1. yle.fi
  2. Uutiset

Kokoomuksen varjobudjetti: Miljardin tuloveronalennus, työttömyysputkesta luopuminen ja tuhat uutta opettajaa – budjetin keskiössä työllisyys

Kokoomuksen mukaan puolue ottaisi 1,5 miljardia euroa vähemmän velkaa ensi vuonna kuin Rinteen hallitus.

Kansallinen Kokoomus
Kansanedustajat Ben Zyskowicz , Petteri Orpo ja Kalle Jokinen  täysistunnossa 11.9.2019
Kokoomus esitteli tiistaina varjobudjettiaan eduskunnassa.Pekka Tynell / YLE

Kokoomus on tänään julkaissut varjobudjettinsa, jonka keskiöön on nostettu työllisyyden nostaminen 60 000 lisätyöllisellä.

Puolueen tavoite on sama kuin Antti Rinteen (sd.) hallituksella, mutta kokoomuksen mukaan heillä on olemassa konkreettiset keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Varjobudjettinsa mukaan kokoomus nostaisi työllisyyttä ensi vuonna 26 000 enemmän kuin nykyhallitus.

Puolue esitteleekin 18-kohtaisen ohjelman ensi vuoden budjettia silmällä pitäen. Järeimmät toimet liittyvät ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamiseen, sosiaaliturvan uudistamiseen, ansiotuloverotuksen keventämiseen miljardilla eurolla, perhevapaauudistuksen toteuttamiseen ja niin sanotusta työttömyysputkesta luopumiseen.

Toimia puolue perustelee kannustamisella työntekoon.

Kokoomuksen keskeisimmät työllisyyskeinot

Ansiosidonnaisen porrastaminen

Ansiotuloverotuksen keventäminen miljardilla eurolla

Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen 50 miljoonalla eurolla

Toimeentulotuen asumiskustannusten omavastuun palauttaminen

Asumistuen indeksikorotusten jäädyttäminen

Työttömyysputkesta luopuminen

Perhevapaauudistuksen toteuttaminen

TE-palveluiden parantaminen 9 miljoonalla eurolla

Palkkatuen sujuvoittaminen yksityiselle sektorille

Sosiaaliturvan uudistaminen

Varjobudjetti sisältää piikkejä nykyhallitukselle. Kokoomuksen eduskunnan tietopalvelulla teettämän laskelman mukaan hallituksen ensi vuoden budjetti laskee työllisyyttä 5 000 työllisellä.

– Työllisyys olisi siis ensi vuonna parempi, jos hallitus ei tekisi mitään, budjetissa todetaan.

Osa kokoomuksen tavoittelemista työllisyyskeinoista on entuudestaan tuttuja, sillä puolue esitteli niitä hallitusneuvottelujen jälkeen elokuussa 2019.

Puolueen mukaan se ottaisi 1,5 miljardia euroa vähemmän velkaa ensi vuonna kuin Rinteenhallitus.

Kokoomus ei kiristäisi polttoaineveroja

Miljardin euron ansiotuloveroalennus on kokoomuksen suurin yksittäinen veroratkaisu. Puolueelta tosin löytyy muitakin elementtejä, joilla se poikkeaa hallituksen linjasta.

Rinteen hallitus on esittänyt polttoaineen veronkiristystä, jolla se pyrkii keräämään hallituskauden aikana 250 miljoonaa euroa valtion verokirstuun.

Kokoomus esittää polttoaineen veronkorotusten sijaan fossiilisten lämmityspolttoaineiden veronkorotuksia. Näistä puolueen olisi tarkoitus kerätä valtiolle ensi vuonna 150 miljoonaa euroa.

Keskeisimmät veromuutokset

Ansiotuloverotuksen kevennys Rinteen hallituksen 200 miljoonan alennuksen lisäksi

- 800 milj. euroa

Sähköveroluokan II lasku EU.n minimiin

- 267 milj. euroa

Energiaintensiivisen teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmästä luopuminen

235 milj. euroa

Lämmityspolttoaineiden veronkorotus

150 milj. euroa

Viinin vahvuisten juomien veronkorotus

100 milj. euroa

Tupakkaveron nopeampi kiristys

83 milj. euroa

Ajoneuvoveron kiritys

75 milj. euroa

Autoveron verotuoton lasku

- 75 milj. euroa

Arpajaisveron korotus

50 milj. euroa

Virvoitusjuomaveron laajennus

50 milj. euroa

Asuntolainojen korkovähennyksen lopettaminen 2020

41 milj. euroa

Samalla puolue toisi viinin vahvuiset juomat kauppoihin ja samalla kiristäisi niiden verotusta sadalla miljoonalla eurolla. Puolueen mukaan tämä ei näkyisi kuluttajahinnoissa, koska lisääntynyt kilpailu samalla kompensoisi veronkiristystä.

Puolue kiristäisi myös tupakkaveroa, arpajaisveroa ja toisi uutena elementtinä kaivosveron budjettiin.

Kokoomuksen verolinjana on ohjata verotusta haittaveroihin, joilla on vähän vaikutusta työllisyyden ja talouden kasvuun.

Panostuksia varhaiskasvatukseen

Kokoomuksen uusissa lisämenoissa ja leikkauksissa korostuvat kasvatus, sosiaali- ja terveydenhuolto, liikenneyhteydet ja sisäinen turvallisuus.

Kokoomus palkkaisi muun muassa tuhat uutta opettajaa, hoitajaa ja poliisia. Opettajia puolue palkkaisi ammattikoululuihin, jotta viime hallituskaudella aloitettu uudistus saataisiin vietyä loppuun.

Rahaa opettajien palkkaamiseen menisi yhteensä 80 miljoonaa euroa.

Keskeisimmät lisämenot ja leikkaukset

Yleisen asumistuen muutokset

- 150 milj. euroa

Maakuntauudistuksen valmistelurahojen puolitus

- 100 milj. euroa

Ikäihmisten hoivan parantaminen

150 milj. euroa

Tuote- ja kehitysinvestoinnit

140 milj. euroa

Työttömyysputken poisto

- 169 milj. euroa

Toimeentulotuen asumismenojen omavastuu

- 109 milj. euroa

Ansiosidonnaisen porrastaminen

- 71 milj. euroa

Toisen asteen koulutusrahoitus

80 milj. euroa

Perusopetuksen rahoitus

60 milj. euroa

Varhaiskasvatusmaksujen alennus

50 milj. euroa

Varhaiskasvatuksen rahoitus

25 milj. euroa

Kokoomus palkkaisi tuhat uutta hoitajaa sekä vanhusten ympärivuorokautiseen hoivaan että kotihoidon piiriin. Puolueen laskelmien mukaan toimet maksaisivat yhteensä 100 miljoonaa euroa.

Poliisien määrää kokoomuksen mukaan pitäisi nostaa yli 8 000 henkilötyövuoteen.

Yksi suurimmista leikkauksista kohdistuisi asumistukeen, johon kohdistuisi indeksikorotuksen jäädyttäminen. Tällä valtio säästäisi 150 miljoonaa euroa.

Puolue perustelee päätöstä sillä, että tuki muodostaa nykyisin kannustinloukun työllistymiselle.

Kokoomus laittaisi suuria ratahankkeita eteenpäin valtionomaisuudella, eli pääomittamalla hankeyhtiöitä. Omaisuudella pääomitettaisiin myös korkeakouluja.

Lue lisää:

PS:n varjobudjetti: 1 000 uutta poliisia, lisää hoitajia, lapsivähennys takaisin – leikkauslistalla tutut kohteet

Lue seuraavaksi