Hyppää sisältöön

Milla Ristikangas tähtää ammattikorkeakouluun – todistusvalinnan sekavuus hämmentää: "Miksi koulujen väliset erot ovat näin suuria?"

Ammattikorkeakouluihin valitaan ensi vuonna yli puolet uusista opiskelijoista todistuksen perusteella.

Milla Ristikangas jännittää syksyn valintakokeen tuloksia lomamatkalla Wienissä. Hän valmistui viime vuonna kuva-artesaaniksi, mutta haluaisi jatkaa opiskelua ammattikorkeakoulussa. Kuva: Milla Ristikankaan kotialbumi

Kuva-artesaani Milla Ristikangas elää jännittäviä aikoja. Hän haluaisi aloittaa visuaalisen markkinoinnin opinnot Porvoossa tammikuussa. Hän voi kuitenkin joutua odottamaan tietoa marraskuun lopulle asti.

Hän ei aio luovuttaa vaikka paikka Haaga-Helia-ammattikorkeakoulusta ei syksyn haussa irtoaisi. Keväällä on edessä uusi haku Ristikankaan unelma-alalle.

Silloin korkeakoulujen todistusvalinta laajenee ja hän voi hakea valintakokeen lisäksi myös ammatillisella todistuksella.

On hämmentävää, miten suuri prosenttiosuus pääsee todistusvalinnalla sisään.

Milla Ristikangas

Ammattikorkeakoulujen ensi vuoden todistusvalinnan hakukohteet julkaistiin lokakuun lopussa. Oppilaitoksittain kootut taulukot hakukohteista (siirryt toiseen palveluun) ovat Ristikankaan mielestä hämmentävää luettavaa.

– On hämmentävää, miten suuri prosenttiosuus pääsee todistusvalinnalla sisään. Miten voi olla näin erilaisia prosentteja? Miksi koulujen väliset erot ovat näin suuria?

Ensi vuodesta lähtien yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin valitaan yli puolet uusista opiskelijoista todistusarvosanoilla. Etenkin ammattikorkeakouluille muutos on suuri.

Kuva: Lasse Isokangas / Yle

Näin eri ammattikorkeakoulut ovat määritelleet todistusvalinnan kiintiöt vuodelle 2020:

Kuva: Lasse Isokangas / Yle

Ammattikorkeakoulut, jotka ovat valinneet vain yhden kiintiön kaikkiin koulutuksiin, ovat pääosin pieniä.

Näissä ammattikorkeakouluissa todistusvalintakiintöstä poiketaan vain yhdessä tai kahdessa hakukohteessa. LAB-ammattikorkeakoulu syntyy vuoden alussa kun Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulut yhdistyvät.

Kaksi todistusvalintakiintiötä valinneissa ammattikorkeakouluissa korkeampi kiintiö on käytössä suurimmassa osassa hakukohteita lukuunottamatta Noviaa.

Monet useampia todistusvalintakiintiöitä käyttävistä ammattikorkeakouluista ovat suuria ja niissä on paljon eri alojen koulutusta.

Haitari yksittäisissä hakukohteissa vielä suurempi

Yksittäisistä hakukohteista todistusvalinnan osuus on suurin Metropolia Ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan insinööriopinnoissa. Peräti 90 prosenttia uusista opiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen tai ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella.

Insinöörikoulutukseen valitaan papereilla useammassakin ammattikorkeakoulussa 70–80 prosenttia aloittajista. Osassa ammattikorkeakouluja luku on kuitenkin joissakin hakukohteissa vain 20 tai 30 prosenttia.

Suurta vaihtelua on monien muidenkin alojen sisällä. Esimerkiksi tradenomikoulutukseen valitaan todistuksella hakukohteesta riippuen 30–80, sairaanhoitajakoulutukseen 33–77 ja terveydenhoitajakoulutukseen 30–70 prosenttia uusista opiskelijoista.

Kiintiöt otetaan käyttöön kevään toisessa haussa.

Todistusvalinnassa käytettävät pistetysmallit löytyvät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Ammattikorkeakouluilla valta päättää itsenäisesti

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Rimpioja myöntää, että lopputulos on “kohtalaisen kirjava”.

