Ahmon koululle ehdotetaan kokonaan uutta koulua

Koululle halutaan terveet tilat. ensimmäinen vaihe voi valmistua vuonna 2022.

Siilinjärvi
Väistötilarakennuksia Siilinjärven Ahmon koulun pihalla
Väistötiloina käytettäviä viipalerakennuksia Ahmon koululla. Arkistokuva.Antti Karhunen / Yle

Siilinjärvi aikoo rakentaa huonokuntoisen ja sisäilmaongelmaisen Ahmon koulukeskuksen kokonaan uusiksi.

Vaihtoehtoon on päädytty, jotta uudet tilat olisivat mahdollisimman terveelliset. Uuden koulun tavoitehinta on 27 miljoonaa euroa ja urakan kokonaislaajuus 10 000 neliömetriä.

Tarveselvityksessä on katsottu, että uusien tilojen ylläpitokustannukset ovat pienemmät kuin remontoitujen tilojen. Lisäksi remontti- ja uudisrakennusvaihtoehtojen hintaero on melko pieni. Rahoitusmalliksi esitetään leasing-rahoitusta.

Ahmolla koululaiset ja lukiolaiset ovat jo nykyisinkin pääosin väistötiloissa viipalerakennuksissa ja vuodenvaihteessa käyttöön otetaan vielä yksi uusi viipale.

Hanke on tarkoitus toteuttaa kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan vuonna 2021 ja se valmistuisi vuonna 2022.

Toinen vaihe alkaisi vuonna 2024 ja uusi koulukeskus olisi kokonaisuudessaan valmis vuonna 2025. Ahmon vanhalle kansakoulurakennukselle eli niin sanotulle bunkkerille aiotaan hakea purkulupaa.

Uuden koulukeskuksen tilat on mitoitettu 750 oppilaalle, vaikka Ahmon koulukeskuksen tiloissa on noin 850 oppilasta ja opiskelijaa. Määrä ei ole putoamassa radikaalisti lähivuosina, joten väistötiloja tarvittaneen uuden keskuksen valmistumisen jälkeenkin. Kunta kuitenkin ennakoi, että oppilas- ja opiskelijamäärä pienenee 2030-luvulla heikon syntyvyyden vuoksi.

Sivistyslautakunta käsittelee Ahmon kouluhankkeen linjauksia tiistaina, jonka jälkeen asia etenee vielä kunnanhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi.