Ei ihme että poliitikot yllättyivät: samankokoisia metsänieluja nähty viimeksi vuosikymmeniä sitten

Päättäjillä on todella vaikea tehtävä tehdä Suomesta ilmaston kannalta hiilineutraalia, kun metsiä on hakattu viime vuosina heikentämällä tulevaa kasvua.

hakkuut
Koneellinen puunkorjuu.
Hakkuut ovat olleet ennätystasolla viime vuonna. Lisääntyneet hakkuut ja tarkennetut laskelmat hakkuiden vaikutuksista ovat johtaneet siihen, että Suomen ilmastotavoitteiden kannalta keskeinen osa on heikentynyt selvästi vuosiksi eteenpäin.. Anna Ruda / Yle

Onko mahdollisuus sekä hakata että säästää metsiä tullut tiensä päähän?

Siinä kysymys, jota päättäjät joutuvat nyt tosissaan pohtimaan, kun VTT:n johdolla julkistetaan tänään tietoja Suomen ilmastotavoitteista vuodelle 2035. Ylen saamien tietojen mukaan kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen näyttää metsien nielujen heikkenemisen takia äärimmäisen haastavalta.

Metsien lasketut nielut ovat arviolta puolittuneet edellisistä laskelmista. Iso muutos johtuu siitä, että metsäkoneita on häärännyt metsissä ennätystahtiin ja metsiä on ehkä hakattu liikaa ajatellen tulevaisuuden puun käyttöä ja ilmaston kannalta tärkeitä nieluja.

Ylen saamien alustavien ennakkotietojen mukaan vuoden 2035 maankäyttösektorin nettonielu on Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n laskelmissa noin puolta pienempi kuin aikaisemmissa saman työryhmän laskelmissa. (siirryt toiseen palveluun) Nielutiedot on toimittanut ryhmälle Luonnonvarakeskus Luke. Luke on päivittänyt laskelmansa muun muassa sen perusteella, mitä maailman tarkin metsävaratieto viime vuonna toi esille.

Edessä vähintään 40 miljoonan tonnin leikkaukset päästöihin

Päivitetyt tiedot muuttavat merkittävästi Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista vuonna 2035. Tavoitteen haasteellisuuden vertailukohdaksi voidaan ottaa reilu kuukausi sitten julkaistu Suomen ilmastopaneelin arvio siitä, kuinka paljon päästöjä pitää leikata, jotta tavoite saavutetaan.

Ilmastopaneelin kunnianhimoinen ja vielä toteutusta vailla oleva suunnitelma edellytti nykyisten noin 55 miljoonan hiilidioksiditonnin laskemista 35 miljoonalla tonnilla hiilidioksidiksi muutettuna. Jäljelle jääneet yli 20 miljoonaa päästötonnia paneeli kompensoi hiilineutraalisuustavoitteen mukaisesti yhtä suurilla metsänieluilla.

Kyse on noin viiden prosentin päästövähennyksistä joka vuosi viidentoista vuoden ajan. Vastaavia vähennyksiä ei ole luultavasti tehty vielä missään päin maailmaa.

VTT:n alustavien laskelmien mukaan 35 miljoonaan pitää ynnätä vähintään noin 5 miljoonaa lisää kompensoivan nielun puolittumisen takia. Sen kattamiseen ei esimerkiksi riitä turvetuotannon ajaminen alas ennen vuotta 2035. Hallitus on linjannut vähintään puolittavansa turvetuotannon päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastopaneelin metsähakkuiden ja sitä kautta nielujen määrän arvio oli tietojen puutteen vuoksi varovainen. Paneeli ei suositellut hakkuiden kasvattamista.

Heikentyneiden nielujen tasoa saa hakea ennen vuotta 1990

VTT:n laskelmissa on nyt huomioitu uusia Luken arvioita metsänielujen suuruudesta vuoteen 2035 mennessä.

Nielujen koossa ollaan palaamassa lisääntyneiden hakkuiden ja muiden tarkistusten takia aikaan, jota ei ole edes näkyvissä Tilastokeskuksen virallisissa kasvihuonetiedoissa vuodesta 1990 alkaen. Tietoja toimitetaan kansainvälistä seurantaan varten.

