Hyppää sisältöön

Ilmastoteko vai imagotemppu? Matkailukeskus Vuokatti on mukana, kun metsästä tulee taas suo

Sotkamossa ennallistettavaksi valittu alue sitoo vuodessa hiilidioksidia 180 000 kiloa, joka vastaa keskimäärin 80 henkilöauton vuosittaista hiilidioksidipäästöä.

Metsäalueen ennallistaminen suoksi kestää ainakin 10 vuotta. Kuva: Tornator Oyj

Vuokatin matkailualue ja metsäyhtiö Tornator ennallistavat yhteistyössä 55 hehtaarin metsäalueen suoksi noin 30 kilometrin päästä Vuokatista Laakajärven suunnalla.

Tornator on Kainuussa merkittävä metsänomistaja, jolla on käynnissä useita soiden ennallistamisprojekteja. Nyt yritys tekee ensimmäistä kertaa yhteistyötä matkailualueen kanssa. Työ alkaa tulevana talvena.

Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Niemisen mielestä metsätalous voi tehdä yhteistyötä matkailun kanssa aivan kuten muidenkin yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Kestävään metsätalouteen kuuluu hänen mukaansa laaja kirjo metsänkäsittelytapoja, joista ennallistaminen on yksi esimerkki.

– Julkisuudessa maalataan helposti aivan liian yksipuolinen kuva, jossa ääripäät korostuvat. Ollaan joko–tai eli kaikki avohakkuut ovat pahasta tai kaikki pitää suojella, kertoo Nieminen.

Suolajistot, riistalinnut ja vesistöt hyötyvät

Sotkamossa ennallistaminen tapahtuu ojien tukkimisella ja vedenpinnan nostamisella, jolloin olosuhteet muuttuvat suoeliöstölle sopivammaksi.

Niemisen mukaan ojitetun suon ennallistaminen lopettaa hiilen karkaamisen ilmaan ja palauttaa hiilensidonnan turpeeseen. Ennallistettaessa veden pinta nousee, jolloin turvekerroksen kuivuminen ja hajoaminen loppuvat.

– Ennallistamisen kustannukset ovat hyvin maltilliset hyötyihin verrattuna, sanoo Nieminen.

Ensisijaisena hyötyjänä ennallistamisissa ovat suolajisto ja vesistöt. Nopein merkki kehityksestä ovat kuitenkin riistalintujen kuten riekkojen ja teerien palautuminen alueelle.

– Suon ennallistaminen on pitkä prosessi, tähän menee vähintään 10 vuotta, laskee Henrik Nieminen.

"Tämä on vihreiden arvojen esille nostamista"

Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen pitää kotimaan matkailua ympäristötekona. Samalla hän myöntää, että kaikki matkailu jättää hiilijalanjäljen.

– Kannamme näin oman vastuun matkailun muodostamasta hiilijalanjäljestä.

Kilpeläinen laskee, että ennallistettavaksi valittu alue sitoo vuodessa hiilidioksidia 180 000 kiloa, joka vastaa keskimäärin 80 henkilöauton vuosittaista hiilidioksidipäästöä.

– Tämä on vihreiden arvojen esille nostamista.

Sotkamon kunnanjohtaja ja Vuokatin Matkailukeskuksen hallituksen puheenjohtaja Mika Kilpeläinen sanoo, että luonto on yksi suomalaisen matkailun suurimmista valttikorteista, joten sen monimuotoisuutta täytyy vaalia hillitsemällä ilmastonmuutosta.

– Haluamme toimia kestävästi ja synnyttää alueellemme merkittävän hiilinielun.

Helsingin yliopiston tutkija Paavo Ojasen mukaan suo on metsää tehokkaampi hiilivarasto, mutta ei hiilinielu. Hiilinieluna kasvava puusto on Ojasen mukaan tehokkaampi kuin hitaasti kertyvä turve. Senkin takia metsää kasvavan suon muuttamisella takaisin luonnontilaisen kaltaiseksi suoksi on vaikea saada nopeasti kasvatettua hiilinielua.

Suoluontoa on aiemmin ennallistettu muun muassa Pohjois-Karjalassa.

Ensin lämmittää, sitten viilentää

Sotkamossa sijaitseva 55 hehtaarin metsäalue on karu suo, joka ei Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Niemisen mukaan sovellu metsätalouteen vaan ennallistettavaksi. Tutkija Paavo Ojanenkokee, että karunkin suon ennallistaminen turvaa parhaiten turpeen hiilivaraston säilymisen.

Se on Ojasen mukaan hyvä pitkän aikavälin ilmastonsuojelukeino.

– On mahdollista, että tuon suurusluokan hiilinieluun karulla luonnontilaisella suolla kertyy turpeeseen 180 000 kiloa hiilidioksidia vuodessa, sanoo Ojanen.

Karun metsäojitetun suon ennallistamista puoltaa myös luonnonsuojelu. Soiden kasvit ja eläimet pärjäävät parhaiten märällä suolla. Myös kanalinnut viihtyvät avoimella suolla.

Ojanen summaa, että karun metsäojitetun suon ennallistamisella on alkuvuosina ilmastoa lämmittävä vaikutus, mutta vuosikymmenien tai -satojen mittaan vähitellen viilentävä vaikutus.

Lähivuosien lämmittävä vaikutus kuitenkin tarkoittaa sitä, ettei ennallistamalla voi nopeasti kompensoida muualla tapahtuvia päästöjä.

Korjaus 25.11.2019 klo 13:56: Ennallistettava alue sitoo 180 000 kg hiilidioksidia, ei 18 000 kg hiiltä, niin kuin jutussa aiemmin luki.