Oikeusasiamies linjasi: Poliisin uusi virkamerkki ei ole oikeudenmukainen, "polis" ei saisi lukea pienemmällä kuin "poliisi"

Useiden viranomaisten uusitut virkamerkit ja -kortit otettiin käyttöön viime vuoden lopulla.

poliisi
Poliisi
Ismo Pekkarinen / AOP

Muun muassa poliisin käyttämät virkamerkit loukkaavat eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan kansalliskielten yhdenvertaisuutta.

Uudet poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen ja pelastusviranomaisten henkilökunnan virkamerkit ja henkilökortit otettiin käyttöön viime vuoden lopulla. Korteissa viranomaisen ja kortin nimi ovat ruotsiksi huomattavasti pienemmällä kirjasinkoolla kuin suomeksi.

Esimerkiksi poliisin virkamerkissä lukee isolla "poliisi" ja huomattavasti pienemmällä "polis" ja "police". Oikeusasiamiehen mukaan tällöin korteissa toinen kotimainen kieli käytännössä rinnastuu vieraaseen kieleen eli englantiin.

Poliisin vanhassa virkamerkissä virkanimike luki ylälaidassa yhtä suurin kirjaimin sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Uusissa virkamerkeissä "poliisi" lukee huomattavasti suuremmin kirjaimin kuin ruotsiksi tai englanniksi. Kaikkiaan poliisin vanhoissa virkamerkeissä jokainen näistä luki suurin kirjaimin kortin ylälaidassa. Aiemmissa poliisin korteissa suomea ja ruotsia kohdeltiin tällöin yhdenvertaisesti.

poliisin kortit
Taustalla vanha virkamerkki, edessä uusittu.Poliisi

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen huomauttaa, että kansalliskielten yhdenvertainen kohtelu on turvattu perustuslaissa ja kielilaissa. Kielilain perusteluissa korostetaan sitä, että vähemmistökieltä ei saa syrjiä esimerkiksi siten, että sillä laadittu teksti on selvästi pienempää kuin enemmistökielinen teksti, oikeusasiamiehen tiedotteessa kerrotaan.

Oikeusasiamies on pyytänyt sisäministeriötä, valtiovarainministeriötä ja Väestörekisterikeskusta ilmoittamaan vuoden loppuun mennessä, millaisiin toimenpiteisiin ne päätöksen seurauksena ryhtyvät. Eduskunnan oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

Poliisin sivuilla lukee (siirryt toiseen palveluun), että vanhoja virkamerkkejä on käytössä vielä viiden vuoden ajan.

Poliisin virkamerkki on noussut esiin aiemminkin tänä vuonna, kun poliisin ammattiliittopuolelta on ehdotettu lakimuutosta merkkeihin, tosin toisesta syystä. Suomen Poliisijärjestöjen liitto SPJL:stä on alkuvuodesta ehdotettu lakimuutosta, jonka tarkoituksena olisi luopua poliisin nimitunnistepakosta eli kunkin poliisin oman nimen näkymisestä virkapuvussa ja virkamerkissä. Syynä on vihapuheen ja uhkausten yleistyminen. Tilalle on ehdotettu numerolaattaa.

Lue lisää:

Poliisi esittää lakimuutosta kiusaamisen ja uhkailun estämiseksi: Poliisin nimi pois virkapuvusta ja virkamerkistä