MOT: Poliisi tutkii erikoista ympäristörikosta Kainuussa – vaarallista jätettä kasattu vuoriksi, raskasmetalleja päätynyt vesistöön

Poliisi epäilee kajaanilaisyrityksen turmelleen ympäristöä vuosien ajan. Tapaus voi tulla kaupungille kalliiksi.

ympäristörikokset
SLF-jätekasoja.
Jätekasoja Kajaanin Romun murskaamoalueella. Taustalla SLF-jätettä.Antti J. Leinonen / Yle

Kajaanilaisen metallinkierrätysyrityksen Kajaanin Romun epäillään syyllistyneen vuosia jatkuneeseen ympäristön turmelemiseen, kertoo MOT. Yhtiö varastoi alueellaan kymmeniä tuhansia tonneja metallin murskauksen sivutuotteena syntyvää SLF-jätettä, joka on ympäristölle vaarallista.

Tällä hetkellä jätettä on poliisin mukaan yrityksen alueella noin 56 000 tonnia. Yrityksen ympäristöluvan sallima määrä on 200 tonnia. Jätettä kertyy koko ajan lisää.

Lisäksi ympäristölupa vaatii, että vaarallinen jäte säilytetään nestetiiviillä, päällystetyllä alueella. Poliisin mukaan osaa jätteestä on säilytetty päällystämättömällä alueella.

Jätettä on varastoitu myös kuntaomisteisen jäteyhtiön Ekokympin maalla. Luvanvastainen varastointi on tehty Ekokympin luvalla.

Valvovana viranomaisena toimiva Kainuun ely-keskus on tiennyt pitkään, että Kajaanin Romu rikkoo ympäristölupaansa.

Kajaanin Romun pihaa.
SLF-jätettä syntyy, kun metalliromua murskataan.Antti J. Leinonen / Yle

Mittauksissa löytyi raskasmetalleja

Jätteen huomattiin jo vuonna 2017 vuotavan haitallisia aineita lähiympäristöön. Mittauksissa pinta- ja pohjavesistä on löytynyt muun muassa raskasmetalleja, kuten lyijyä ja kadmiumia. Ne kuuluvat haitallisimpien ympäristömyrkkyjen joukkoon.

Tästä huolimatta yritys on jatkanut jätteen varastointia luvanvastaisesti. Vasta tänä keväänä ely-keskus vei asian poliisin tutkittavaksi.

Ely-keskus ei ole keskeyttänyt murskaamon toimintaa, koska se on katsonut, että siitä ei aiheudu välitöntä ympäristön pilaantumista.

– Toiminnanharjoittaja on jatkuvasti vienyt asioita eteenpäin, ely-keskuksen ympäristöasiantuntija Tatu Turunen kertoo.

Suomen luonnonsuojeluliitossa ollaan pettyneitä valvojien hampaattomuuteen.

– Kainuulla on historia siitä, että paskakasat kasautuvat ja mitään ei tehdä. Järvet eivät kestä kovin montaa firmaa, jotka eivät hoida asioitaan kunnolla tai viranomaisia, jotka eivät pysty valvomaan, sanoo liiton Kajaanin yhdistyksen puheenjohtaja Elsa Lankinen.

Kaupunki vaarassa joutua maksumieheksi

Kajaanin Romun mukaan syynä jätevuorten kasvamiseen on se, että vaaralliseksi luokiteltua SLF-jätettä ei tällä hetkellä ota vastaan Suomessa kuin yksi polttolaitos, eikä sen kapasiteetti riitä kaiken jätteen käsittelyyn. Yhtiö on yrittänyt korjata tilannetta eri tavoin, laihoin tuloksin.

– Me yrittäjät ollaan oikeasti kusessa, kun paskasta ei pääse eroon. Koko toimialalla on ongelmia, Kajaanin Romun toimitusjohtaja Matti Nyyssönen kertoo.

Kajaanin Romun Matti ja Niko Nyyssönen.
Kajaanin Romun toimitusjohtajan Matti Nyyssösen (vasemmalla) mukaan yhtiö on korjannut virheensä.Antti J. Leinonen / Yle

Vaaralliseksi luokitellun SLF-jätteen käsittely on Suomessa kallista ja hidasta. Yhtiö on itse arvioinut, että kaiken jätteen käsittely voisi maksaa 12–20 miljoonaa euroa ja viedä kymmenkunta vuotta.

Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole tällaisia varoja.

Kajaanin Romun murskaamo sijaitsee Kajaanin kaupungilta vuokratulla alueella.

– Jos yhtiö menee nurin, se on viime kädessä kaupunki, joka joutuu siivoamaan, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen sanoo.

Poliisi: tutkinta pian valmis

Poliisi epäilee tällä hetkellä Kajaanin Romun toimitusjohtaja Matti Nyyssöstä ympäristön turmelemisesta. Esitutkinta on loppusuoralla, ja asia on siirtymässä syyttäjälle.

Nyyssönen kiistää syyllistyneensä rikokseen. Jos tuomio tulee, rangaistusasteikko ulottuu sakoista kahden vuoden vankeuteen.

Lisäksi ely-keskus on määrännyt luvanvastaisen toiminnan lopetettavaksi 200 000 euron sakon uhalla. Ely-keskus on myös määrännyt Ekokympin lopettamaan Kajaanin Romun jätteen vastaanottamisen.

Toimitusjohtaja Nyyssösen mukaan jäte on tällä hetkellä varastoitu siten, että se ei aiheuta ympäristölle vaaraa. Yhtiön tänä vuonna teettämien tutkimusten mukaan alueella oleva jäte ei pilaa ympäröivää maata tai vettä.

Kajaanin Romu valittiin aiemmin syksyllä vuoden 2019 paikallisyritykseksi (siirryt toiseen palveluun). Yhtiö on ollut hyvässä maineessa.