Maankäyttösektorin nettonielun poistuma
Ennakkotietojen mukaan metsien nielu on tippumassa tasolle, jota ei ole Tilastokeskuksen virallisissa nielulaskelmissa vuodesta 1990. Nettonielun arvioidaan olevan reilusti alle -20 miljoonan co2e. Mitä pienempi nielu, sitä vähemmän se on miinuksella.Seppo Suvela / Yle

VTT:n johdolla ministeriöille tehdyissä laskelmissa ei anneta päättäjille valmiita keinoja, joilla 2035 tavoitteeseen päästään.

Ilmastopaneelin esittämät keinot esimerkiksi liikenteen laajasta sähköistämisestä ja turvetuotannon alasajosta eivät enää riitä. Päättäjien huolta lisää se, että vireillä on useita isoja puunkäyttöä lisääviä hankkeita. Ne pienentävät entisestään reippaasti heikentyneitä metsänieluja.

Yksi ratkaisu voisi olla, että puusta tehtäisiin pitkäikäisiä puutuotteita. Teollisuuden siirtymä biopohjaisiin tuotteisiin ei ole kuitenkaan päässyt kunnon vauhtiin.

Metsähakkuita on suunniteltu lisää

Luken arvioissa on aikaisemmin (siirryt toiseen palveluun) tuotu esille, että metsähakkuita voidaan tulevaisuudessa vielä lisätä. Tämä johtuu siitä, että metsiä on hakattu vuosittain selvästi vähemmän kuin metsät ovat kasvaneet. Metsien kasvu on myös kiihtynyt säiden lämmetessä.

Vielä vahvistamattomien laskelmien mukaan metsävaratietojen keskimäärin noin 70 miljoonan kuution hakkuut ovat heikentäneet nielua eikä toisin kuin on aikaisemmin ajateltu nielu ole vahvistumassa merkittävästi vuoteen 2050 mennessä.

Viime vuonna kaadettiin ennätykselliset (siirryt toiseen palveluun) lähes 80 miljoonaa kuutiota puuta.

Nettonielut olisivat vuonna 2035 noin 18 miljoonaan tonnia hiilidioksidia ja vuonna 2050 noin 26 miljoonaa tonnia. Nyt (siirryt toiseen palveluun) nielut ovat alustavien tietojen mukaan noin 14 miljoonaa tonnia.

Uusin sellutehdas Äänekoskella käyttää noin 6 miljoonaa tonnia raakapuuta vuodessa.

Kasvaneet hakkuut vaativat leikkauksia kalliilla muualta

Metsänielun merkittävä heikentyminen tarkoittaa sitä, että päättäjien on löydettävä tiukempia keinoja liikenteen, asumisen ja maatalouden päästöjen vähentämiseen. Tavoite vaatii, että ennakoitua pienemmät nielut pitäisi kompensoida muilla päästöleikkauksilla.

Tutkijoiden arvioiden mukaan päästöjen leikkaukset muualla kuin metsissä ovat hankalampia ja kalliimpia.

Jos metsänkäyttöä lisätään, ilmastotavoite vaatii vielä lisää tiukkoja päätöksiä. Päästöleikkauksia ei voi pitkään aikaan lisätä energia käytön puolelle, koska esimerkiksi voimaloiden ilmastotavoitteet tulevat EU:n yhteisen päästökaupan kautta.

Ilmastopaneelin arvion mukaan päättäjiltä puuttuu suurimmaksi osaksi vielä esitykset ja päätökset vuoden 2035 tavoitteeseen vaadittavista toimenpiteistä. Luken uudet laskelmat lisäävät tätä niin sanottua toimenpidekuilua.

Hallitus pohtii tarvittavia toimia seuraavan kerran isommalla porukalla ensi vuoden alussa.

Metsien hakkuut ovat jäämässä viime vuoden huippuvuodesta, mutta niiden ennakoidaan (siirryt toiseen palveluun) olevan vielä suurempia kuin vielä joitakin vuosia sitten.

Lue myös:

Hiilinielulaskelma yllätti hallituspuolueet – uudessa laskelmassa nielut putoavat puoleen, päästövähennyksiä etsittävä rutkasti arvioitua enemmän

Analyysi: Metsä Group pani muille sellunkeittäjille luun kurkkuun – Kemiin nouseva uusi jättitehdas vie puut toisten käsistä

Uusi laskelma: Suomessa suunnitellaan jopa 18 miljoonaa kuutiota enemmän metsien hakkuita kuin EU sallii – Miten käy sellutehdashankkeiden?

Uusi tutkimus osoittaa metsätalouden ilmastovaikutukset arvioitua suuremmiksi – Professori: "Käytämme luonnonresurssia vähän hullulla tavalla"