Hyppää sisältöön

Juuan Haukisuolle merkittävä uusi luonnonsuojelualue

Haukisuolta löytyy muun muassa harvakseltaan esiintyviä sammallajeja.

Kuva: Heikki Leppänen / Tornator

Juukaan tulee huomattavan laaja, uusi luonnonsuojelualue.

Ympäristöministeriö, Pohjois-Karjalan ely-keskus ja maanomistaja, metsäyhtiö Tornator ovat sopineet 244 hehtaarin alueen suojelusta Juuan Haukisuolla. Uusi suojelukohde rajautuu osin jo olemassa oleviin Natura-alueisiin.

Alue koostuu monipuolisista ja osin uhanalaisista suoluontotyypeistä ja niitä rikkovista kallioisista metsäsaarakkeista.

Alueella on muun muassa luhtalehtoja, letto- ja ruohokorpia ja lähteikköjä. Haukisuolta löytyy useita Pohjois-Karjalassa vain yksittäisinä esiintyminä tavattuja sammallajeja.

Haukisuon suojelualue kuuluu ympäristöministeriön uuteen Helmi-ohjelmaan.

Sen tavoitteena on suojella lähivuosina 20 000 hehtaaria soita. Tällä hetkellä maamme soista on suojeltuna noin 13 prosenttia.

– Soidensuojelu on myös ilmastoteko, sillä luonnontilaiset suot toimivat hiilinieluina ja -varastoina, toteaa joensuulainen vihreiden ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ohjelmaan sisältyy myös esimerkiksi lintuvesien, ranta- ja vesiluonnon ja kosteikkojen kunnostamista, sekä perinnebiotooppien ja metsäisten elinympäristöjen hoitoa.

Ohjelmalle on varattu 42 miljoonaa euroa vuodelle 2020 ja sitä aiotaan jatkaa vuoteen 2030 saakka.

.
.