Tampereen vanha tavara-asema siirretään sittenkin: urakkasopimus Ratapihankadun tavara-aseman siirrosta ja Morkun purkamisesta sovittu

Ympäristöministeriö hylkäsi Morkun rakennussuojeluesityksen maaliskuussa, ja päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Tampere
Tavara-asema
Vanhan tavara-aseman siirrosta ja rautatieläisten talon Morkun purkamisesta on tehty 2,7 miljoonan euron urakkasopimus.Antti Eintola / Yle

Tampereen keskustassa Ratapihankadun varressa sijaitsevan vanhan tavara-aseman siirrosta on tehty urakkasopimus.

Tampereen kaupunki ja Kreate Oy solmivat urakkasopimuksen tavara-aseman siirrosta 18. marraskuuta. Tammelan kupeessa sijaitseva tavara-asema aiotaan siirtää Ratapihankadun vastakkaiselle puolelle tontille, jolla sijaitsee vielä vanha seurantalo Morkku.

Urakkasopimukseen kuuluu Morkun purkaminen tavara-aseman tieltä.

Seurantalo voidaan purkaa vasta sitten, kun sen rakennussuojelun hylkäämispäätöstä koskeva valitus on ratkaistu lainvoimaisesti. Ympäristöministeriö hylkäsi Morkun rakennussuojeluesityksen maaliskuussa, ja päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Urakkasopimuksen mukaan Kreate Oy purkaa Morkun sekä siirtää ja vahvistaa tavara-aseman. Tavara-aseman sisältä puretaan kevyet rakenteet, joita ei ole suojeltu ja poistetaan mahdolliset haitta-aineet.

Antti Eintola / Yle
Vasemmalla näkyvän vanhan seurantalo Morkun purkamisesta tai säilyttämisestä on puhuttu pitkään.

Tavara-aseman uudelle rakennuspaikalle rakennetaan perustukset Morkun purkamisen jälkeen. Siirrossa tavara-asema nostetaan paikaltaan noin 1,4 metrin verran ja siirretään sitä varten tehtyä siirtorataa pitkin uudelle paikalleen. Urakkaan kuuluu vielä siirtoradan ja vanhojen perustusten purku sekä alueen viimeistely. Urakkaan ei kuulu tavara-asemarakennuksen parantaminen.

Kaupungin suunnitelmiin kuuluu kiertotien teettäminen siirtourakan ajaksi sekä alueen liikenneväylien rakentaminen. Ratapihankatu oikaistaan kulkemaan radan vartta tulevan Morkun aukion kohdalta, ja Rongankadun kevyen liikenteen alikulun itäpuolen väylä loivennetaan.

Ratapihankatu ylittää väylän radan viereen rakennettavaa siltaa pitkin.

Tarkempi rakentamisaikataulu täsmentyy vasta, kun Morkun purkamisesta on päätetty.

2,7 miljoonan euron sopimus

Tavara-aseman siirtourakka on ollut monivaiheinen. Urakkakilpailu järjestettiin jo vuonna 2016. Silloisen urakkakilpailun voitti Lemminkäinen Infra Oy 2,63 miljoonan euron tarjoushinnalla. Projekti laitettiin jäähylle, koska tarjoushinta ylitti talousarviossa varatun 1,6 miljoonan euron määrärahan.

Vuoden 2019 talousarvioon tavara-aseman siirrolle varattiin 3,2 miljoonaa euroa. Rahoituksen varmistuttua käynnistetiin hankintamenettely uudelleen, ja urakoitsijaksi valikoitui Kreate Oy 2,68 miljoonan euron tarjoushinnalla.

Lue lisää:

Yhdistys jatkaa Morkun puolustamista uudella valituksella – apulaispormestari pitää kiusantekona

Rautatieläistalo Morkun purkaminen on toistaiseksi kielletty