1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ilmastonmuutos

Suomen ilmastotavoitteilla kiire – Tutkijoiden mukaan hallitukselta tarvitaan nopeita toimia

VTT:n johtama työryhmä esitteli selvityksensä, jonka mukaan Suomen hiilinielut ovat arvioitua pienemmät. Mukaan uusiin laskelmiin on otettu esimerkiksi uuden sellutehtaan rakentaminen.

VTT esittelee Suomen keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi
VTT esittelee Suomen keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

Hallituksen pitää tehdä nopeita toimia kasvihuonepäästöjen hillitsemiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi Suomessa, arvioi VTT:n työryhmä perjantaina julkistaessaan uuden raporttinsa.

Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi syyskussa Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä selvityksen vaihtoehdoista, joilla Suomi voisi pyrkiä ilmastoneutraaliksi tulevien 15 vuoden aikana. Nielut ovat keskeinen osa tavoitteen totetumista.

VTT selvitti kasvihuonekaasujen päästöjä yhdessä Luonnovarakeskuksen (Luke) kanssa.

Lisääntyneiden hakkuiden seurauksena ilmastotavoitteiden kannalta tärkeät metsien hiilinielut ovat heikentyneet merkittävästi. Tulevina vuosikymmeninä nielut ovat vain noin puolet siitä mitä on luultu.

Uusin laskelmiin VTT on sisällyttänyt muun muassa ainakin yhden uuden sellutehtaan rakentamisen tulevina vuosina. Tehdas heikentää nieluja, kun hakkuita sen tarpeisiin tehdään enemmän.

Jos sellutehtaita rakennetaankin kaksi, hakkuiden kasvu näkyy vieläkin selvemmin nielujen vähenemisessä.

Hallituksen ilmastotavoite tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä vaikeutuukin selvästi.

– Hiilinieluihin sisältyy merkittävä epävarmuus, se on konkretisoitunut tässä viime kuukausina, TEM:in ylijohtaja Riku Huttunen sanoi.

Nielut pienenevät

VTT:n johtava tutkija Tiina Koljonen korosti, että kyseessä ovat vasta alustavat laskelmat. Ensi vuonna nielut imisivät Suomen päästöistä yli 40 prosenttia. Vuonna 2030 ne hoitaisivat enää alle 30 prosenttia päästöistä.

Jos Suomen päästöt pysyvät nykytasolla, vuonna 2035 nielut söisivät niistä 32 prosenttia.

Laskelmia varten ryhmä on päivittänyt lukuja muun muassa metsäteollisuuden ja maatalouden tulevasta tuotannosta ja turpeen käytön vähentymisestä. Selvityksen pohjaksi on arvioitu tarkkaan esimerkiksi autokannan kehitystä ja rakennusten lämpöenergian, lämmön ja lämpimän käyttöveden kulutusta.

Malleissa on mukana myös vähintään yhden uuden sellutehtaan rakentaminen tulevalla vuosikymmenellä.

– Meillä vielä tällä viikolla on kovasti laskettu. Toivon, että yleisökin nyt ottaa kantaa laskelmiin. Joulukuussa julkaistaan rapotti, jossa on tämän hankkeen lopulliset tulokset, Koljonen kertoi.

Ylen ennakkoon saamien tietojen mukaan kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen näyttää metsien nielujen heikkenemisen takia äärimmäisen haastavalta.

Myös Koljosen mukaan vuoden 2035 tavoite on "haasteellinen".

– Voin sanoa, että tässä on ollut myös laskennallisia haasteita -- laskelmakoneisto on hyvinkin raskas, Koljonen sanoi.

Päästövähennyksiä tarvitaan kaikilla sektoreilla

Koljonen kuitenkin korosti, että Suomessa on jo tehty paljon tavoitteen saavuttamiseksi.

– On toki mahdollista saavuttaa hiilineutraalius 2035 mennessä, mutta me tarvitsemme kattavia vähennystoimia kaikilla olennaisilla päästösektoreilla, ja sen lisäksi tarvittaisiin riittäviä hiilinieluja, Koljonen painotti.

Metsänielujen vähentymisen takia päästöleikkauksia pitää hakea entistä enemmän liikenteen sähköistämisestä ja turvetuotannon alasajosta. Ne eivät kuitenkaan vielä riitä, vaan hallituksen on haettava tavoitetta varten vielä uusia keinoja esimerkiksi teollisuudesta ja maataloudesta.

Esimerkiksi ilman mitään muutoksia maankäyttöön turvesoiden osuus Suomen pinta-alasta näyttää vain kasvavan.

Koljosen mukaan päästöjen vähennysten tarve on jyrkkä kaikilla sektoreilla.

– Kriittinen aikajänne on 2030–2035, hän arvioi.

– Jos päästöoikeuden hinta ei nouse riittävän nopeasti, tarvitsemme kotimaisia ohjauskeinoja, jotka purevat.

Metsäteollisuudelta tulossa omia suunnitelmia

Suomen Luonnosuojeluliiton mukaan hiilinielujen pienentyminen vaarantaa Rinteen hallituksen tavoitteen hiilinegatiivisuudesta. Liitto vaatii tiedotteessa metsien hakkuiden rajoittamista (siirryt toiseen palveluun).

VTT:n ryhmä toivoo metsäteollisuudelta enemmän biotuotteita häviävien nielujen korjaamiseksi.

Metsäteollisuus myöntää, että Suomen tavoite on erittäin kova (siirryt toiseen palveluun). Metsäteollisuus valmistelee parhaillaan omaa "ilmastotiekarttaansa".

– Suomessa metsät kasvavat paljon enemmän kuin niitä vuosittain käytetään. Silti esimerkiksi hiilinielujen turvaamiseksi tarvitaan useita toimenpiteitä, Metsäteollisuus ry. sanoo tiedotteessaan.

– Esimerkiksi aktiivisella ja oikea-aikaisella metsänhoidolla parannetaan metsien kasvukuntoa ja ehkäistään metsätuhoja. Myös metsäkadon ehkäisy ja metsitys ovat tärkeitä toimia.

VTT:n johdolla ministeriöille ja päättäjille tehdyissä laskelmissa ei anneta valmiita keinoja, joilla 2035 tavoitteeseen päästään. Suomen on esiteltävä tavoitteensa hiilinieluista ja kasvihuonepäästöistä EU-komissiolle vuoden loppun mennessä.

Lue lisää:

Ei ihme että poliitikot yllättyivät: samankokoisia metsänieluja nähty viimeksi vuosikymmeniä sitten