Lapissa ehkäisevä päihdetyö luupin alle

Aluehallintovirasto tarkistaa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, miten kunnat hoitavat lakisääteiset tehtävänsä.  

ehkäisevä päihdetyö
Olutta lasissa.
Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on  alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen vähentäminen.Amanda Vikman / Yle

Lapissa selvitetään, miten kunnat hoitavat ehkäisevään päihdetyöhön liittyvät tehtävänsä.

Kunnan lakisääteinen tehtävä on huolehtia ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Työn tavoitteena on alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen vähentäminen.

Edellisen kerran asiaa on selvitetty vuonna 2016 ja tuolloin kunnissa oli huomattavia puutteita tehtävien järjestämisessä.

Esimerkiksi useista kunnista puuttui ehkäisevään päihdetyöhön nimetty toimielin.

Aluehallintovirasto on lähettänyt viime kuussa kuntiin ohjauskirjeen, jossa se kannustaa kuntia toteuttamaan lakisääteiset tehtävänsä.

Aluehallintovirasto tarkistaa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ensi keväänä, miten kunnat hoitavat tehtävänsä.