Vastavalmistuneet poliisit työllistyvät todella hyvin

Vanha ja uusi tutkinto valmensivat poliisien mukaan eri asioihin.

tutkinnot
Poliisiammattikorkeakoulu ulkoa.
Arkistokuva. Poliisiammattikorkeakoulu sijaitsee Tampereen Hervannassa. Petri Aaltonen / Yle

Vastavalmistuneet poliisit työllistyvät nyt todella hyvin. Lähes kaikki ovat saaneet koulutusta vastaavaa työtä. Noin 97 prosenttia kyselyyn vastanneista työskenteli poliisina.

Tämä selviää Poliisiammattikorkeakoulun tuoreesta tutkimuksesta.

Kyselylomakkeet lähetettiin vuosina 2016 ja 2017 valmistuneille poliiseille. Kysely tehtiin vuosi sitten keväällä. Otoksessa oli yhteensä 313 valmistunutta poliisia.

Poliisikouluun on hakenut ennätysmäärä opiskelijoita. Yhtä paikkaa tavoitteli lähes 13 hakijaa.

Vanha ja uusi tutkinto painottivat eri asioita

Ensi kertaa selvityksessä verrattiin poliisin perustutkinnon ja poliisin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita.

Vuosina 2016–2017 valmistuneissa poliiseissa oli sekä vanhan että uuden tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Selvisi, että tutkinnoilla on omat, toisistaan selvästi eroavat profiilinsa.

Vanhan tutkinnon käyneet olivat sitä mieltä, että koulutus tarjosi vahvan teknisen koulutuksen valvonta- ja hälytystoiminnassa, liikennevalvonnassa ja tutkinnassa. Koulutuksessa korostui ammatin kutsumusluonne. Koulutus sai poliisit kiinnostumaan etenkin teknisestä rikostutkinnasta.

Uusi AMK-tutkinto puolestaan valmensi poliiseja hyvissä tiimityötaidoissa. Poliisit kokivat koulutuksen vahvistavan rikosanalyysia. Koulutuksen jälkeen poliisit kiinnostuivat jatkokoulutuksesta ja kansainvälisistä tehtävistä.

– Fyysiset ja psyykki­set perusvalmiudet poliisin ammattiin koetaan lähes poikkeuksetta erinomaisiksi ja poliisin perustiedoista ja -taidoista ajatellaan, että ne opitaan polii­sikoulutuksessa kattavasti. Tätä mieltä olivat sekä valmistuneet poliisit itse että heidän lähiesimiehensä, joille lähetettiin tutkimuksessa oma erillinen arviointilomakkeensa, kertoo erikoissuunnittelija Matti Vuorensyrjä Poliisiammattikorkeakoulusta.