– Todistusvalinnan kriteerit ovat kuitenkin samat kaikille. Siinä mielessä kokonaisuus on selkeämpi. Mutta hakukohteittain ja ammattikorkeakouluittain todistusvalinnan kiintiöissä on isoja eroja.

Rimpiojan mukaan todistusvalintakiintiöistä keskusteltiin ohjausryhmässä.

– Mitään viisasten kiveä ei kuitenkaan löydetty. Ammattikorkeakouluilla on vapaat kädet toimia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Yhtenäisemmät toimintatavat olisivat hakijaystävällisempiä.

Tapio Rimpioja

Rimpiojan mukaan yksittäisten hakukohteiden osalta ei voida antaa valtakunnallisia suosituksia, koska tilastotietoja niiden pohjaksi ei ole. Hän uskoo siihen, että päätökset kiintiöistä ovat perusteltuja.

– Luotamme tutkinto-ohjelmien asiantuntijoihin. Kunnioitamme muissakin asioissa heidän asiantuntemustaan, mutta totta kai yhtenäisemmät toimintatavat olisivat hakijaystävälliisempiä.

Rimpioja kertoo, että uudistuksen vaikutuksia seurataan tarkkaan.

– Luulen, että jossakin vaiheessa kokonaisuus muuttuu hakijan kannalta hieman selkeämpään suuntaan.

Metropoliassa tilannetta pidetään hyvänä

Suomen suurimman ammattikorkeakoulun Metropolian oppimisjohtaja Tapani Martti ei pidä lopputulosta oman oppilaitoksensa osalta huonona.

– Tämä on tässä vaiheessa oikein hyvä tilanne.

Martin mukaan kaikkiin Metropolian hakukohteiden todistusvalintaprosentteihin on harkitut perusteet. Hän pitää valittua linjaa myös suhteellisen johdonmukaisena.

– On saatu aikaan järjestelmä, jossa ainakin osa hakijoista pääsee selkeämmillä menettelyillä ja helpommin opiskelemaan.

Martin mielestä prosenttiosuuksien perusteella ei kannata taktikoida hakemisessa. Hän sanoo, että kannattaa hakea sinne, mikä kiinnostaa ja mikä tuntuu oikealta alalta.

Aina on epävarmuutta siitä, mitä hakijat tekevät. Tämä täytyy vain hyväksyä.

Tapani Martti

– Jos ajattelee hakijan kannalta optimaalista ja helppoa tilannetta, jossa kaiken tietäisi etukäteen, se on mahdotonta. Aina on epävarmuutta siitä, mitä hakijat tekevät. Tämä täytyy vain hyväksyä.

Hän muistuttaa, että jos todistusarvosanat eivät riitä opiskelupaikan saamiseen, voi osallistua valintakokeeseen.

Osa opiskelijavalintamuutosta on ammattikorkeakoulujen yhteinen sähköinen valintakoe, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa loka-marraskuun vaihteessa.

Amisten paikkakiintiöt ovat pienempiä

Milla Ristikangas ihmettelee myös sitä, että ylioppilaille on paljon enemmän todistuskiintiöpaikkoja kuin ammatillisen perustutkinnon suorittaneille.

– Amiksetkin haluavat jatkaa opintoja tai vaihtaa alaa. Heillä pitäisi olla tasapuoliset mahdollisuudet päästä sisään todistuksella.

Yksi esimerkki on Haaga-Helian myynnin ja visuaalisen markkinoinnin tradenomikoulutus, joka on Ristikankaan ykköstoive. Siihen valitaan todistuksen perusteella 12 ylioppilasta ja 2 ammatillisen perustutkinnon suorittanutta.

Haaga-Helian lisäksi monissa muissakin oppilaitoksissa on ylioppilaille korvamerkitty huomattavasti enemmän todistusvalintakiintiön paikkoja.

Amiksetkin haluavat jatkaa opintoja tai vaihtaa alaa.

Milla Ristikangas

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun linjaus varata yhtä suuret aloituspaikkamäärät ylioppilaille ja amiksille todistusvalinnassa saa Ristikankaalta kiitosta.

Tasan tai lähes tasan kiintiöt ovat jakaneet myös Diakonia-, Centria- ja Karelia-ammattikorkeakoulut sekä Lapin ja Kajaanin ammattikorkeakoulut.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelupäällikkö Leena Kurki-Pölönen sanoo, että paikkoja on haluttu varata tasapuolisesti.

