Kymsote aikoo vähentää satoja vanhusten hoivapaikkoja – katso tästä, miten palvelut muuttuisivat

Kymenlaaksossa aiotaan sulkea useita hoivakoteja ensi vuoden loppuun mennessä.

vanhustenhoito
Lähihoitaja pitelee potilaan käsistä.
Kymsote haluaa tukea ikääntyvien kotona asumista. Arkistokuva.Anni Reenpää / Lehtikuva

Kymenlaaksossa on tulossa isoja muutoksia vanhusten hoitoon.

Sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Kymsote aikoo sulkea useita hoivakoteja sekä vähentää asumispalvelupaikkoja.

Lyhytaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta vähennettäisiin vuosien 2019–2020 aikana noin 75 paikkaa. Tehostetusta palveluasumisesta vähennettäisiin 121 kaupungin oman tuotannon paikkaa sekä 150 ostopalvelupaikkaa vuosina 2019–2020.

Tarkoituksena on lakkauttaa Kellokallion palvelukeskuksen Mäntyläkoti, Saviniemen hoivaosaston Ulappa-yksikkö sekä Hildankoti Haminassa, Vaskirinne, Sippolakoti ja lyhytaikaista palveluasumista tarjoava Apila-yksikkö Kouvolassa sekä lyhytaikayksikkö Kotva Kotkassa.

Tavalliseen palveluasumiseen puolestaan lisättäisiin Kymenlaaksossa 41 paikkaa.

Palveluita kotiin

Kotihoidon toimintaa puolestaan tehostettaisiin vastaamaan palvelun kysyntää ja kansallisen tavoitteen saavuttamista. Tarkoituksena olisi, että vähintään 92 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuisi kotona.

Säännöllisen kotihoidon ja palveluasumisen asukkaiden päivystyskäyntejä aiotaan vähentää kotisairaalan uuden toimintamallin avulla. Jatkossa kotisairaalan sairaanhoitaja menee tekemään hoidon tarpeen arvion asiakkaan luokse, jolloin vanhuksen ei tarvitse lähteä suoraan päivystykseen.

Tarkoituksena on, että kotisairaala tukee jatkossa kotihoitoa sairaalatason hoitoa vaativissa tilanteissa, kuten suonensisäisen lääkityksen antamisessa ja kotona järjestettävässä saattohoidossa.

Uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden alussa aluksi Etelä-Kymenlaakson palvelukodeissa ja keväällä Pohjois-Kymenlaaksossa. Syksyllä hoitajat alkavat tehdä arviointikäyntejä myös kotihoidossa.

Hamina

Haminassa Kymsoten tehostetun palveluasumisen paikkoja vähennettäisiin vuoden 2020 loppuun mennessä 26 paikkaa. Yhteensä omasta tuotannosta asumispaikkoja vähenisi 53 kappaletta.

Hildankodista vähennettäisiin seitsemän tavallisen palveluasumisen paikkaa 31.1.2020 mennessä. Kellokallion palvelukeskuksen Mäntyläkodin lakkautuksen myötä puolestaan vähennettäisiin 16 paikkaa 31.8.2020 mennessä.

Tarkoituksena on selvittää, onko Mäntyläkotia mahdollista peruskorjata kevyemmän asumisen tarpeeseen tai löytyykö tilalle jokin muu käyttötarkoitus.

Saviniemen hoivaosaston Ulappa-yksikkö lakkautettaisiin asteittain kokonaan. 30.6.2020 mennessä yksiköstä vähennettäisiin 19 paikkaa. Summankodin palvelua aiotaan keventää. Vuoden 2020 loppuun mennessä yksiköstä vähennettäisiin 11 asumispalvelupaikkaa.

Lisäksi tehostetusta palveluasumisesta vähennettäisiin viisi ostopalvelupaikkaa 30.4.2020 mennessä.

Kymsoten toimeenpanosuunnitelman mukaan on todennäköistä, että Haminan ostopalvelupaikkoja tullaan vähentämään suunniteltua enemmän, jotta säästö- ja peittävyystavoitteet toteutuvat.

Kouvola

Kouvolassa kaupungin tuottamia tehostetun palveluasumisen paikkoja vähennettäisiin 95 kappaletta ensi vuoden loppuun mennessä. Yksityiseltä puolelta paikkoja on tarkoitus vähentää 30 kappaletta.

Vaskirinteen toiminta lopetettaisiin asteittain 30.4.2020 mennessä. Jaalan palvelukeskuksesta vähennettäisiin 12 laitospaikkaa. Vähentämisen myötä vapautuvaa tilaa tarkasteltaisiin erityisryhmien asumispalveluiden kehittämisessä.

Sippolakodin toiminta lopetettaisiin asteittain ensi vuoden loppuun mennessä. Lauttarannasta vähennettäisiin 12 paikkaa.

Ruusulan palvelukeskuksen toimintaa suunnitellaan muutettavaksi tehostetusta palveluasumisesta kevyemmäksi palveluasumiseksi. Summankodin tehostetun palveluasumisesta vähennettäisiin 10 pitkäaikaispaikkaa ja yksi lyhytaikaispaikka. Tilat muutettaisiin kevyemmän asumisen tarpeeseen.

Kotka

Kotkassa kaupungin omia tehostetun palveluasumisen paikkoja ei vähennettäisi. Yksityisiltä ostettavia tehostetun palveluasumisen paikkoja sen sijaan vähennettäisiin asteittain yhteensä 85 kappaletta ensi vuoden loppuun mennessä.

Kotva-yksikön sulkemisen myötä Kotkasta vähenisi seitsemän lyhytaikaispaikkaa 31.10.2020 mennessä. Lisäksi tarkoituksena on selvitää, voitaisiinko Kotkansaaren Citykoti muuttaa kokonaan kevyemmän asumisen yksiköksi.

Miehikkälä ja Virolahti

Miehikkälässä hyvinvointikeskus Kunilasta vähennettäisiin yhdeksän lyhytaikaispaikkaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Vähentämisen myötä pitkäaikaisasukkaille voidaan järjestää nykyvaatimusten mukaiset yhden hengen huoneet.

Virolahden asumispalveluihin ei ole suunnitteilla muutoksia.

Pyhtää

Pyhtäällä asumispalvelut ulkoistettaisiin kokonaisuudessaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kymsoten hallitus käsittelee vanhusten hoitoon liittyviä muutoksia kokouksessaan perjantaina 22.11. Sen jälkeen asia etenee Kymsoten valtuuston käsittelyyn 29.11.

Voit keskustella aiheesta artikkelin lopussa klo 22 saakka.