Hyppää sisältöön

Katumaasturit ja elintason nousu lisäävät ilmastopäästöjä vuosikymmenien ajan – IEA: hiilivoimaa voidaan joutua sulkemaan Kiinassa ilmastosyistä

Sähkön kysyntä etenkin Aasiassa on johtamassa ilman lisätoimia siihen, että lämpötila on nousemassa noin kolme astetta.

Kiinan hiilivoiman käyttöä pitää IEA:n mukaan pystyä rajoittamaan, mahdollisesti jopa sulkemalla tehtaita, jotta ilmasto ei lämpene tavoitteita enempää. Kiina on sekä maailman suurin kivihiilen käyttäjä että tuottaja. Kuva: Roman Pilipey / EPA

Tosin kuin tavoitellaan, kasvihuonepäästöt ovat selvästi kasvussa maailmalla.

Keskeisen energiajärjestö IEA uuden arvion (siirryt toiseen palveluun) mukaan maailman energian tarve jatkaa kasvuaan vuoteen 2040 asti. Energian kasvuvauhti on heikentymässä, mutta järjestön mukaan etenkin kehittyvien maiden sähkön tarve lisää edelleen kysyntää.

IEA arvion mukaan jo tehdyt päätökset ja maailman maiden sitoumukset tulevista päätöksistä eivät kasvavan kysynnän takia riitä siihen, että kasvihuonepäästöt saada kääntymään laskuun. Sen sijaan päästöt jatkavat kasvuaan vuoteen 2040 asti.

Kasvu tarkoittaa noin kolmen asteen keskilämpötilan nousua maailmassa. Esimerkiksi Suomessa sama tarkoittaa mahdollisesti 4-6 astetta.

Järjestö arvioi myös sitä, mitä mailta vaaditaan, jotta energian käyttö saadaan kääntymään Pariisin ilmastosopimuksen mukaiselle alle 2 asteen polulle. Keskeinen tekijä muutoksessa on se, että Aasian melko uusissa hiilivoimaloissa pitää ottaa käyttöön keinoja, joilla hiilidioksidi saadaan talteen tehtaista sekä varastoitua.

Pahimman saastuttajan osuus ei kasva, mutta päästöt ovat silti isot

IEA ennakoi, että kivihiilen osuus kaikesta uudesta energiantuotannosta ei tule enää lisääntymään lähivuosina.

Muutos ei tarkoita sitä, ettei kivihiiltä enää tarvittaisi lisää. Kaasu on nousemassa kivihiilen ohi tärkeimmäksi energialähteeksi. Sen lisäksi uutta voimaa rakennettaan muilla tavoin niin paljon lisää, että kivihiilen osuus laskee maailman energiapaletissa.

Osuuden laskusta huolimatta jo rakennettujen ja suunniteltujen kivihiilivoimaloiden päästöt ovat estämässä sen, että kasvihuonepäästöjen kasvua ei saada laskuun ennen vuotta 2040.

IEA:n laskelman mukaan Aasiassa, lähinnä Kiinassa hiilivoimaloiden keski-ikä on vähän yli kymmenen vuotta. Niitä voidaan käyttää vielä vuosikymmeniä. Myös Intiassa kivihiiltä tarvitaan lisää.

Kivihiilen päästöt ovat tällä hetkellä yli 40 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä ja energian tuotannon merkittävin päästölähde.

Puolet uudesta energiasta uusiutuvilla

Kehittyvien maiden reippaasti kasvaville markkinoille tarvitaan järjestön arvion mukaan nykyisestä noin neljännes enemmän energiaan vuoteen 2040 mennessä.

Puolet energian tarpeen kasvusta voidaan IEA:n mukaan kattaa uusiutuvilla, kuten auringolla ja tuulella. Maakaasun lisäksi öljyn käyttö jatkaa vielä kasvuaan. Öljyn osalta käänne olisi tapahtumassa lähinnä liikenteen sähköistymisen kautta näillä näkymin vuoden 2025 tienoilla.

