Peltipoliisi valvoo jatkossa kännykän ja turvavöiden käyttöä – mutta onko perinteinen poliisi inhimillisempi vaihtoehto?

Ensi vuonna voimaan tuleva uusi liikennelaki antaa mahdollisuuden laajentaa automaattivalvontaa aivan uusiin tarkoituksiin.

liikennevalvonta
Poliisiauto.
Moni pelkäsi liikenneturvallisuuden heikkenevän, kun liikkuva poliisi lakkautettiin osana isoa poliisiuudistusta vuonna 2014. Tilastojen mukaan näin ei ole käynyt. Tiina Jutila / Yle

Poliisin määrä on laskenut koko kuluvan vuosikymmenen ajan ja se on näkynyt myös liikennevalvonnassa. Valtiontalouden tarkastusviraston selvityksen (siirryt toiseen palveluun)(siirryt toiseen palveluun) mukaan liikennevalvontaan käytetyt henkilötyövuodet ovat vähentyneet noin 17 prosenttia vuosina 2012–2018.

Liikennepartiot hoitavat entistä enemmän esimerkiksi kiireisiä hälytystehtäviä, kertoo poliisiylitarkastaja Maria Hoikkala poliisihallituksesta.

– Lisäksi liikennevalvonnan vähentymiseen ovat vaikuttaneet ulkopuoliset ilmiöt tai tapahtumat, kuten vuoden 2015 turvapaikkatilanne ja 2019 EU-puheenjohtajuus.

Poliisit siis hoitavat yhä vähemmän tehtäviä tien päällä, mutta tilastojen mukaan liikenneturvallisuus parantuu vuosi vuodelta. Herää kysymys, kuinka merkittävää perinteinen liikennevalvonta oikeastaan on.

Teillä on turvallisempaa – jos ei vertailla

Vaikka liikennevalvonnasta on tingitty, Suomen teillä on ollut viime vuosina turvallisempaa kuin koskaan. Liikenteessä kuolee vähemmän ihmisiä väestöön suhteutettuna kuin EU-maissa keskimäärin.

Maria Hoikkalan mukaan syitä hyvään kehitykseen on useita, eivätkä kaikki liity liikennevalvontaan.

– Esimerkiksi autot ovat turvallisempia kuin ennen ja liikenneympäristö ylipäänsä on turvallisempi.

Viime vuonna liikenteessä sai surmansa 237 ihmistä, kun vuonna 2004 liikenteessä kuolleita oli 375. Tieturvallisuuden paraneminen oli nopeaa vielä 2000-luvulla, mutta 2010-luvulle tultaessa tahti on hidastunut. Liikenteessä kuolleiden määrä on pysynyt melko samana viimeiset kymmenen vuotta.

VTV:n selvityksestä käy ilmi, että liikennekuolemien määrä on laskenut Suomea enemmän esimerkiksi Ruotsissa ja Alankomaissa, joissa on ollut perinteisesti vähän liikennekuolemia.

Suomi ei Hoikkalan mukaan todennäköisesti saavuta yhteiseurooppalaista tavoitetta liikekuolemien määrän puolittumisesta vuoteen 2020 mennessä. Suomessa se tarkoittaisi 135 kuolemaa.

– Myönteisen kehityksen hidastumista on nähtävissä joka puolella Eurooppaa.

Liikkuva poliisi lopetettiin, mitä tapahtui?

Liikennevalvonnan iso murros ajoittuu noin kuuden vuoden taakse. Tuolloin poliisissa tehtiin isoja hallinnollisia myllerryksiä, joiden seurauksena 70 vuotta Suomen teitä partioinut liikkuva poliisi lopetettiin.

Liikennevalvontaa tehdään nykyään niillä resursseilla, mitä kukin poliisilaitos katsoi tarpeelliseksi. Vähistä poliiseista on usein vaikeaa tai mahdotonta irrottaa väkeä perinteiseen liikennevalvontaan.

– Näkisin, että tilanne on olosuhteisiin nähden kohtalaisen hyvä ja poliisilaitoksilla tehdään hyvää työtä, mutta valitettavasti poliisin henkilöstömäärän lasku on vaikuttanut myös liikennevalvonnan suorituskykyyn, Maria Hoikkala sanoo.

Moottoripyöräpoliisi valvomassa liikennettä maantien varressa.
Tien varressa liikennettä valvova poliisi alkaa olla muisto vain. Liikkuva poliisi

Liikkuvan poliisin lakkauttaminen oli virhe, sanoo LP:n Poliisiyhdistys ry:n puheenjohtaja, ylikonstaapeli Timo Harjaluoma Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Harjaluoman mukaan valtakunnallisessa liikkuvan poliisin organisaatiossa tieto kulki paremmin eri puolille Suomea.

– Liikennettä valvovat poliisit saivat nopeammin vastaukset ja toimintaohjeet ongelmakysymyksiin. Vastaukset myös jaettiin koko Suomeen, ja näin tieto ja toimintatavat pysyivät samanlaisina joka paikassa.

Harjaluoma on huolissaan osaamisen heikkenemisestä. Liikkuvan poliisin aikana alakohtainen koulutus oli Harjaluoman mukaan toimivampaa ja muilta liikennepoliiseilta saadun vertaistuen kautta tietotaito lisääntyi.

Harjaluoman mielestä Suomeen pitäisi palauttaa liikkuvan poliisin kaltainen valtakunnallinen liikennevalvontaorganisaatio.

