Tuomiokapituli: Kokemäen kirkkoherran erottamiselle ei perusteita

Seurakuntaneuvosto on vaatinut kirkkoherra Hannu Tomperin irtisanomista. Kirkkoherra syyttää luottamushenkilöitä kiusaamisesta.

Kokemäen seurakunnassa kuohuu. Kuva: Liisa Kallio / Yle

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ei näe syytä lähteä erottamaan Kokemäen kirkkoherraa Hannu Tomperia.

Pitkään sisäisistä riidoista kärsineessä Kokemäen seurakunnassa kirkkoneuvosto on vaatinut Tomperin palvelussuhteen päättämistä. Kirkkoneuvoston esitys ei ollut yksimielinen, vaan siinä oli kaksi eriävää mielipidettä.

Turun tuomiokapituli katsoo, että kirkkoneuvosto ei ole esittänyt lainmukaisia perusteita irtisanomiselle tai virkasuhteen päättämiselle.

Kirkkoherra: Minua kiusataan

Kirkkoherra Hannu Tomperi puolestaan on tehnyt tuomiokapitulille työturvallisuuslain mukaisen ilmoituksen kirkkoneuvostosta. Hän katsoo, että luottamushenkilöiden toiminta täyttää vakavan työpaikkakiusaamisen, häirinnän ja painostamisen tunnusmerkit.

Tuomikapituli päätti määrätä piispa Kaarlo Kallialan sopivaksi katsoman henkilön selvittämään, kohdistuuko Tomperiin tämän esittämää häirintää.

Lisäksi selvityshenkilön pitää yrittää selvittää, millaisia ongelmia seurakunnan sisällä tällä hetkellä on ja miten niihin voitaisii puuttua. Selvittäjä raportoi tuomiokapitulille.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juhani Pere kuuli tuomiokapitulin päätöksestä Yleltä. Hän ei halua kommentoida asiaa millään tavoin. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra Tomperi.