Kritiikki Korpelan Voimaa kohtaan laajenee – energiayhtiö puolestaan vaatii kuntia kumoamaan epäluottamuslauseensa

Työterveyslaitoksen tekemä työhyvinvointiselvitys yhtiöstä julkaistaan torstaina.

Kannus
Sähköyhtiö Korpelan Voiman päärakennus Kannuksessa.
Juha Kemppainen / Yle

Tyytymättömyys Korpelan Voiman hallintoa kohtaan laajenee. Osa omistajakunnista on ilmaissut epäluottamuksensa kuntayhtymän hallitusta kohtaan.

Nyt huolensa kuntayhtymän hallituksen toimintaedellytyksistä toi ilmi Lestijärvi.

Tiistaina kokoustanut Lestijärven kunnanhallitus yhtyy Kannuksen ja Toholammin näkemykseen tilapäisen valiokunnan asettamisesta selvittämään, nauttiiko kuntayhtymän hallitus yhtymäkokouksen eli käytännössä voimayhtiön omistajakuntien luottamusta. Valiokunnan asettamista varten koolle tulisi kutsua ylimääräinen yhtymäkokous.

Tilapäisen valiokunnan perustamiseen vaaditaan yhtymäkokouksen enemmistöpäätös.

Taustalla on Korpelan Voiman ongelmat henkilöstöjohtamisessa. Asian nosti esille keväällä kuntayhtymän tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan. Työterveyslaitoksen tekemä työhyvinvointiselvitys yhtiöstä julkaistaan torstaina.

Lestijärvi esittää lisäksi Korpelan Voiman perussopimuksen muuttamista niin, että kuntayhtymän ylin päättäjä olisi yhtymävaltuusto nykyisen yhtymäkokouksen sijaan.

Kunnanjohtaja Esko Ahonen perustelee esitystä sillä, että vaalikaudeksi asettava yhtymävaltuusto toisi päätöksentekoon pitkäjänteisyyttä. Nyt omistajakunnat valitsevat edustajansa jokaiseen yhtymäkokoukseen erikseen.

Halsua esittämässä erityistilintarkastusta

Halsuan kunnanhallitus käsittelee energiayhtiön tilannetta keskiviikkona. Kunnanjohtaja Jari Penttilä ei esityksessään kannata tilapäisen valiokunnan asettamista, vaan hän teettäisi erityistilintarkastuksen. Siinä selvitettäisiin hallinnon ja organisaation toimintaa.

Tarkastuksen erityiskohteena tulisi olla henkilöstöön kohdistuneet toimenpiteet ja niiden vaikuttavuuden arviointi.

Halsualla koetaan, että vaikka kuntayhtymän tilanteesta on käyty paljon julkista keskustelua, kriisin todellisia syitä ei ole tuotu missään esille.

Korpelan Voima teki oikaisuvaatimukset kuntien päätöksistä

Verkko Korpela Oy on puolestaan tehnyt maanantaina oikaisuvaatimukset Kannuksen ja Toholammin kunnanhallitusten yhtiötä koskevista päätöksistä. Oikaisuvaatimuksen on laatinut helsinkiläinen, liikejuridiikkaan ja muun muassa energia-alaan keskittyvä asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy.

Energiayhtiön oikaisuvaatimuksen mukaan ensinnäkin Kannuksen kaupunginhallituksen päätös yhtymäkokousedustajien valinnasta on tapahtunut virheellisessä järjestyksessä eli se tulisi kumota.

Toisekseen Verkko Korpela pitää päätöstä ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsumisesta virheellisenä ja epätarkoituksenmukaisena. Oikaisuvaatimuksen mukaan päätös on virheellinen, koska sitä ei ole perusteltu lainkaan eikä asiaa ole myöskään valmisteltu millään tavoin.

Kannuksen kaupunginjohtaja Terttu Korte ilmoitti kaupunginhallituksen päätökseen eriävän mielipiteensä. Yhtiö vaatii samanlaisilla perusteilla myös Toholammin tekemän päätöksen kumoamista.

Verkko Korpela toteaa, ettei tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetä tarkempaa selvitystä siitä, mitä työhyvinvointiin liittyviä ongelmia esille on tullut, eikä myöskään perusteluita sille, miksi tilanne arvioidaan hyvin vakavaksi.

Yhtiön mukaan ongelmat tulivat kuntayhtymän tietoon ensimmäisen kerran tarkastuslautakunnan raportissa pian sen jälkeen, kun Verkko Korpelan johto oli ryhtynyt selvittämään yhtiöön kohdistuneita taloudellisia väärinkäytöksiä sekä puuttunut niihin.

Korpelan Voiman kuntatyhtymän omistajia ovat Halsua, Kalajoki, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Sievi ja Toholampi. Konserniin kuuluvat Korpelan Voiman kuntayhtymän lisäksi sen tytäryhtiöt Korpelan Energia, Lämpö Korpela ja Verkko Korpela.