lapsen kiintymyssuhteen ja vanhemmuuden takia olisi tärkeää, että isätkin olisivat kotona, Moore sanoo.

Lue lisää:

Naisten eläkkeet viidenneksen pienempiä kuin miesten eläkkeet – ero pienentynyt vain vähän