Laihian Kotanevalle ei tule turvetuotantoa

Vaasan hallinto-oikeus kumosi AVI:n antaman ympäristöluvan toistamiseen.

turvetuotanto
Pitkospuut suolla.
Elina Niemistö / Yle

Laihian Kotanevalle ei tule turvetuotantoaluetta. Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen, jolla se antoi toiminnan aloittamisluvan EPV Bioturve Oy:lle. Lisäksi AVI oli myöntänyt yhtiölle luvan toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Samalla päätöksellä myös tämä lupa kumoutui.

Hallinto-oikeus toteaa perusteluissaan, että Kotanevan laajuuden, ojittamattomuuden ja uhanalaisten suotyyppien takia alue muodostaa merkittävän luonnonarvon, jota ei saa turmella. Siksi turvetuotantoa ei voida sijoittaa Kotanevan alueelle. Kotaneva on Sulvanjoen vesistöalueella.

Hallinto-oikeus antoi saman suuntaisen päätöksen Kotanevasta jo vuonna 2014. Seuraavana vuonna korkein hallinto-oikeus hylkäsi EPV Bioturve Oy:n valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan turvetuotantoon uudelleen, hieman pienennetylle alueelle. Uusin ympäristölupa oli annettu 71,9 hehtaarin alueelle. Viisi vuotta sitten kiista koski Silloin 73,3 hehtaarin kokoista aluetta.