Opetusryhmien koko kasvaa etenkin Kuopion keskustan ja eteläisen kaupunkialueen kouluissa: "Toivottavasti tällä ei ole dramaattisia vaikutuksia"

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan mukaan kouluista säästäminen ei todennäköisesti johda irtisanomisiin.

Kuopio
Peruskoululaiset opiskelevat. Alakouluikäisiä uudenlaisessa oppimisympäristössä padeineen ja kannettavine tietokoneineen.
Kuopiolaiset peruskoululaiset ja lukiolaiset opiskelevat näillä näkymin ensi syksynä aiempaa isommissa ryhmissä, selviää maanantaina julkistetusta talousarvioesityksestä.Antti Haanpää / Yle

Kuopiossa aiotaan seurata tarkkaan opetuksesta leikkaamisen vaikutuksia, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas. Opetukseen käytettäviä rahoja aiotaan supistaa Vähäkankaan mukaan arviolta 600 000 eurolla.

Maanantaina julkaistun ensi vuoden talousarvioesityksen mukaan alakoulussa ryhmäkoko kasvaa keskimäärin vajaalla yhdellä ja yläkoulussa hieman yli yhdellä oppilaalla. Myös lukiolaiset opiskelevat pakollisia kursseja jatkossa entistä isommissa ryhmissä.

Opetusryhmien koon kasvulla on Vähäkankaan mukaan suurimmat vaikutukset keskustassa ja eteläisellä kaupunkialueella, missä on eniten lapsia. Yksilöllisen opetuksen määrän väheneminen näkyy tasaisemmin ympäri Kuopiota ja yhdysluokkia puolestaan muodostuu etenkin maaseutukouluihin.

– Tämä rokottaa kouluja hieman eri tavoin eri puolilla kaupunkia. Seuraamme tilannetta ja kuuntelemme palautetta. Toivottavasti tällä (ryhmäkokojen kasvattamisella) ei ole dramaattisia vaikutuksia. Pyrimme minimoimaan haitalliset vaikutukset.

"Vaikutus tukeen marginaalinen"

Vähäkankaan mukaan opetuksen vähentäminen ei todennäköisesti johda irtisanomisiin.

– Opettajien määrää on pikemminkin paineita lisätä, koska lapsiluku kasvaa vielä arviolta 2030-luvun puoliväliin saakka.

Koulunkäynninohjaajien määrää on Vähäkankaan mukaan tarve vähentää seitsemällä. Koulunkäynninohjaajia oli toissa vuonna 261, viime vuonna 316 ja tänä vuonna 308. Määräaikaisia heistä on tällä hetkellä 98.

Vähäkankaan mukaan mahdolliset vähennykset voidaan tehdä määräaikaisuuksista.

– Ensin katsotaan, missä on eniten tukea tarvitsevia oppilaita ja sen jälkeen katsotaan tilannetta. Seitsemän on aika pieni määrä 308:sta. Vaikutus oppilaiden tuen määrään on marginaalinen.

Avoimen yliopiston tarjonta paikkaa syventäviä kursseja

Talousarvioesityksen mukaan syventävien ja soveltavien kurssien määrä vähenee lukioissa ja itsenäinen opiskelu lisääntyy. Vähäkangas ei näe muutoksessa suuria ongelmia.

– Lukioissa muutenkin pyritään itsenäiseen opiskeluun ja tietotekniikan hyödyntämiseen. Näitä taitoja tarvitaan, kun siirrytään ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Vähäkankaan mukaan keskusta-alueen neljän ison lukion opiskelijat voivat ottaa kursseja muista lähellä olevista lukioista, jos niiden ryhmissä on enemmän tilaa. Hän muistuttaa myös avoimen yliopiston kursseista.

– Toivottavasti opiskelijat panostavat pakollisiin kursseihin, niin syventäville ei ole niin tarvetta. Kehottaisin opiskelijoita myös hyödyntämään avoimen yliopiston kursseja, koska siinä pääsee tutustumaan yliopistomaailmaan ja syventymään vielä enemmän aiheeseen.

Rahaa menee uusiin tiloihin ja lomarahaan

Kasvun ja oppimisen lautakunnan toimintakate kasvaa ensi vuonna kuluvan vuoden noin 202 miljoonasta 208,5 miljoonaan euroon. Rahaa menee esimerkiksi uusien koulujen ja päiväkotien vuokriin, kuten Hiltulanlahden kouluun ja Kuikkalammen päiväkotiin.

– Lisäksi esimerkiksi lomarahojen maksaminen täysimääräisesti kilpailukykysopimuksen päättymisen jälkeen on iso summa. Uuden lukiolain myötä meillä on uusia tehtäviä ja myös oppilashuollon puolelle panostetaan, kun muistaakseni kaksi psykologia palkataan lisää.

Vähäkankaan mukaan opetusresurssien vähennykset tarkentuvat, kun lautakunta ja kunnanhallitus käsittelevät asiaa tammi–helmikuussa.