– Vieläkin, kuusi vuotta lakkauttamisen jälkeen, autoilijat valvontatilanteissa kyselevät "oletteko te liikkuvan poliisin miehiä?".

Timo Harjaluoma uskoo, että perinteinen liikennevalvonta lisää tienkäyttäjän kiinnijäämisen tunnetta, mikä vähentää riskinottoa ja onnettomuuksia.

Myös Harjaluoma arvelee, että autojen turvallisuuden ja liikenneväylien koheneminen ovat olleet avaintekijöitä kaunistuneiden liikenneturvallisuustilastojen takana. Hän kuitenkin uskoo, että liikennevalvontaan panostamalla saataisiin vieläkin parempia tuloksia.

– Jos kaikki osaset, valvonta mukaan lukien, toimisivat, olisi tilastojen pitänyt kohentua merkittävästi.

Liikennevalvonta jäänyt muiden asioiden jalkoihin

Valtiontalouden tarkastusviraston toukokuisen selvityksen mukaan vuoden 2014 uudistuksessa ei mennyt kaikki ihan nappiin. VTV:n mukaan etenkin raskaan liikenteen valvonnan resurssit ovat vähentyneet, ja näkyvää liikennevalvontaa tehdään entistä vähemmän.

VTV arvioi, että liikenneturvallisuustyö on jäänyt akuutimpien ja näkyvämpien turvallisuusuhkien varjoon, ja painotukset ovat kohdistuneet muualle. Pitkällä tähtäimellä tämä suunta ei edistä liikenneturvallisuudelle ja -valvonnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Maria Hoikkalan mukaan vaikuttavuuden seuranta on nykyisellään riittävää. Poliisihallitus arvioi liikennevalvonnan tehoa muun muassa tilastoja ja poliisilaitoksilta saatuja valvontatietoja seuraamalla.

Hoikkalan mukaan myös liikennevalvonnan pidemmän tähtäimen kehittämiseen on tulossa parannusta.

– Sekä liikenne- ja viestintäministeriössä että sisäministeriössä ollaan valmistelemassa liikenneturvallisuuteen liittyviä strategisia asiakirjoja.

Vähemmän poliiseja, enemmän teknologiaa

Liikennevalvonta ei ole nappikauppaa, sillä esimerkiksi tälle vuodelle siihen on varattu noin 52 miljoonaa euroa.

Panostuksella saadaan myös tulosta. Esimerkiksi automaattinen kameravalvonta tuo valtion kassaan kymmeniä miljoonia euroja, ja valvonnan tuottavuus on kasvanut automaattisen kameravalvonnan lisääntyessä.

Yksi liikennevalvonnan tärkeimmistä tehtävistä on liikenteessä ilmenevän harmaan talouden ehkäisy. Sen mittakaava on VTV:n mukaan noin 500 miljoonaa euroa.

Poliiseja poliisiautossa.
Poliisi valvoo liikennettä sen verran, mitä hälytystehtäviltään ennättää. Valvonta on siirtynyt, ja siityy jatkossa entistä voimakkaammin, teknologian hoidettavaksi. Tiina Jutila / Yle

Liikennevalvontaa siis tarvitaan, mutta kuka sitä tekee tulevaisuudessa? Poliisihallituksessa luotetaan siihen, että teknologia auttaa ratkaisemaan ainakin osan liikennevalvonnan ongelmista.

Maria Hoikkalan mukaan poliisihallitus seuraa tarkasti muualla maailmassa käytettäviä teknologisia ratkaisuja. Poliisihallituksen pyrkimyksenä on hyödyntää niitä myös Suomessa, mikäli Suomen laki sen sallii.

– Ensi vuoden kesäkuussa voimaan astuva tieliikennelaki (siirryt toiseen palveluun) antaa mahdollisuuden laajentaa automaattivalvontaa muun muassa matkapuhelimien ja turvavöiden käytön valvomiseen.

Hoikkalan mukaan se valvonta voidaan toteuttaa joko valokuvaamalla tai muutoin tallentamalla siten, että ajoneuvo on liikkeessä ja tekijä tunnistettavissa.

– Vaihtoehtoja on kiinteistä tolppakameroista drooneihin.

Hoikkala arvioi, että teknologian käyttö tulee lisääntymään liikennevalvonnassa.

– Se ei kuitenkaan koskaan tule poistamaan perinteisen valvonnan tarvetta, jossa poliisipartio esimerkiksi tarkastaa kuljettajan tai auton fyysistä kuntoa.

Ylikonstaapeli Timo Harjaluoma on samaa mieltä. Hänen mielestään automaattivalvonta on hyvä lisä liikennevalvontaan, mutta ei korvaa perinteistä liikennevalvontaa.

– Automaattivalvontaa kierretään muun muassa ajamalla ilman eturekisterikilpeä.

Harjaluoma muistuttaa, että esimerkiksi ylinopeutta ajavat moottoripyöräilijät jäävät kiinni vain perinteisessä valvonnassa. Samoin esimerkiksi rattijuopumukset ja etsintäkuulutetut jäävät tavoittamatta automaattivalvonnan keinoin.

– Moni tienkäyttäjä myös kokee perinteisen liikennevalvonnan inhimmillisempänä vaihtoehtona.

Poliisi järjesti Helsingin ulkopuolella suurratsian lokakuussa 1968. Autoilijoiden huumorintaju oli silmin nähden koetuksella, kun jokaisen auton kunto tarkastettiin.

Näkyykö poliisi riittävästi liikenteessä? Toimiiko liikenteenvalvonta mielestäsi hyvin? Keskustele aiheesta kello 20.00 asti.