Uusiutuvien osuus korostuu, mitä lähemmäksi Pariisin sopimuksia päästään. Teollisuusmaiden alaisen järjestön johtava asiantuntija Laura Cozzin mukaan aurinkovoiman pitäisi yleistyä paljon enemmän, jotta sen avulla päästäisiin myös Pariisin tavoitteeseen.

Uusiutuvien kasvun lisäksi kivihiilen osuuden pitäisi järjestön mukaan tippua vuoteen 2040 mennessä kymmeneen prosenttiin kokonaiskysynnästä, jotta Pariisin selvästi alle kahden asteen tavoitteeseen päästään. Olemassa olevilla päätöksillä ja sitoumuksilla osuus tippuu noin 20 prosenttiin energian käytöstä. Ero IEA malleissa on todella iso eli lähes 60 prosenttia.

Järjestö huomauttaa, että öljyn kulutuksen kääntyminen laskuun on kiinni myös siitä, kuinka paljon niin sanottujen katumaastureiden myynti kasvaa lähivuosina. Elintason nousun myötä suositummaksi tulleet isot polttoainesyöpöt autot saattavat jopa lisätä öljyn kysyntää.

Hiilidioksidipäästöt kasvavat kokonaisuudessaan seuraavien reilun 20 vuoden aikana noin 100 miljoonalla tonnilla vuodessa. Suomen vuosittaiset päästöt ovat noin 50 miljoonaa tonnia hiilidioksidiksi muutettuna.

IEA:n näkemyksen mukaan Pariisin ilmastotavoite voi edellyttää myös sitä, että hiilivoimaloita pitää sulkea kymmeniä vuosia ennen niiden käyttöiän mukaista alasajoa. Tarve vastaa koko Kiinan koko nykyistä hiilivoimakapasiteettia.

Kaikki IEA:n tarjoamat keinot vähentää hiilen päästöjä ovat kalliita tai niiden toteuttamiseen ei ole ainakaan vielä kilpailukykyistä tekniikkaa.

Järjestö pitää keskeisenä päästöjen leikkauskeinona energian käytön nopeaa tehostamista samaan aikaan, kun energian kysyntä jatkaa kasvuaan elintason noustessa kehittyvissä maissa. IEA on samalla huolissaan siitä, että energian tuhlaamisen estäminen ei ole läheskään siinä vauhdissa, mita tavoitteet vaativat.

Energiatehokkuuden pitää parantua laajasti, jotta päästöjä saadaan leikattua mahdollisimman nopeasti.

IEA arvion mukaan vuoteen 2050 mennessä päästöjen pitäisi laskea vuoden 2010 tasosta 68 prosenttia. Tämä riittäisi järjestön mukaan pääsemään Pariisin sopimuksen mukaisesti alle kahden asteen lämpenemisen tasolle vuosisadan lopulla.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n noin vuoden takaisen 1.5 asteen raportin mukaan päästöjä pitäisi vähentää nielut huomioiden nollaan jo vuoteen 2050 mennessä. IPCC:n laskelmissa kaikki päästöt pitäisi jo lähes puolittaa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2010 tasosta.

IEA:n tekemiä pitkän ajan arvioita on arvosteltu siitä, että ne ovat aliarvioineet sen, kuinka nopeasti uusiutuvien energiamuotojen tuotanto on tullut edullisemmaksi ja sitä kautta yleistynyt. IEA korostaa, että he eivät tee ennusteita, vaan kokoavat arvioonsa maailman maiden tiedot ja markkinatilanteen.

Lue myös:

Ilmastotavoite karkaa kuin hiili taivaalle Intiassa – Huolestunut energiaprofessori: Muutoksen kääntämiseen tarvitaan aivan uusi vaihde ja pian

Ihmiskunnan ratkaisevat vuodet – Jättiraportti: Ilmaston lämpeneminen voidaan rajata 1,5 asteeseen, jos päästöt nollataan ennätysnopeasti