Hämeenlinnan kaupungin sijoitussalkut ovat olleet hyvissä käsissä – pääomien tuotto 10,5 % vuonna 2019

Vuoden 2019 Hämeenlinnan alijäämäkin on uusimman ennusteen mukaan jäämässä hieman aiemmin arvioutua pienemmäksi.

Sijoitussalkku
Sadan euron seteleitä
Hämeenlinnan sijoitussalkut ovat edenneet, kasvaneet ja purjehtineet hyvissä tuulissa 2019.Jyrki Lyytikkä / Yle

Hämeenlinnan kaupungin sijoitustoiminta tuottaa hyvin. Tammi-lokakuun aikana vuonna 2019 Hämeenlinnan kaupungin sijoitusten, eli pääomasalkkujen tuotto on ollut 10,5 prosenttia.

Hämeenlinnan kaupungilla on varsin suuri sijoitusomaisuus. Sen ydin muodostuu 2000-luvun alussa silloin Vattenfallille myydystä Hämeenlinnan Energiasta.

Vuoden 2019 aikana kaupungin pääomasijoitusten arvo on noussut lähes 112 miljoonaan euroon. Vuoden 2018 lopusta sijoitusten arvo on kasvanut yli 10 miljoonaa euroa, jolloin se oli vajaat 100 miljoonaa euroa. Hämeenlinnan kaupunki on sitoutunut siihen, että sijoitettuja pääomia ei käytetä käyttömenoihin.

Hämeenlinnan uusimman talousennusteen 31.10.2019 mukaan vuoden 2019 budjetin alijäämä on jäämässä hieman alkusyksystä arvioitua pienemmäksi, runsaaseen 21 miljoonaa euroon.

Syyskuussa 2019 alijäämä arvioitiin kohoavan noin 22,5 miljoonaan euroon.

Lainakanta runsaat 200 miljoonaa euroa

Hämeenlinnan kaupungin korkokulut ovat jäämässä lokakuun ennusteen mukaan vuonna 2019 hieman ennustettua pienemmiksi, noin vajaaseen 5,9 miljoonaan euroon. Vuonna 2018 korkomenot olivat vajaat 6,2 miljonaa euroa.

Pitkäaikaisten lainojen määrä Hämeenlinnan kaupungilla oli vuoden 2018 lopussa 194,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 budjetissa nettolainanottoa on lupa kasvattaa 17,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 aikana kaupunki on maksanut aiempia lainoja pois 37,8 miljoonan arvosta uusimalla ja vaihtamalla niitä uusiin lainoihin.

Viime vuosina kunnat ovat saaneet pitkäaikaista lainaa usein nolla-korolla tai nollan hieman ylittävällä tai toisinaan jopa miinus-merkkisellä korolla.