Tilastokeskus: Kiky pidensi lähinnä naisten työaikoja

Tiedot perustuvat ihmisten itsensä antamaan ilmoitukseen työajasta.

kilpailukyky
Sairaanhoitaja käytävällä
Kikyn vaikutus näkyy erityisesti sote-aloilla, jotka ovat naisvaltaisia.Jari Kovalainen / Yle

Kilpailukykysopimus pidensi naisten säännöllistä työaikaa noin puolella tunnilla, muttei vaikuttanut juurikaan miehiin, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yliaktuaari Pertti Taskinen blogissaan Tieto & Trendit -sivustolla (siirryt toiseen palveluun).

Naisten säännöllinen viikkotyöaika kasvoi lähes puolella tunnilla vuosien 2016 ja 2017 välillä, kun taas miesten kohdalla ei ole nähtävissä merkittävää muutosta.

Toimialoittain työaika kasvoi vuonna 2017 erityisesti koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen aloilla, joista varsinkin viimeksi mainittu on naisvaltainen. Myös julkisessa hallinnossa viikkotyöaika nousi.

Teollisuudessa, rakentamisessa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa muutos on ollut pieni.

Säännöllinen viikkotyöaika päätyössä eräillä toimialoilla 2015-2018, luvut tunteja

2015

2016

2017

2018

Teollisuus

39,8

39,8

39,9

39,9

Rakentaminen

40,7

40,9

41,0

40,9

Tukku- ja vähittäiskauppa

38,9

39,0

39,1

39,0

Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus

38,3

38,3

38,5

38,7

Koulutus

37,2

37,3

37,6

37,8

Terveys- ja sosiaalipalvelut

38,2

38,2

38,7

38,9

Tiedot perustuvat ihmisten itsensä antamaan ilmoitukseen työajasta työvoimatutkimuksessa. Tiedot koskevat 15–74-vuotiaita, Suomessa vakituisesti asuvaa väestöä ja päätyötä.

Kiky-sopimus on kesällä 2016 solmittu työehtosopimus, jonka avulla pyrittiin parantamaan Suomen talouden kilpailukykyä ja työllisyyttä. Se sisälsi muun muassa palkkatason jäädyttämistä, työajan pidentämistä, lomarahojen leikkauksia ja työnantajamaksujen vähentämistä. Sopimuksella oli tarkoitus pidentää työaikaa tunnilla, mutta vaikutus kutistui lopulta puoleen tuntiin.

Lue lisää:

Insinööriliiton arvio: Kiky-tunnit on voitu teettää perusteetta kymmenillä tuhansilla toimihenkilöillä – Työnantajat: "Jäitä hattuun"

Työoikeuden professori: Kuka tahansa on voinut solmia yksilöllisen työsopimuksen, jossa työaika on kiky-sopimusta lyhyempi

Syksyn palkkaneuvottelujen avainkysymys: Kuka avaa kiky-tuntien umpisolmun?