Arkena kotiin viimeistään yhdeksältä ja vapaailtoina kymmeneltä – vanhemmat kertoivat kantansa yläkouluikäisten kotiintuloaikoihin

7.- ja 8.-luokkalaisten sopiva kotiintuloaika on vanhempien mielestä noin tuntia aiemmin kuin 9.-luokkalaisten.

Lapset ja nuoret
Nuoria oleskelemassa kauppakeskuksen käytävällä.
Mikko Savolainen / Yle

Hämeenlinnassa valtaosa 7.- ja 8.-luokkalaisten vanhemmista on sitä mieltä, että kouluaamuja edeltävinä iltoina sopiva kotiintuloaika olisi aiemmin kuin puoli yhdeksältä, tai viimeistään kello 20.30 illalla. 7.-luokkalaisten vanhemmista 73 prosenttia on tätä mieltä. 8.-luokkalaisten vanhemmista näin vastasi noin 53 prosenttia vastanneista.

Sen sijaan 9.-luokkalaisten vanhempien mielestä sopiva kotiintuloaika siirtyy arkena lähemmäs kello 21:tä. Reilu kolmannes vastanneista on edelleen sitä mieltä, että sopiva kotiintuloaika on viimeistään kello 20.30. Niin ikään reilu kolmannes vanhemmista vastaa, että 9.-luokkalaisen sopiva kotiintuloaika olisi kello 21.00.

Viikonloppuisin lupa tulla myöhemmin kotiin

Vapaapäiviä edeltävinä iltoina kotiintuloajat voisivat vanhempien mukaan olla hieman myöhemmät. Selkeimmin ero näkyy 9.-luokkalaisten kohdalla, joiden vanhemmista enemmistö antaisi nuoren tulla kotiin kello 22.00.

7.- ja 8.-luokkalaisten vanhemmista noin joka kolmas asettaisi vapaapäiviä edeltävinä iltoina kotiintuloajaksi kello 21.00. Neljännes vastannista on sitä mieltä, että vapaapäivinäkin sopiva kotiintuloaika olisi viimeistään puoli yhdeksältä.

Tiedot käyvät ilmi Hämeenlinnan kaupungin tekemästä kotiintuloaikakyselystä (siirryt toiseen palveluun) oppilaiden vanhemmille. Hämeenlinnassa opetuksen järjestäjä kertoo, että se ei ota kantaa tai anna suositusta lasten ja nuorten kotiintuloaikaan tai sen sääntelyyn. Sen sijaan kyselyn tuloksista olisi hyvä keskustella myös lasten kanssa.

Myös nuorten kanssa työtätekevät ovat sitä mieltä, että kotiintuloajoista olisi hyvä keskustella esimerkiksi kaveripiirin vanhempien kesken. Tällöin kotiintuloajat on helpompi perustella ja niitä on helpompi noudattaa.