– Meillä on ollut aina aika paljon ammatillisella tutkinnolla sisään tulleita.

Vähimmäispisteet ja kynnysehdot osalla käytössä

Monista muista ammattikorkeakouluista poiketen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK on asettanut todistusvalinnassa kaikille hakukohteille vähimmäispisteet ja osalle myös kynnysehtoja.

Myös kuusi muuta ammattikorkeakoulua käyttää vähimmäispisteitä tai kynnysehtoja apuna todistusvalinnassa vaihtelevin tavoin.

– Tottakai haluamme mahdollisimman hyviä opiskelijoita. Mutta jos vertaa vähimmäispisterajoja todistusten maksimipisteisiin, eivät ne kovin korkealla ole, sanoo Kurki-Pölönen.

Kynnysehtoja käytetään muun muassa teknisellä alalla, jossa ylioppilaille on arvosanavaatimuksena vähintään pitkän matematiikan A tai lyhyen matematiikan C.

Jos vertaa vähimmäispisterajoja todistusten maksimipisteisiin, eivät ne kovin korkealla ole.

Leena Kurki-Pölönen

Kurki-Pölösen mukaan tietyn osaamistason vaatimisesta on etua opiskelijalle ja oppilaitokselle kun opetuksessa voidaan heti keskittyä uuden oppimiseen.

– Jos ei ole matematiikkaa opiskellut, on vaikea pysyä tekniikan matematiikassa mukana.

Hänen mielestään valintatavat ovat ensi keväänä selkeämpiä kuin aiemmin.

– Tämä menee hakijalle parempaan suuntaan. Ennen oli vielä enemmän vaihtelua ja monia jonoja.

Kurki-Pölönen muistuttaa, että todistusvalinnan ja valintakokeen lisäksi ammattikorkeakouluihin on myös monia muita reittejä.

Työpaikat vaativat korkeakouluopintoja

Milla Ristikangas ei suhtaudu hakemiseen ryppyotsaisesti. Häntä kuitenkin harmittaa, että Suomessa on niin vaikea päästä opiskelemaan korkeakouluun. Isosisko lähti tämän vuoksi ulkomaille.

Ristikangas on huomannut, että monissa kiinnostavissa työpaikoissa vaatimuksena on korkeakouluopinnot.

– Täytyy niitä sitten yrittää hankkia. Mutta jos en nyt pääse, katselen kevään haussa vielä lisää muitakin kohteita. Visuaalisen markkinoinnin lisäksi myös journalismi kiinnostaa.

Visuaalisen markkinoinnin lisäksi myös journalismi kiinnostaa.

Milla Ristikangas

Ristikangas on valmis pieneen taktikointiin muiden kuin ykköstoiveen osalta. Jos jollekin pienemmälle paikkakunnalle näyttää olevan paremmat mahdollisuudet päästä opiskelemaan, hän on valmis lähtemään.

Tiedot syksyn valinnoista tulevat viimeistään 29. marraskuuta.

Sitä ennen Ristikangas ehtii vielä monta kertaa käydä sydän pamppaillen Opintopolku.fi (siirryt toiseen palveluun) -sivustolla tarkistamassa, aukeavatko ovet Haaga-Heliaan. Jos näin onnellisesti käy, on edessä muutto Joutsasta Porvooseen.

Lue myös:

Järjestäjät tyytyväisiä: ammattikorkeakouluun haetaan jatkossakin rasti ruutuun -pääsykokeella – hoitoalalle tulossa tunneälyä mittaava koe

Hakijat kuvailevat ammattikorkeakoulujen uutta valintakoetta kattavaksi, mutta osin sekavaksi – “Eettinen osio oli mielestäni epäonnistunut

Haku ammattikorkeakouluihin mullistuu täysin – 5 tärkeää faktaa tänään käynnistyvistä pääsykokeista: matematiikan taitoja painotetaan

Katso, mihin koulutuksiin ammattikorkeakouluissa on vaikeinta päästä – Sanna Rauta sai unelmiensa opiskelupaikan ja kertoo nyt, millainen asenne häntä auttoi

Todistuksen merkitys yhä tärkeämpi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa – "On hyvä, että ylioppilastodistuksesta on jotain hyötyä"