Uhanalaisen koltansaamen kielen pääaineopinnot alkavat Oulun yliopistossa – "Nostaa pienen koltansaamen kielen statusta "

Aiemmin koltansaamesta on voinut suorittaa yliopistossa vain perus- ja aineopinnot.

koltansaame
Yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden tohtori, Giellagas-instituutin johtaja Anni-Siiri Länsman
Oulun yliopiston Giellagas-instituutin johtaja Anni-Siiri Länsman iloitsee koltansaamen pääaineopintojen alkamisesta. Vesa Toppari / Yle

Ensimmäistä kertaa koltansaamen kielen historiassa sitä on ensi syksystä alkaen mahdollista opiskella yliopiston pääaineopintoina.

Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa on tähän mennessä voinut suorittaa vain koltansaamen kielen perus- ja aineopinnot. Giellagas-instituutin johtaja Anni-Siiri Länsman iloitsee, kun ensi syksynä yliopisto voi ottaa vastaan jo ensimmäiset koltansaamen pääaineopiskelijat.

Opintojen edetessä uhanalaiselle koltansaamen kielelle saadaan uusia työntekijöitä. Kielityöntekijöille on ollut pulaa niin oppimateriaalitoimistoissa kuin kouluissakin.

– Nyt kun vihdoin saimme tämän päätöksen tehtyä, pääsemme kouluttamaan uusia koltansaamen työntekijöitä. Tarve on niin opettajille, toimittajille kuin kielityöntekijöillekin, kertoo Länsman.

Kaikkia Suomessa puhuttuja saamen kieliä voi nyt opiskella yliopistossa

Oulussa sijaitseva Giellagas-instituutti on tarjonnut jo pitkään saamen kielten ja kulttuurin opintoja. Pohjoissaamea on voinut opiskella Oulussa jo 80-luvulta lähtien. Toista erityisen uhanalaista saamen kieltä, inarinsaamea on voinut opiskella vuodesta 2011 alkaen.

Pääaineopinnot tarkoittavat sitä, että koltansaamen kielellä on mahdollisuus suorittaa sekä kandidaatin, maisterin että tohtorin tutkinnot.

Länsmanin mielestä tämä on suuri askel eteenpäin kielenelvytystyössä.

– Yliopistotasolla opiskelu nostaa myös koltansaamen kielen statusta yhteiskunnassamme, sanoo Länsman.

Haku ensi kevään yhteishaussa – seuraava haku vasta vuonna 2022

Giellagas-intituutissa odotetaan vielä lisärahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lisärahoituksella instituuttiin avattaisiin vakinainen koltansaamen kielen opettajan virka. Tällä hetkellä yliopistolla on vain määräaikainen koltansaamen kielen opettaja.

Tuleviin koltansaamen pääaineopintoihin voi hakea jo kevään 2020 yhteishaussa (siirryt toiseen palveluun). Seuraavan kerran koltansaamen kielen pääaineopintoihin voi hakeutua vasta vuonna 2022.

Koltansaamen pääaineopintoihin voi hakeutua, mikäli on suorittanut ylioppilastutkinnon tai vuoden mittaisen, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen järjestämän koltansaamen kielen ja kulttuurin linjan.

Valintaprosessi pitää sisällään koltansaamenkielisen kirjallisen testin sekä haastattelun.